Cultul zeiței Hestia la Milet și în coloniile milesiene

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 475-482
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.10Cultul zeiței Hestia la Milet și în coloniile milesiene


Authors: Remus Mihai Feraru

Keywords: Hestia; cult; epicleză; Milet; colonii milesiene.

Abstract:

Studiul nostru are ca obiect cultul zeiței Hestia la Milet și în coloniile milesiene întemeiate pe coastele Hellespontului, Propontidei și ale Pontului Euxin (Marea Neagră). Hestia (Ἑστία) era în același timp zeița căminului sau vetrei – căminul domestic sau căminul edificiilor publice – și substantivul comun care desemnează acest altar-vatră. Existența zeiței Hestia în panteonul Miletului poate fi presupusă începând din epoca arhaică. La Milet, Hestia este adorată în ipostaza de Βουλαῖα care confirmă asocierea zeiței cu sfera vieții civice și politice a cetății. Existența zeiței în panteoanele coloniilor milesiene poate să fie dedusă, cu trei excepții (Cyzic, Sinope, Naukratis) pe baza atestării epigrafice a antroponimelor teoforice derivate de la numele zeiței.

Download: PDF


How to cite: Remus Mihai Feraru, Cultul zeiței Hestia la Milet și în coloniile milesiene, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 475-482, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.10


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License