Artefacte medievale timpurii descoperite în fortificația de pământ de la Coșeiu – Cetate/Várhegy/Hegyes (jud. Sălaj). Un posibil centru de putere în preajma anului 1000

Cercetări Arheologice 29.1, 2022, 327-334
https://doi.org/10.46535/ca.29.1.16Artefacte medievale timpurii descoperite în fortificația de pământ de la Coșeiu - Cetate/Várhegy/Hegyes (jud. Sălaj). Un posibil centru de putere în preajma anului 1000

Early Medieval artifacts discovered in the earth fortress from Coșeiu - Cetate/Várhegy/Hegyes (Sălaj County). A possible power center around the year 1000

Authors: Dan Băcueț-Crișan Horea Pop

Keywords:

Artefacte medievale timpurii, fortificație, centru de putere, pandantiv din argint, săgeată din fier

Early medieval artifacts, fortress, power center, silver pendant, iron arrowhead.

Abstract:

Obiectivul arheologic este amplasat pe un deal la nord de sat, înspre localitatea Archid. Situl a fost identificat în urma unor periegheze (în anul 2017), la suprafața solului fiind vizibile valul de pământ și șanțul. În anii 2017 – 2019 au fost efectuate mai multe sondaje arheologice. Din lotul de material arheologic descoperit cu ocazia sondării (în anul 2019) incintei fortificate fac parte două artefacte care aparțin cu siguranță evului mediu timpuriu: un pandantiv circular din argint și o săgeată din fier. În stadiul actual al cercetărilor, în cazul obiectivului de la Coșeiu – Cetate/Várhegy/Hegyes operăm cu artefacte databile în preajma anului 1000, etapă cronologică în care spațiul nord-vestic al României (implicit și Porta Mesesina) a trecut prin importante transformări în ceea ce privește statutul politic. Desigur, în acest stadiu al cercetărilor, nu dispunem de foarte multe date despre faza medievală timpurie de fortificare de la Coșeiu. Datorită caracteristicilor aparte (raritatea formei, materialul și utilitatea), artefactele descoperite la Coșeiu – Cetate/Várhegy/Hegyes sugerează prezența unei elite, care, din acest punct fortificat a exercitat un control politic și militar asupra unui areal a cărui întindere nu o putem identifica acum.


The site is located on a hill north of the village. The fortress was identified in 2017, the earth wall and the ditch being visible on the ground surface. In 2017 – 2019, several archeological diggings were carried out here. The batch of archeological material discovered during the excavation (in 2019) of the fortified enclosure includes two artifacts that certainly belong to the early Middle Ages: a circular silver pendant and an iron arrow. At the current stage of research, in the case of the Coșeiu – Cetate/Várhegy/Hegyes fortress, we operate with artifacts dating around the year 1000, a chronological stage in which the north-western space of Romania (implicitly also Porta Mesesina) underwent important transformations, regarding political status. Of course, at this stage of the research, we do not have much data about the early medieval fortification phase at Coșeiu. Due to the special characteristics (rarity of shape, material and function), the artifacts discovered at Coșeiu – Cetate/Várhegy/Hegyes suggest the presence of an elite, which, from this fortified point, exercised political and military control over an area whose extent we cannot identify now.

Download: PDF


How to cite: Dan Băcueț-Crișan, Horea Pop, Artefacte medievale timpurii descoperite în fortificația de pământ de la Coșeiu - Cetate/Várhegy/Hegyes (jud. Sălaj). Un posibil centru de putere în preajma anului 1000, Cercetări Arheologice, Vol. 29.1, pag. 327-334, 2022, doi: https://doi.org/10.46535/ca.29.1.16


Bibliography


 1. Băcueţ-Crişan, D. 2012. Contributions to the study of elites and power centers in Transylvania during the second half of the 9th – first half of the 10th centuries. Proposal of identification criteria based on archaeological discoveries, Eph. Nap. , XXII, 2012, 279-299.
 2. Băcueţ-Crişan, D. 2014. Elite şi centre de putere din Transilvania în a doua jumătate a sec. IX – prima jumătate a sec. X. Analiza vestigiilor arheologice descoperite pe teritoriul oraşului Alba Iulia, Banatica, 24, 2014, I, 105-135.
 3. Băcueț-Crișan, D. 2015a. Săgeți medievale timpurii descoperite în Depresiunea Silvaniei, AMP, XXXVII, 2015, 307-323.
 4. Băcueț-Crișan, D. 2015b. When did the first magyar warriors at the Porta Mesesina/Meseș Gate arrive? From hypotheses to archaeological realities, AMP, XXXVII, 2015, 325-336.
 5. Băcueț-Crișan, D. 2015c. Porta Mesesina în preajma anului 1000. Cercetări. Situri. Artefacte, Cluj-Napoca: Mega.
 6. Brzeziński, W. 2007. Skarby wiekow średnich, Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 7. Duczko, W. 2004. Moc spirali. Historia motywów wolutowych we wczesnej sztuce europejskiej, Spotkania Bytomskie, V, 2004, 159-171.
 8. Gábor, K. 2000. Vas megye 10 – 12. századi sír – és kincsleletei, Szombathely: Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft.
 9. Istvánovits, E. 2003. A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga, Nyíregyháza: Nyíregyházi Jósa András Múzeum.
 10. Krylasova, N. B., Podosenova, Y. A. and Sarapulov, A. N. 2015. Jewellery techniques in the territory of Perm Cis-Ural region in the middle ages, Terra Sebvs, 7, 2015, 203-219.
 11. Pop, H. and Culic, D. 2018. Șantierul arheologic Coșeiu Cetate/Várhegy, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2017, Cluj-Napoca, 2018, 225-226.
 12. Pop, H., Pupeză, L. P., Cociș, H. and Dunca, M. 2019. Șantierul arheologic Coșeiu Cetate/Várhegy, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Sibiu, 2019, 320-321.
 13. Pop, H., Pupeză, L. P., Băcueț-Crișan, D. and Cociș, H. 2020. Șantierul arheologic Coșeiu Cetate/Hegyes, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Buzău, 2020, 530.
 14. Ryabceva, S. 2005. The Old Russian Jewellery Dress. Main Trends of Development, Sankt-Petersburg: Nestor Istoria.
 15. Tentiuc, I. 2018-2019. On the wiking enclaves and their relations with the inhabitants of the Carpathian-Dniester region between the 9th and the 11th centuries, Dacia (N.S.), LXII-LXIII, 2018-2019, 249-286.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License