Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2.

Cercetări Arheologice 29.1, 2022, 197-244
https://doi.org/10.46535/ca.29.1.11Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2.

Roman frontier of Dacia Inferior. A review and an update. 2.

Authors: Ovidiu Țentea Florian Matei-Popescu Vlad Călina Alexandru Rațiu

Keywords:

Perioadă romană, armata romană, Dacia Inferior, frontiere romane, fortificații

Roman Period, Roman Army, Dacia Inferior, Roman frontiers, fortifications

Abstract:

Prezenta lucrare este un raport preliminar cu privire la cele mai recente rezultate ale cercetărilor multidisciplinare efectuate pe linia cunoscută sub numele de limes Transalutanus. Actualizarea informațiilor despre aceste fortificații a fost realizată într-o manieră similară rapoartelor publicate cu regularitate în volumele congreselor internaționale dedicate studiului frontierelor romane. Cu mai bine de două decenii în urmă, ultimele rapoarte de sinteză au fost publicate în volumul Congresului internațional de frontiere romane de la Zalău din 1997. Scopul acestui raport este de a prezenta cele mai recente date obținute în cadrul Programului Național LIMES. Investigațiile s-au concentrat asupra fortificațiilor și a zonelor adiacente. Studiul realizat încearcă să arate valoarea acestor situri în vederea protejării și valorificării durabile a acestora prin includerea lor în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.


This paper is a preliminary report of the latest results of multidisciplinary research carried out on the line known as the limes Transalutanus. The updated information on these fortifications has been compiled in a manner similar to the reports regularly published in the volumes of international congresses dealing with the study of Roman frontiers. More than two decades ago, the latest summary reports were published in the volume of the International Congress of Roman Frontiers in Zalău in 1997. The purpose of this report is to present the latest data obtained in the framework of the National LIMES Programme. The research has been concentrated on the fortifications and adjacent areas. The study carried out attempts to show the value of these sites with a view to their sustainable protection and enhancement through inclusion in the UNESCO World Heritage List.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Florian Matei-Popescu, Vlad Călina, Alexandru Rațiu, Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare. 2., Cercetări Arheologice, Vol. 29.1, pag. 197-244, 2022, doi: https://doi.org/10.46535/ca.29.1.11


Bibliography


 1. CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
 2. IDR II – Inscripţiile Daciei Romane II. Oltenia şi Muntenia (Gr. Florescu, C.C. Petolescu), Bucureşti: Editura Academiei, 1977.
 3. IDR III 4 – Inscripţiile Daciei romane III. Dacia Superior 4 (zona răsăriteană), (I.I. Russu), Bucureşti: Editura Academiei 1988.
 4. ILD – C. C. Petolescu, Inscripiile Latine din Dacia, București: Editura Academiei 2005. ILS Dessau, H. Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin 1892-1916, 3 vols.
 5. TIR L 35 – Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis. L 35, Bucarest: Editura Academiei Române, 1969.
 6. Bogdan-Cătăniciu, I. 1977. Nouvelles recherches sur le limes de Sur – Est de la Dacie, Akten des XI. Internationalen Limeskongresses (Székesfehérvár, 1976).
 7. Bogdan-Cătăniciu, I. 1981. Evolution of the System of Defence Works in Roman Dacia. Oxford: BAR IS 116.
 8. Bogdan-Cătăniciu, I. 1997. Muntenia în sistemul defensiv al Imperiului Roman. Wallachia in the Defensive System of the Roman Empire 1st-3th centuries A.D. Alexandria: Muzeul Județean Teleorman.
 9. Christescu, V. 1937. Istoria militară a Daciei Romane. Bucureşti: Fundatia Regelui Carol I. Costea, F. 1996.
 10. Repertoriul arheologic al județului Brașov. Brașov: Muzeul Județean de Istorie.
 11. Dudău, O. 2006. Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia. Timişoara: Graphite.
 12. Gudea, N. 1997. Der dakische Limes. Materialien zu seiner Geschichte. Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 44, 1: 1-113.
 13. Gudea, N. 2005. Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord- und Westküste des Schwarzen Meeres: Limes et litus Moesiae Inferioris (86-275 n. Chr.). Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 52, 2: 319–566.
 14. Marcu, F. 2009. Organizarea internă a castrelor din Dacia. Cluj-Napoca: Editura Mega.
 15. Măndescu, D., Dumitrescu, I. și Păduraru, M. 2014. Repertoriul arheologic al județului Argeș. Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei.
 16. Popescu, E., Petolescu, C.C. și Cioflan, T. 1984. Distrugerea castrului de la Câmpulung (Jidova). Studii și Comunicări- Câmpulung 3, 15-19.
 17. Teodor, E. 2013. Uriașul invizibil: Limes Transalutanus, O reevaluare la sud de râul Argeș. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun.
 18. Tocilescu, Gr. G. 1900. Fouilles et recherches archéologiques en Roumanie. Communications faites à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, 1892–1899. Bucarest: Imprimerie du „Corps Didactique”, Ispasesco & Bratanesco.
 19. Ștefan, D. și Ștefan, M. M. 2016. The Drones are coming. What to choose? Low and medium altitude Aerial Archaeology on Limes Transalutanus. Journal of Ancient History and Archaeology 3.2, pag. 25-35. DOI: http://dx.doi.org/10.14795/j.v3i2.187 .
 20. Tudor, D. 1968. Oltenia Romană3. Bucureşti: Editura Științifică.
 21. Tudor, D. 1978. Oltenia Romană4. București: Editura Academiei Române.
 22. Țentea, O., Popa, A. și Petculescu, L. 2017.Un nou fort roman la Cumidava-Râşnov, Cercetări Arheologice 24: 143-150. DOI: https://doi.org/10.46535/ca.24.06 .
 23. Țentea, O. și Călina, V. 2019. Peisajul arheologic al castrului Mălăiești, Cercetări Arheologice 26: 169-196. DOI: https://doi.org/10.46535/ca.26.06 .
 24. Vlădescu, C. M. 1983. Armata romană în Dacia Inferior. Bucureşti: Editura Militară.
 25. Vlădescu, C. M. 1986. fortificațiile romane din Dacia Inferior. Craiova: Editura Scrisul românesc.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License