Industria materiilor dure animale din situl preistoric de la Șoimești – Merez (jud. Prahova)

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 567-588
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.09Industria materiilor dure animale din situl preistoric de la Șoimești – Merez (jud. Prahova)

Osseous industry from the Prehistoric site of Șoimești - Merez (Prahova county)

Authors: Alin Frînculeasa Monica Mărgărit Daniel Garvăn Adrian Bălășescu

Keywords:

Șoimești; epoca bronzului; os; corn; scheme tehnologice; ipoteze funcționale

Șoimești; Bronze Age; bone; antler; technological scheme; functional hypotheses

Abstract:

Ansamblul arheologic analizat în acest studiu provine din situl preistoric pluristratificat de la Șoimești – Merez (jud. Prahova). Piesele au fost descoperite în nivelurile de locuire atribuite perioadei timpurii a epocii bronzului și într-un mormânt de inhumație. Din os au fost confecționate mai ales vârfuri, urmate de falange perforate, dăltițe și un ac, în timp ce din corn a fost confecționată o daltă, iar din dinte, un racloir și un pandantiv. În mormânt, alături de alte piese de inventar funerar (vase, inel de argint, artefacte de cupru), au fost depuse pandantive de dinte de mamifere, alături de mărgele circulare de cochilie de bivalvă / scoică și tubulare de cochilie de scafopod. Toate piesele au fost analizate atât macroscopic, cât și microscopic, cu scopul de a reconstitui schemele tehnologice de transformare ale materiilor prime, precum și modalitățile de utilizare sugerate de modul de dezvoltare al uzurii. În final, pornind de la tipologia pieselor descoperite în situl preistoric de la Șoimești, am căutat să identificăm analogii în contexte culturale contemporane.


Archaeological assemblage in this study comes from the pluristratified prehistoric site of Șoimești – Merez (Prahova County). The pieces were discovered in habitation levels attributed to the Early Bronze Age and in an inhumation grave. From bone, pointed tools were mostly made, followed by perforated phalanges, bevelled tools and a needle, while from antler a bevelled tool was processed, and from tooth a scraper and a pendant. In the grave together with other pieces of funerary inventory (vessels, silver ring, copper artefacts), mammal tooth pendants, circular shell beads and tubular shell beads were deposited. All the pieces were investigated both macroscopically and microscopically with the aim of reconstructing the raw materials transformation technological schemes as well as the ways of use suggested by the development of the functional marks. Finally, starting from the typology of the pieces found in the prehistoric site of Șoimești, we looked for analogies in contemporary cultural contexts.

Download: PDF


How to cite: Alin Frînculeasa, Monica Mărgărit, Daniel Garvăn, Adrian Bălășescu, Industria materiilor dure animale din situl preistoric de la Șoimești – Merez (jud. Prahova), Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 567-588, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.09


Bibliography


 1. Ailincăi, S.C., Grumăzescu, G., Cernamoriți, R. și Stănică, A.-D. 2022. Agighiol, comuna Valea Nucarilor, jud. Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2021, a LVI-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, 26-28 mai, Oradea: 448-450.
 2. Alexandrov, S. 2018. Селищна могила Езеро/Tell Ezero, in: S. Alexandrov, Y. Dimitrova, H. Popov, B. Horejs and K. Chukalev (eds.) Gold and Bronze: Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age: 300-303. Sofia: Alliance Print Ltd.
 3. Băjenaru, R. 2014. Sfârşitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre. Cluj-Napoca: Editura Argonaut.
 4. Beldiman, C., Sztancs, D.M. și Ilie, C. 2012. Osseous Materials Artefacts in the Collection of History Museum Galați. Aeneolithic. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 5. Beldiman, C. și Sztancs D.M. 2013. The osseous artefacts of the Starčevo-Criș culture in Romania. An overview, in: A. Comșa, C. Bonsall, și L. Nikolova (eds.) Facets of the Past: the Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comșa 6–12 October 2008, Bucharest, Romania, 2008: 106-133, București: Editura Academiei Române.
 6. Bondár, M. și Raczky P. 2009. The Copper Age cemetery of Budakalasz. Budapest: Pytheas.
 7. Brudiu, M. 2003. Lumea de sub tumulii din sudul Moldovei. De la indo-europeni la turanicii târzii-mărturii arheologice. Bucureşti: Editura Printech.
 8. Ciugudean, H. 1996. Epoca timpurie a bronzului în centrul și sud-vestul Transilvaniei. București: Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica, XIII.
 9. Ciugudean, H. 2000. Eneoliticul final în Transilvania și Banat: cultura Coțofeni. Timișoara: Editura Mirton.
 10. Chohadzhiev, S. și Mihaylova, N. 2014. Smyadovo. Prehistoric Cemetery 2005–2008. Sofia: Direct Services.
 11. Coleman, J.E. și Facorelis, Y. 2018. The shadowy “proto-Early Bronze Age” in the Aegean, in: S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić și T. Takaoğlu (eds.) Communities in transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC: 33-66. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
 12. Comșa, E. 1987. Mormintele cu ocru din movila I de la Glăvăneștii Vechi. Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 34, 4: 367-387.
 13. Comșa, E. 1989. Mormintele cu ocru din movila II-1943 de la Ploieşti-Triaj. Thraco-Dacica 10, 1-2: 181-188.
 14. Constantinescu, M. 2020, Începuturile culturii Monteoru. Așezarea de la Năeni-Zănoaga Cetatea 2, Biblioteca Mousaios 15. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 15. Dimitrijević, V. 2014. The provenance and use of fossil Scaphopod shells at the Late Neolithic/Eneolithic site Vinča – Belo Brdo, Serbia, in: K. Szabó, C. Dupont, V. Dimitrijević, L. Gómez Gastélum și N. Serrand (eds.), Archaeomalacology: Shells in the Archaeological Record: 33-41. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 2666.
 16. Dragomir, I.T. 1959. Necropola tumulară de la Brăiliţa. Materiale şi Cercetări Arheologice V: 671-94.
 17. Dragomir, I.T. 1976. Două morminte ocromane în regiunea de sud a Moldovei. Muzeul Național III: 53-60.
 18. Ecsedy, J. 1979. The People of the Pit Grave Kurgan in Eastern Hungary, Budapest: Akadémiai Kiadó.
 19. Emődi, I. 1984. Descoperiri ale culturilor Coțofeni și Baden în peșterile Igrița și Izbândiș. Acta Musei Napocensis XXI: 405-431.
 20. Frînculeasa, A. 2019. The Children of the Steppe: descendance as a key to Yamnaya success. Studii de Preistorie 16: 129-168.
 21. Frînculeasa, A. 2020a. Contributions regarding the Middle Bronze Age period in northern Muntenia, in: S. Matei (ed.), Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Grave Goods as Possible Markers of the Social Identity of the Dead, Buzău County Museum, 17th-20th of October 2019, Mousaios XXIII: 127-144.
 22. Frînculeasa, A. 2020b. Cultura Cernavoda II la Dunărea Inferioară. Relevanța cronologiei și a înmormântărilor tumulare. Studii de Preistorie 17: 135-193.
 23. Frînculeasa, A. 2020c. Earthen burial mounds and the Coțofeni culture south of the Carpathians. Archaeological research in Ariceștii-Rahtivani-Movila pe Răzoare. Ziridava. Studia Archaeologica 34: 35-90.
 24. Frînculeasa, A. 2021. The Yamnaya mounds and the local cultural traditions of the first half of the 3rd millennium in Muntenia. The archaeological excavations of Moara Vlăsiei (Ilfov County), Ziridava. Studia Archaeologica 35: 49-105.
 25. Frînculeasa, A., Preda, B., Negrea, O. și Soficaru, A.D. 2013. Bronze Age tumulary graves recently investigated in Northern Wallachia. Dacia N.S. LVII: 23-63.
 26. Frînculeasa, A. și Garvăn D. 2015. Şoimeşti, com. Ceptura, jud. Prahova. Punct: Dealul Merez/La Merez, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2014, a XLIX-a Sesiune Națională De Rapoarte Arheologice, 28 – 30 Mai 2015, Pitești: 243-244.
 27. Frînculeasa, A., Soficaru, A., Măgureanu, A., Preda, B., Ciupercă, B., Garvăn, D., Anton, A. și Constantin C. 2015. Un complex funerar preistoric descoperit la Târgșoru Vechi (jud. Prahova). Buletinul Muzeului Județean Teleorman, Seria Arheologie 7: 133-156.
 28. Frînculeasa, A., Preda, B., Garvăn, D. și Nica, T. 2016. Sat Şoimeşti, com. Ceptura, jud. Prahova. Punct Dealul Merez / La Merez, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2015, a L-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice Târgu-Jiu, 26 – 28 Mai 2016: 229-230.
 29. Frînculeasa, A. și Garvăn, D. 2017. Un raport pierdut: săpăturile de la Şoimeşti – Dealul Merez/La Merez, com. Ceptura, jud. Prahova, campania 2016. Mousaios XXI: 57-67.
 30. Frînculeasa, A., Simalcsik, A., Preda, B. și Garvăn, D. 2017. Smeeni-Movila Mare: monografia unui sit regăsit, Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun.
 31. Frînculeasa, A., Preda, B., Garvăn, D., Adamescu. I., Munteanu, R. și Negrea, O. 2018. Cercetări la Urlați și Șoimești, județul Prahova. Rapoarte ale campaniei arheologice 2018. Mousaios XXII: 47-65.
 32. Frînculeasa, A., Garvăn, D. și Preda – Bălănică, B. 2019. Curved stone knives of the Krummesser type recently discovered in northern Muntenia, in V. Sîrbu, A. Comșa and D. Hortopan (eds.) Digging in the past of Old Europe. Studies in Honor of Cristian Schuster at his 60th Anniversary: 125-138. Târgu-Jiu – Brăila: Editura Istros.
 33. Frînculeasa, A., Garvăn, D., Mărgărit, M., Bălășescu, A., Lazăr, I., Frînculeasa, M., Soficaru, D.A., Molnar, M. și Georgescu, M. 2020. Between worlds and elites at the beginning of the Early Bronze Age in the Lower Danube Basin: a pluridisciplinary approach to personal ornaments. Archaeological and Anthropological Sciences 12 (9): 213, https://doi.org/10.1007/s12520-020-01177-0.
 34. Frînculeasa A. și Cristea – Stan D. 2020. Notă arheologică asupra unui fragment de armă preistorică descoperit pe raza localității Urlați (jud. Prahova). Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 12: 69-80.
 35. Frînculeasa A. și Frînculeasa M. 2022. Podoabe în contexte funerare – despre inele de buclă din argint descoperite în morminte tumulare preistorice cercetate în nordul Munteniei, în: O. Cîrstina și E.-C. Nițu (ed.) O viață dedicată paleoliticului. Studii in honorem Marin Cârciumaru: 247-272. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.
 36. Gerling, C. 2015. Prehistoric Mobility and Diet in the West Eurasian Steppes 3500 to 300 BC, An Isotopic Approach, Topoi Berlin Studies of the Ancient World, Edited by Excellence Cluster Topoi Volume 25, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
 37. Harat, K., Potupczyk, M. și Razumov, S. 2014. Charakterystyka źródeł archeologicznych pozyskanych w latach 1984-1993, in: A. Kośko, M. Potupczyk and S. Razumow (eds.) Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki. Z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej. Badania z lat 1984-2014. Archaeologia Bimaris – Monografie 6: 45-204. Poznań.
 38. Harțuche, N. 2002. Complexul arheologic Brăilița. București: Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica, XXXV.
 39. Harțuche, N. și Dragomir, I.T. 1957. Săpăturile arheologice de la Brăiliţa. Materiale și Cercetări Arheologice 3: 129-147.
 40. Horváth, T., Cseh, J., Barkócz, P., Juhász, L., Gulyás, S., Bernert, Z. și Buzár, A. 2020. A double burial of the Baden culture from Tatabánya–Delphi (northern Transdanubia, Hungary). A case study of the Dentalium beads of the Baden culture and their interpretation. Quaternary International 539: 78-91.
 41. Ivanova, M. 2012. Perilous waters: early maritime trade along the Western coast of the Black Sea (fifth millennium BC). Oxford Journal of Archaeology 31/4: 339-365.
 42. Ivanova, S. și Toschev, G. 2015. The Middle-Dniester cultural contact area of Early Metal age societies. The frontier of Pontic and Baltic drainage basins in the 4th/3rd-2nd millennium BC, in A. Kośko (ed.), Podolia as a Cultural Contact Area in the 4th/3rd-2nd Millennium BC: 336-405. Poznań: Baltic-Pontic Studies, 20.
 43. Kaiser, E. 2003. Studien zur Katakombengrabkultur zwischen Dnepr und Prut, Archäologie in Eurasien 14. Mainz.
 44. Kitov, G.I., Panayotov, I. și Pavlov, P. 1991. Mogilni nekropoli v Loveschkija krai. Ranna bronzova epoha (nekropol Goran-Slatina). Razkopki i proucivanija 23. Sofia.
 45. Kurzawska, A., Bar-Yosef, M. și Mienis, H.K. 2013. Scaphopod Shells in the Natufian Culture, in: D.E. Ofer Bar- Yosef and F.R. Valla (eds.), Natufian Foragers in the Levant. Terminal Pleistocene Social Changes in Western Asia: 611-621. International Monographs in Prehistory, Michigan: Ann Arbor,.
 46. Kyselý, R., Dobeš, M. și Svoboda, K. 2019. Drilled teeth and shell artefacts from a grave at Prague-Březiněves and a review of decorative artefacts made from animal material from Corded Ware culture in the Czech Republic. Archaeological and Anthropological Science 11: 87–131.
 47. Lazăr, C., Mărgărit, M. și Radu, V. 2018a. Between dominant ideologies and techno-economical constraints: Spondylus ornaments from the Balkans in the 5th millennium BC, in: A.P. Cruz și J.P. Gibaja (eds.) West and East: Technology and knowledge circulation-Idiosyncrasy of dominant ideologies in pre and early history?: 5-21. Oxford: BAR International Series 2891.
 48. Leahu, V. 2003. Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. București: Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica XXXVIII.
 49. Luca, S.A., Roman, C., Diaconescu, D., Ciugudean, H., El Susi, G. și Beldiman, C. 2005. Cercetări arheologice în Peștera Cauce (vol. 2)/Archaeological Studies in the Cauce Cave (vol. 2), Sibiu: Bibliotheca Septencastrenisis, V.
 50. Mathieson, I. et al. (114 coautors) 2018. The Genomic 1 History of Southeastern Europe. Nature 555: 197-203.
 51. Mărgărit, M. și Popovici, D.N. 2012. From block to finished object. Function of the personal ornaments in the eneolithic settlement from Hârşova-tell (judeţul Constanţa, Romana). Acta Archaeologica Carpathica XLVII: 91- 114.
 52. Mărgărit, M. și Radu, V. 2014. The use of autochthonous aquatic resources in the technologies of Gumelniţa communities, in: M. Mărgărit, G. Le Dosseur and A. Averbouh (eds.) An overview of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic: 221-240. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.
 53. Mărgărit, M., Mirea, P. și Radu, V. 2018. Exploitation of aquatic resources for adornment and tool processing at Măgura ‘Buduiasca’ (‘Boldul lui Moș Ivănuș’) Neolithic settlement (southern Romania). Quaternary International 472: 49-59.
 54. Mărgărit, M. și Băjenaru, R. 2019. Osseous industry în the Bronze Age settlement of Odaia Turcului (Dâmbovița county, Romania), in V. Sîrbu, A. Comșa and D. Hortopan (eds.) Digging in the past of Old Europe. Studies in Honor of Cristian Schuster at his 60th Anniversary: 217-228. Târgu Jiu – Brăila: Editura Istros.
 55. Mărgărit, M. și Radu, V. 2021. Processing Unio sp. valves for adornments at the Gumelnița communities (mill. V BC): Archaeological and experimental data. Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, vol. 25 (I): 13-36.
 56. Merkyte, I. 2007. Ezero – Kale from the Copper Age to the Bronze Age in the Southern Balkans. Acta Archaeologica 78/2: 1-78.
 57. Merkyte, I., Albek, S., Sörensen Ostegaard, J. și Zidarov, P. 2005. Lîga. Copper Age strategies in Bulgaria, Acta Archaeologica 76/1. Acta Archaeologica Supplementa VI. Centre of world Archaeology (CWA) – Publications 2.
 58. Morintz, S. și Ionescu, B. 1968. Cercetări arheologice în împrejurimile oraşului Olteniţa (1958-1967). Studii și Cercetări de Istorie Veche, 19, 1: 95-28.
 59. Mirea, P. și Frînculeasa, A. 2021. Descoperirile de tip Glina din sud – vestul Munteniei – o evaluare. Buletinul Muzeului Județean Teleorman. Seria Arheologie 13: 21-85.
 60. Moisil, C. 1911. Descoperiri preistorice. Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice IV: 147.
 61. Motzoi – Chicideanu, I. și Şandor – Chicideanu, M. 1999. Cercetările arheologice de la Năieni-Zănoaga (jud. Buzău). Campaniile 1982–1986, 1988–1993 şi 1996. Materiale și Cercetări Arheologice S.N. 1: 59-97.
 62. Nica, T. 2010. Unele aprecieri cu privire la aşezarea Glina de la Crivăţ (Campaniile arheologice din 1965-1968). Drobeta XX: 53-71.
 63. Nikolaidou, M. 2003. Items of adornment, in: E.S. Elster și C. Renfrew C (eds.) Prehistoric Sitagroi: Excavations in Northeast Greece, 1968–1970 (vol. II): 331-360. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology, University of California.
 64. Nikolova, L. 2000. Ямная культура на Балканах (Динамика cтруктурыпогрeбального обряда и cоотношeниe c другими культурами раннeй бронзы). Stratum plus 2: 423-458.
 65. Niculescu, G. 2008. Subcarpaţii dintre Prahova şi Buzău. Studiu geomorfologic sintetic. Bucureşti: Editura Academiei Române.
 66. Otroshchenko, V. 2013. The Catacomb cultures phenomenon, in A. Kośko și V. Klochko (eds.) The Ingul-Donets Early Bronze Civilization as Springboard for Transmission of Pontic Cultural Patterns to the Baltic Drainage Basin 3200-1750 BC: 21-38. Poznań: Baltic-Pontic Studies, 18.
 67. Petrescu – Dâmbovița, M. 1945. Nouvelles donnees concernant le neolithique carpato-balkanique. Balcania VIII: 193-215.
 68. Prox, A. 1941. Die Schneckenbergkultur. Braşov.
 69. Rența, E. 2016., Cercetările arheologice de salvare de la Ciulnița, județul Ialomița (1994-1997), Așezarea neolitică Boian-Giulești, tumulii I-III și alte descoperiri din eneolitic, epoca bronzului și epoca fierului. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.
 70. Roman, P., Dodd-Opriţescu, A. și Pál, J. 1992. Beiträge zur Problematik der Schnurverzierten Keramik Südosteuropas. Internationale Interakademische Kommission für die Erforschung der Vorgeschichte des Balkans, Monographien 3. Mainz: Heidelberger Akad. Wiss.
 71. Sachße, C. 2010. Untersuchungen zu den Bestattungssitten der Badener Kultur (2 Bände). Bonn: Univforsch. Prähist. Arch. 179.
 72. Schuster, C. 1997. Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei superioare. Bucureşti: Institutul Român de Tracologie, Bibliotheca Thracologica XX.
 73. Schuster, C., Morintz, A., Kogălniceanu, R., Ştefan, C., Comşa, A., El-Susi, G., Constantin, M., Constantin, C. și Mureşan, G. 2011. Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul nr. 3. Târgovişte: Editura Cetatea de Scaun.
 74. Shishlina, N. 2008. Reconstruction of the Bronze Age of the Caspian Steppes. Life styles and life ways of pastoral nomads. Oxford: BAR International Series 1876.
 75. Simache, N. și Teodorescu, V. 1962. Săpăturile de salvare de la Smeeni. Materiale și Cercetări Arheologice VIII: 273-281.
 76. Sümegi, P. 2009. The archaeozoological analsysis of the beads and mollusc from the Late Copper Age Baden cemetery at Budakalász, in: M. Bondár și P. Raczky (eds.) The Copper Age Cemetery of Budakalász: 410-435. Budapest: Pytheas.
 77. Székely, Z. 1997. Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei. București: Bibliotheca Thracologica XXXI.
 78. Sztancs, D.M. și Beldiman, C. 2014. The Ariuşd (Erősd)-Cucuteni Culture: Osseous Materials Artefacts, in: C. Preoteasa and C.D. Nicola (eds.) L’impact anthropique sur l’environnement durant le Néo-Énéolithique du sud-est de l’Europe. In Honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia: 239-282. Piatra Neamț: Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XXXI.
 79. Țurcanu, S. 2013. Cucutenian body ornamenting items: from the raw materials perspective. Arheologia Moldovei XXXVI: 61-78.
 80. Teodorescu, V. 1994. Ceptura, în: C. Preda (coord.) Enciclopedia Arheologiei și Istoriei Vechi a României, vol. I (A-C): 281. București: Editura Enciclopedică.
 81. Vasiliu, I. 1995a. Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia Veche. Peuce 11: 49-88.
 82. Vasiliu, I. 1995b. Mormintele cu ocru de la Luncaviţa, Movila Mocuţa. Peuce 11: 89-115.
 83. Vulpe, A. și Drâmbocianu, V. 1981. Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (Buzău). Studii şi Cercetări de Istorie Vechie şi Arheologie, 32, 2: 171-193.
 84. Włodarczak, P. 2006. Kultura ceraminski szurowejna Wyźnje Malopalskiej. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 85. Zidarov, P. 2020. White fangs of the south: canid tooth pendants in Thrace, Macedonia and Western Anatolia during the Early Bronze Age, in: M. Mărgărit și A. Boroneanț (eds.), Beauty and the eye of the beholder. Personal adornments across the millennia: 163-181. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License