Noi cărămizi ștampilate ale legiunii VII Claudia pia fidelis din Podul lui Traian de la Drobeta

Cercetări Arheologice 30.1, 2023, 109-144
https://doi.org/10.46535/ca.30.1.07Noi cărămizi ștampilate ale legiunii VII Claudia pia fidelis din Podul lui Traian de la Drobeta

New brick stamps of the legio VII Claudia pia fidelis from the Trajan’s Bridge at Drobeta

Authors: Victor Bunoiu Florian Matei-Popescu Gavril Eugen Văcuță

Keywords:

legiunea VII Claudia pia fidelis, cărămizi ștampilate, Drobeta, Podul lui Traian

legio VII Claudia pia fidelis, brick stamps, Drobeta, Trajan’s bridge

Abstract:

Construirea Podului lui Traian de la Drobeta s-a petrecut, după Cassius Dio (LXVIII 13, 1-6), îndată după încheierea păcii din 102 p. Chr. La construirea podului, au luat parte detaşamente din legiunile V Macedonica, VII Claudia, XIII Gemina, precum şi din cohortele I Cretum, II Hispanorum (scutata Cyrenaica) şi III Brittonum veterana, conform descoperirilor de ştampile tegulare (IDR II 99-105). În colecția de Arheologie a Muzeului Regiunii Porților de Fier se găsesc o serie de cărămizi ștampilate identificate în cursul cercetărilor arheologice efectuate la pilele Podului lui Traian de la Drobeta. Totodată, lucrările de restaurare desfășurate la Podul lui Traian în perioada 2020-2021 au scos la iveală informații noi privind unitățile militare care au contribuit la construirea podului.


According to Cassius Dio (LXVIII 13, 1-6), Trajan’s Bridge at Drobeta was built immediately following the peace of AD 102. It is currently believed, based on discoveries of Roman brick stamps (IDR II 99-105), that detachments of the legions V Macedonica, VII Claudia, XIII Gemina, along with detachments of the cohorts I Cretum, II Hispanorum (scutata Cyrenaica) şi III Brittonum veterana took part in building the bridge. The Iron Gates Region Museum’s Archaeology collection houses several stamped bricks found during archaeological investigations of the piers of Trajan’s Bridge at Drobeta. Furthermore, restoration work carried out on Trajan’s Bridge in 2020-2021, unveiled new information regarding the military units that undertook its construction.

Download: PDF


How to cite: Victor Bunoiu, Florian Matei-Popescu, Gavril Eugen Văcuță, Noi cărămizi ștampilate ale legiunii VII Claudia pia fidelis din Podul lui Traian de la Drobeta, Cercetări Arheologice, Vol. 30.1, pag. 109-144, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.1.07


Bibliography


CIL

IDR

IDR App III     

 1. Piso, I., Ardeț, A., Timoc, C., Inscriptiones Daciae Romanae. Appendix III. Inscriptiones laterum museorum Banatus Temesiensis. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2019.
 2. Aschbach, J. 1858. Über Trajans steinerne Donaübrucke. Wien: Kaiserlich-Königlichen Hof-und Staatsdruckerei. Bărcăcilă, Al. 1932. Drubeta, azi T.-Severin. București: Editura Institutul de arte grafice E. Marvan.
 3. Bărcăcilă, Al. 1939. Știri noi din preajma Porților de Fier: Drubeta, Transdrubeta, Transdierna. Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 32: 152-174.
 4. Benea, Doina 1974. Un medic al legiunii a VII Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice. Sargetia. Acta Musei Devensis 11-12: 303-306.
 5. Benea, Doina 1977. Câteva considerații cu privire la topografia Drobetei în secolele II-III. Acta Musei Napocensis 14: 133-145.
 6. Benea, Doina 1978. Cărămizi ștampilate din colecția Muzeului Regiunii Porților de Fier. Apulum 16: 199-209. Benea, Doina 1983. Din istoria militară a Moesiei Superior și a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia și legiunea a IIII-a Flavia. Cluj-Napoca: Editura Dacia.
 7. Benea, Doina 2016. Istoria Banatului. Antichitatea. București: Editura Academiei Române.
 8. Bollini, M. 1980. Bolli laterizi di Ratiaria. Ratiarensia 1: 93-127.
 9. Cantacuzino, Ghe. 1979. Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970. Cercetări arheologice 3: 439-451.
 10. Cantacuzino, Ghe. I. 2003. Certains problèmes concernant les vestiges médiévaux de Drobeta-Turnu Severin. Dacia, N. S. 43-44: 159-182.
 11. Crăciun, C. 2006. Observații și ipoteze privind topografia Drobetei în secolele II-III. Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 17, 1-2: 105-144.
 12. Crăciun, C. și Sion A. 2006. Preliminarii la proiectul de restaurare al piciorului podului lui Traian de la Drobeta Turnu-Severin, în: E. S. Teodor, O. Țentea (eds.), Dacia Augusti Provincia, crearea provinciei: 359-411. București: Editura Cetatea de Scaun.
 13. Davidescu, M. 1974. Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină. Drobeta 1: 187-197. Davidescu, M. 1976. Drobeta romano-bizantină în istoriografia românească și străină (II). Drobeta 2: 81-92.
 14. Davidescu, M. 1980. Drobeta în secolele I-VII e.n. Craiova: Editura Scrisul românesc. Dimitrescu, V. 1880. Istoria orașului Turnu Severin. Turnu Severin.
 15. Dimitrescu, V. 1881. Muzeul Severinului sau Antichitățile Județului Mehedinți. Turnu Severin: Tipografia Comercială.
 16. Decei, A. 1932. Podul lui Traian dela Turnu-Severin. Anuarul Institutului de Studii Clasice I: 140-177. Dupperex, E. 1907. Podul lui Traian peste Dunăre lângă Turnu-Severin. Încercare de reconstituire. București: Tipografia Curței Regale F. Gobl. Fii.
 17. Florescu, Gr. 1933. Castrul roman Drobeta (T. Severin). Cercetări și săpături arheologice din 1931. Revista Istorică Română 3: 35-51.
 18. Florescu, Gr. 1942. I monumenti funerari romani della Dacia Inferiore. București: Imprimeria Națională. Florescu, E., Florescu, R., Opriș, I., Perisic, S., Rankov, J. și Putnik, D. 1978. Comori arheologice în regiunea Porților de Fier. București: Editura I.P. Sibiu.
 19. Garašanin, M., Vasić, M. 1980, Le Pont de Trajan et le castellum Pontes, în: Kondić, V. (ed.), Cahiers des Portes de Fer 1: 25-51, Beograd.
 20. Garašanin, M., Vasić, M. R., Marjanović-Vujovic G. 1984. Pontes-Camp et Pont de Trajan, în: Kondić V. (ed.), Cahiers des Portes de Fer 2: 55-87, Beograd.
 21. Nemeti, S. 2022. Stamps of the legio V Macedonica from Potaissa. The old collections of the Turda History Museum. Acta Musei Napocensis 59/I: 129-153.
 22. Nemțeanu, R. 2003. L’integration des ruines du pont de Trajan et du castrum de Drobeta dans la structure urbaine contemporaqine du municipe de Drobeta Turnu Severin, în Stîngă, I. (ed.), Pont de Trajan de Drobeta: 43-52, Drobeta-Turnu Severin.
 23. Nemțeanu, R. 2011. Trajan’s Bridge at Drobeta-Turnu Severin built by the Architect Apollodorus, Caietele ARA 2: 113-126.
 24. Petolescu, C. C. 2021. Armata romană din Dacia. București: Editura Academiei Române.
 25. Matei-Popescu, F. 2015. L’amphithéâtre militaire romain de Drobeta, în Petolescu, C. C., Galinier, M., MateiPopescu, F. (eds.), Collone Trajane et trophées romains. Actes du Colloque franco-roumain «Études sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis l’inauguration (113–2013)» Bucarest, 28–29 octobre 2013, 99-113. București: Editura Academiei Române.
 26. Matei-Popescu, F. și Țentea, O. 2018. Auxilia Moesiae Superioris. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 27. Russu, I. I. 1965. Inscriptiones tegularum legionis XIII Geminae. Apulum 5: 217-232.
 28. Russu, I. I. 1972. Auxilia provinciae Daciae. SCIV 23, 1: 63-77.
 29. Stîngă, I. 2006. Din nou despre podul lui Traian și relația lui cu castrul Drobeta. BHAUT VI:141-146. Tocilescu, Gr. G. 1896. Neue inschriften aus Rumänien. Archäologisch-epigraphische Mitteilungen aus ÖsterreichUngarn 19: 213-229.
 30. Tocilescu, Gr. G. 1902. Monumentele epigrafice și sculpturali ale Muzeului Național de Antichități, Partea I. Bucuresci: Tipografia „Corpului didactic” C. Ispășescu & G. Bratanescu.
 31. Tudor, D. 1976. Obiecte de metal din Drobeta, descoperite în săpăturile lui D. C. Butculescu (1883) și Gr. G. Tocilescu (1896-1899). Drobeta 2: 117-137.
 32. Tudor, D. și Davidescu M. 1976. Portul roman de la Drobeta. Drobeta 2: 42-46.
 33. Tudor, D. 1931. Podul lui Traian dela Drobeta. Arhivele Olteniei 54-55, anul X: 149-189.
 34. Tudor, D. 1978. Oltenia romană (ediția a IV-a). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România. Tudor, D. 1971. Podurile romane de la Dunărea de Jos. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License