Drumul și castrul roman de la Copăceni (com. Racovita, jud. Vâlcea). Reevaluarea recentă a unor monumente uitate

Cercetări Arheologice 29.2, 2022, 557-572
https://doi.org/10.46535/ca.29.2.07Drumul și castrul roman de la Copăceni (com. Racovita, jud. Vâlcea). Reevaluarea recentă a unor monumente uitate

Roman road and fort at Copăceni (com. Racovița, dep. Vâlcea). Recent re-assessments of forgotten monuments

Authors: Ovidiu Țentea Vlad Călina Ioana Iulia Manea

Keywords:

armata romană, fortificații, Dacia Inferior, drum roman, autostradă

Roman Army, forts, Dacia Inferior, Roman road, highway

Abstract:

Acest studiu are scopul de a face cunoscute rezultatele unor documentări recente, dar mai ales să atragă atenția asupra importanței rezultatelor acestora atât din punct de vedere științific, dar și într-un context mai larg, determinat de definitivarea dosarului de înscrierea pe lista patrimoniului mondial UNESCO (Frontiers of the Roman Empire), precum și de proiectarea și începerea execuției lucrărilor pentru autostrada A1, Sibiu-Pitești, tronson 2 (BoițaCornetu). Suportul documentar al acestui studiu constituie fundamentarea argumentației necesare înscrierii pe lista patrimoniului mondial, dar și suportul tehnic necesar măsurilor de conservare și punere în valoare de către constructorul autostrăzii. Vom prezenta succint rezultatele documentărilor recente efectuate în cadrul Programului Național LIMES în castrele de la Racovița și Copăceni, dar și în așezările și instalațiile conexe.


The purpose of this study is to make known the recent research results, but especially to highlight the importance of these results both scientifically and in a broader context, determined by the submission for inscription on the UNESCO World Heritage List (Frontiers of the Roman Empire), as well as the project and commencement of works for the A1 highway, Sibiu-Pitești, segment 2 (Boița-Cornetu). The paper provides the basis necessary to justify the nomination to the World Heritage List, as well as the technical support required for preservation and enhancement actions by the highway constructor. We will briefly outline the results of the recent documentation carried out within the framework of the National LIMES Programme in the Racovița and Copăceni forts, together with the associated roman civil settlements and other archaeological features.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Vlad-Nicolae Călina, Ioana-Iulia Manea, Drumul și castrul roman de la Copăceni (com. Racovita, jud. Vâlcea). Reevaluarea recentă a unor monumente uitate, Cercetări Arheologice, Vol. 29.2, pag. 557-572, 2022, doi: https://doi.org/10.46535/ca.29.2.07


Bibliography


 1. CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
 2. IDR II – Inscripţiile Daciei Romane II. Oltenia şi Muntenia (Gr. Florescu, C.C. Petolescu), Bucureşti: Editura Academiei, 1977.
 3. IDR III 4 – Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 4 (zona răsăriteană), (I.I. Russu), Bucureşti: Editura Academiei 1988.
 4. ILD – C. C. Petolescu, Inscripțiile latine din Dacia, București: Editura Academiei 2005.
 5. ILS – Dessau, H. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin 1892-1916, 3 vol.
 6. TIR L 35 – Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis. L 35, Bucarest, Editura Academiei Române, 1969.
 7. Christescu, V. 1937. Istoria militară a Daciei Romane. Bucureşti: Fundația Regelui Carol I.
 8. Giurescu, C. 1909. Oltenia sub austrieci. I Documente. București. 122 -124.
 9. Gudea, N. 1997. Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 44, 1: 1-113.
 10. Holban, M., Alexandrescu-Dersca Bulgaru, M. M. și Cernovodeanu, P., 1997. Călători străini despre Țările Române IX. București: Editura Academiei Române.
 11. Marcu, F. 2009. Organizarea internă a castrelor din Dacia. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 12. Nikolić, D. Stoneworkers’ Hercules. A Comment on an Upper Moesian Inscription. Studia Antiqua et Archaeologica 25, 2: 457–463.
 13. Petolescu, C. C. 2002. Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane. București: Ars Docendi.
 14. Piso, I. 2013. Fasti provinciae Daciae II. Die ritterlichen Amtsträger. Bonn: Dr. Rudolf Habelt (Antiquitas. Reihe 1. Abhandlungen zur Alten Geschichte 60).
 15. Țentea, O., Matei-Popescu, F. și Călina, V. 2021. Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 1. Cercetări Arheologice 28.1: 9-90. DOI: https://doi.org/10.46535/ca.28.1.01.
 16. Tocilescu, Gr. 1896. Raport asupra lucrărilor de exploatare întreprinse pe limes Alutanus. Analele Academiei Române, Desbaterile, seria II, 18: 97-113.
 17. Tocilescu, Gr. 1900. Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892–1899. Bucarest: Impr. du „Corps didactique” Ispasesco & Bratanesco.
 18. Tudor, D. 1941. Castra Daciae Inferioris: III. Castrul Racoviţa Argeş / Il castro romano Racoviţa-Argeş. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 34: 35-41.
 19. Tudor, D. 1968. Oltenia Romană3, Bucureşti: Editura Științifică.
 20. Tudor, D. 1978. Oltenia Romană4, București: Editura Academiei Române.
 21. Tudor, D. 1982. Materiale arheologice din castrul Praetorium I (Copăceni, jud. Vâlcea) descoperite de G. Tocilescu. Drobeta 5: 49-78.
 22. Vlădescu, C.M. 1982. Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan. Buridava 4: 55-65.
 23. Vlădescu, C. M. 1983. Armata romană în Dacia Inferior. Bucureşti: Editura Militară.
 24. Vlădescu, C.M. 1985. Tehnica de construcție a castrelor care constituiau apărarea masivului Cozia. Studii vâlcene 7: 33-41.
 25. Vlădescu, C. M. 1986. Fortificațiile romane din Dacia Inferior. Craiova: Scrisul Românesc.
 26. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1972. Un segment din limes Alutanus. Fortificațiile romane din jurul masivului Cozia. Buletinul Monumentelor Istorice 41, 3: 27-32.
 27. Vlădescu, C.M și Poenaru-Bordea, Gh. 1972a. Primele săpături arheologice în fortificația romană de la Rădăcineşti. Studii şi cercetări de istorie veche 23: 447-486.
 28. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1974. Castrele hadrianee din valea carpatică a Oltului. Oltenia 1: 47-59.
 29. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1974a. Les fortifications romaines sur le limes Alutanus dans la zone du massif de Cozia în: D. M. Pippidi (ed.), Actes du IX-e Congrès international d’études sur les frontières romaines, Mamaia, 6 – 13 septembrie 1972: 247-258. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România; Köln; Wien: Böhlau Verlag.
 30. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1980. Les deux fortifications de Praetorium sur le limes Alutanus în: Hanson, W. and Keppie, L. (eds). Hanson, W.S. and L.J.F. Keppie (eds). Roman Frontier Studies 1979: Proceedings of the 12th International Congress of Roman Frontier Studies (British Archaeological Reports, International Series 71): 815-829. Oxford: British Archaeological Reports.
 31. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1980a. Castrele de la Praetorium din sectorul de Nord al Limesului Alutanus. Drobeta 5: 109-116.
 32. Vlădescu, C.M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1980b. Cele două castre de la Praetorium pe Limes Alutanus. Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară 13: 75-84.
 33. Vlădescu, C. M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1981. Cercetările arheologice în castrul roman de la Racoviţa, jud. Vîlcea şi în zona aferentă. Materiale și Cercetări Arheologice 15: 345-349.
 34. Vlădescu, C. M. și Poenaru-Bordea, Gh. 1981a. Castrul de la Racoviţa şi rolul său defensiv în garnizoana Praetorium. Studii vâlcene 6: 15-21.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License