Cercetări inedite în castrul legionar din Potaissa (1987-1992, 2011)

Cercetări Arheologice 30.1, 2023, 69-84
https://doi.org/10.46535/ca.30.1.05Cercetări inedite în castrul legionar din Potaissa (1987-1992, 2011)

Archaeological research in the legionary fortress at Potaissa (1987-1992, 2011)

Authors: Mihai Bărbulescu

Keywords:

Potaissa, legiunea V Macedonica, castru legionar

Potaissa, legio 5th Macedonica, legionary fortress

Abstract:

Castrul legiunii V Macedonica de la Potaissa a funcționat din jurul anului 170 d. Hr. până la retragerea romană din Dacia sub Gallienus sau Aurelian. Cercetările arheologice începute în 1971 au continuat fără întrerupere până în 2016. Au fost cercetate exhaustiv și publicate edificiul comandamentului (principia) și băile legiunii (thermae). Au fost investigate elementele defensive, poarta vestică (porta decumana), bastionul dn colțul nord-vestic al castrului, drumurile; au fost cercetate parțial cazărmile unor cohortes quingenariae  din praetentura sinistra, praetentura dextra și latus praetorii sinistrum, ca și complexul de horrea și palaestra. Toate rezultatele acestor cercetări au fost publicate.

Prezentul articol înfățișează cercetările nepublicate din anii 1987-1992 și 2011. La vest de principia  săpăturile n-au identificat nici o construcție (fig. 1-2). În retentura sinistra (fig. 3, 4 a-e) și în retentura dextra (fig. 5-6) au fost cercetate parțial cazărmile unor cohortes quingenariae. Cercetări parțiale s-au efectuat și la cohors miliaria din latus praetorii dextrum. Din cercetările de până acum și după spațiul pe care-l ocupă (132 x 107 m), prima cohortă a legiunii pare să fi avut opt șiruri de contubernia dispuse în patru grupuri de câte două (C 1 – C 8, fig. 1, 7-9). Șirul de contubernia 4, mai complet cercetat, avea 12 încăperi. La est de contubernia, spre via principalis, se află opt spații (Sp. 1 – Sp. 8) cu rost neclar (locuințele centurionilor ori ale tribunilor ?, fig. 10). În Sp. 1, o suprafață pavată cu cărămizi (fig. 4 f-g) ar putea indica o latrină (?). Nu știm cum se dispuneau cele cinci centurii ale cohortei I în cele opt șiruri de contubernia. În castrul de la Potaissa soldații din cohors miliaria aveau la dispoziție un spațiu de cca 4.600 m2, pe când cei dintr-o cohors quingenaria aveau doar 2.100 – 2.500 m2.

Cu acest articol se încheie prezentarea tuturor săpăturilor arheologice desfășurate până acum în castrul legionar de la Potaissa.


The fortress of Legio V Macedonica from Potaissa started functioning around the year 170 A.D., and continued its existence until the Roman withdrawal from Dacia under Emperor Gallienus or Aurelian. Starting with the year 1971, the archaeological investigations continued without interruption until 2016. The headquarters (principia) and the roman baths (thermae) have been fully researched and published. The main defensive elements were investigated, the western gate (porta decumana), the corner bastions and the main roads of the fortress; some of the cohortes quingenariae situated in the praetentura sinistra, praetentura dextra and latus praetorii sinistrum, as well as the horrea complex and palaestra have been partially investigated. All of this research has been published.

This paper presents unpublished research from 1987-1992 and 2011. Research West of principia did not detect any constructions (figures 1 and 2). In the retentura sinistra (figures 3 and 4, a-e) and retentura dextra (figures 5 and 6) the barracks of some cohortes quingenariae  were partially investigated. The garrisons of cohors miliaria situated in latus praetorii dextrum have been partially researched. According to the space it occupies (132 x 107 m), the cohors miliaria seems to have had eight contubernia arranged in four groups of two (C 1 – C 8, figures 1 and 7-9). Contubernia 4 (figure 8), better researched, have 12 rooms. At the eastern end of contubernia, towards the via principalis, there are eight spaces (Sp. 1 – Sp. 8), with an unclear destination (the residences of the centurions or tribunes ?, figure 10). In Sp.1 a surface laid out with bricks was discovered (figure 4, f-g), which could indicate a latrine (?). We do not know how the eight contubernia were distributed to the five centuriae. At Potaissa, in the cohors miliaria, the soldiers have approx. 4,600 m2, while in a cohors quingenaria soldiers have 2,100 – 2,500 m2.

With this article we conclude the presentation of all the archaeological research carried out until now in the legionary fortress of Potaissa.

Download: PDF


How to cite: Mihai Bărbulescu, Cercetări inedite în castrul legionar din Potaissa (1987-1992, 2011), Cercetări Arheologice, Vol. 30.1, pag. 69-84, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.1.05


Bibliography


 1. Bărbulescu, M. 1987. Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica și castrul de la Potaissa, Cluj-Napoca:Dacia.
 2. Bărbulescu, M. 1994. Potaissa. Studiu monografic, Turda: Muzeul de istorie Turda.
 3. Bărbulescu, Cornelia, 2004. Arhitectura militară și tehnica de construcție la romani. Castrul de la Potaissa, ClujNapoca: Napoca Star.
 4. Bărbulescu, M.,2008. Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda, ClujNapoca: Tribuna.
 5. Bărbulescu, M. 2012. Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa, București: Editura Academiei Române.
 6. Bărbulescu, M. 2015.Arta romană la Potaissa, București – Cluj-Napoca: Mega.
 7. Bărbulescu, M. 2016. Potaissa. L’arte romana in una città della Dacia, Roma: L’Erma di Bretschneider. Bărbulescu, M. 2019. The Legionary Fortress from Potaissa (Turda). 45 years of archaeological research, Visy 75. Artificem commendat opus. Studia in honorem Zsolt Visy (eds. G. I. Farkas, Réka Neményi, M. Szabó), Pécs: Kontraszt Plusz Ltd.
 8. Bărbulescu, M. 2020. Castrul legionar de la Potaissa (Turda). 45 de ani de cercetări arheologice, Cercetări Arheologice 27, 421-438, DOI: https://doi.org/10.46535/ca.27.18
 9. Bărbulescu, M. et al. 2019. Andone-Rotaru, Mariana, Bărbulescu, Cornelia, Bărbulescu, M. (coordonator), Bărbulescu, T., Cătinaș, Ana, Fábián I., Fodorean, F.-Gh., Huszarik, P., Munteanu, M., Nedelea, Luciana, Nemeti, Irina, Nemeti, S., 2019. Termele din castrul legionar de la Potaissa, Cluj-Napoca: Mega.
 10. Bărbulescu, M. et al. 2020. Bărbulescu, Cornelia, Bărbulescu M. (coordonator), Bărbulescu, T., Cătinaș, Ana, Fábián I., Fodorean, F.-Gh., Munteanu, M., Nedelea, Luciana, Nemeti, Irina, Nemeti, S., Varga, Timea, 2020. Principia din castrul legionar de la Potaissa, Cluj-Napoca: Mega.
 11. Cociș, S., 2004. Fibulele din Dacia romană. The Brooches from Roman Dacia, Cluj-Napoca: Mega.
 12. Crișan, I. H. 1961.Șantierul arheologic Turda, Materiale și cercetări arheologice 7: 431-439.
 13. Nemeti, S. 2008. Potaissa în sec. V-VI p. Chr., în Bărbulescu, M. 2008. Mormântul princiar germanic de la Turda. Das germanische Fürstengrab von Turda, Cluj-Napoca: Tribuna (Anexa VIII).
 14. Nemeti I., Nemeti S. et al. 2017. Andone-Rotaru, Mariana, Bindea, Diana, Blaga, D., Fábián I., Fodorean, F.- Gh., Munteanu, M., Nedelea, Luciana, Nemeti, Irina (coordonator), Nemeti, S. (coordonator) 2017. Studii asupra granițelor romane din Dacia. Castrul legionar de la Potaissa. I. Centuriae din praetentura sinistra, Cluj-Napoca: Mega.
 15. Petrikovits, H. v. 1975. Die Innenbauten römischer Legionslager während der Prinzipatszeit, Düsseldorf-Opladen: Westdeutscher Verlag.
 16. Pîslaru, Mariana. 2009. The Roman coins from Potaissa. Legionary fortress and ancient town, Cluj-Napoca: Mega.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License