Castrele romane din sud-vestul Daciei. O trecere în revistă și o actualizare

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 763-804
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.20Castrele romane din sud-vestul Daciei. O trecere în revistă și o actualizare

Roman Forts in the southwest Roman Dacia. A review and an update

Authors: Ovidiu Țentea Florian Matei-Popescu Călin Timoc

Keywords:

epoca romană; armata romană; Dacia; frontiere romane; fortificații

Roman period; Roman army; Dacia; Roman frontiers; fortifications

Abstract:

Acesta este un raport al celor mai recente rezultate ale cercetărilor arheologice și pluridisciplinare efectuate în castrele din sud-vestul Daciei. Intenția acestei treceri în revistă a informațiilor este oferirea unei imagini actualizate și uniformizate a principalelor date tehnice referitoare la aceste fortificații. Actualizarea informațiilor bibliografice, dar mai ales a imaginilor și a datelor cartografice le-am considerat foarte utile ca instrument de lucru pentru cercetări viitoare sau noi proiecte științifice și arheologice. Acest studiu este realizat în maniera rapoartelor dedicate anumitor zone ale Imperiului Roman, publicate periodic în volumele congreselor internaționale dedicate studiului frontierelor romane. După raportul prezentat la Congresul Internațional al Frontierelor Romane de la Zalău de Doina Benea și publicat în anul 1999, reeditat și adus la zi într-un volum dedicat istoriei Banatului în antichitate în anul 2016, au apărut câteva sinteze importante dedicate acestui spațiu care l-au avut ca autor sau principal autor pe Eduard Nemeth.


This is a short review of the latest results of the archaeological excavations and noninvasive investigations carried out in the Roman forts from the south-western part of Roman Dacia. We want to provide an up to date overview and the unified technical features of these forts. We consider the updating of the bibliographic informations and of the available images and cartographic data and useful tool for further researches or for developing new scientific and archaeological projects. This overview follows the same pattern as the peridiocally reports on different areas of the Roman Empire, published in the proceedings of the International Limes Congresses. After the report published by Doina Benea in the proceedings of the International Limes Congress from Zalău in 1999, updated in a book on the history of the Banat region during antiquity in 2016, Eduard Nemeth published several important synthesis.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Florian Matei-Popescu, Călin Timoc, Castrele romane din sud-vestul Daciei. O trecere în revistă și o actualizare, Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 763-804, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.20


Bibliography


 1. Ardeț, A., Negrei, D. și Grumeza, L. 2015. Considerații preliminare privind cercetările arheologice de la Zăvoi – Cimitirul ortodox 2009–2013 (jud. Caraș-Severin, România). Tibiscum, Serie Nouă 5: 235–260.
 2. Băjenaru, C. 2010. Minor Fortifications in the Balkan-Danubian Area from Diocletian to Justinian. Cluj-Napoca: Mega Publishing House.
 3. Benea, D. 1983. Din istoria militară a Moesiei Superior și a Daciei. Legiunea a VII-a Claudia și legiunea a IIII-a Flavia. Cluj-Napoca: Dacia.
 4. Benea, D. 2016. Istoria Banatului. Antichitatea. București: Editura Academiei Române.
 5. Bondoc, D. 2009. The Roman rule to the north of the lower Danube during the late Roman and early Byzantine period. Cluj-Napoca: Mega Publishing House.
 6. Borza, Al. 1943. Banatul în timpul romanilor. Timișoara: Editura Fundațiunii Oliviero Varzi.
 7. Christescu, V. 1937. Istoria militară a Daciei romane. București: Fundațiile Regale (reeditare București, 2009: Editura Academiei Române).
 8. Gudea, N. 1975. Date noi despre castrul roman de la Pojejena, Banatica 3: 333-343.
 9. Gudea, N. 1997. Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. Sonderdruck aus Jahrbuch des Römisch- Germanischen Zentralmuseums Mainz 44: 1-114.
 10. Gudea, N. 2001. Die Nordgrenze der römischen Provinz Obermoesien. Materialien zu ihrer Geschichte (86-275 n. Chr.). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 48: 1-118.
 11. Marcu, F. 2009. Organizarea internă a castrelor din Dacia. Cluj-Napoca: Mega.
 12. Matei-Popescu, F. și Țentea, O. 2018. Auxilia Moesiae Superioris. Cluj-Napoca: Mega.
 13. Micle D., Măruia, L., Cîntar. A., Bozu O., Nemeth E., Stavilă A. și Bolcu L. 2010. Non-invasive archaeological research in the Roman Castrum from Varadia, „Rovina”. Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire 12, 1: 139-154.
 14. Nemeth, E. 2005. Armata romană în sud-vestul Daciei romane / Die Armee im Südwesten der römischen Dakien. Timișoara: Mirton (Bibliotheca historica et archaeologica Banatica XXXVII).
 15. Nemeth, E. 2007. Politische und militärische Beziehungen zwischen Pannonien und Dakien in der Römerzeit / Relații politice și militare între Pannonia și Dacia în epoca romană. Cluj-Napoca: Tribuna.
 16. Nemeth, E., Fodorean, F., Matei, D. și Blaga, D. 2011. Kastelle und Landschaft an der Südwestgrenze des römischen Dakien. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 62: 331-352.
 17. Nicolae, C. 2013. Dunărea de Jos și nordul pontic. Interferențe istorice (cu privire specială în secolele IV-VII). București: Top Form.
 18. Opreanu, C. 2013. Frontiera romană din sud-vestul Daciei. Stadiul actual al cunoașterii. Acta Musei Porolissensis. Arheologie – Restaurare – Conservare 35: 191-206.
 19. IDR Suppl. III – Piso, I., Ardeț, A. și Timoc, C. 2019. Inscriptiones Daciae Romanae. Appendix 3: Inscriptiones laterum museorum Banatus Temesiensis. Cluj-Napoca: Mega.
 20. Petolescu, C.C. 2002. Auxilia Daciae. Contribuție la istoria militară a Daciei romane. București: Ars Docendi.
 21. Petolescu, C.C. 2021. Armata romană din Dacia. București: Editura Academiei Române.
 22. Pisz, M., Tomas, A. și Hegyi, Al. 2020. Non‐destructive research in the surroundings of the Roman Fort Tibiscum (today Romania). Archaeological Prospection 27, 3: 219-238, DOI: 10.1002/arp.1767.
 23. Protase, D. 1967. Legiunea IIII Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la provincia Dacia. Acta Musei Napocensis 4, 47-72.
 24. Simu, T. 1924. Dumuri și cetăți romane din Banat. Lugoj: Tipografia Naţională.
 25. Strobel, K. 1984. Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit. Bonn: Rudolf Habelt (Antiquitas. Reihe 1. Abhandlungen zur alten Geschichte 33).
 26. Timoc, C. și Cristea, Ș. 2023. The Cult of Jupiter Dolichenus in the Roman Fort from Pojejena (Caraș-Severin County), în D. Aparaschivei, J. Bilavschi și L. Pîrnău (eds.). Varia Archaeologica III. Situri și peisaje arheologice din spațiul românesc: 267-275. Cluj-Napoca: Mega.
 27. Tudor, D. 1968. Orașe, târguri şi sate în Dacia romană. Bucureşti: Editura Științifică.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License