Fortificații temporare romane din Muntenia. O evaluare a cercetărilor recente

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 337-350
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.01Fortificații temporare romane din Muntenia. O evaluare a cercetărilor recente

Roman Camps in Muntenia. A review of recent research

Authors: Ovidiu Țentea Vlad Călina Bogdan Condurățeanu Geanina Butiseacă

Keywords:

Armata romană; castre temporare; fotografii din dronă; fotografii aeriene și imagini din satelit

Roman Army, camps, drone images, aerial photographs and satellite imagery

Abstract:

Această lucrare este un raport de prezentare al ultimelor cercetări întreprinse asupra unor presupuse fortificații romane din regiunea Muntenia. Scopul acestei analize este de a actualiza informațiile despre aceste fortificații care erau situate între provinciile Moesia Inferior și Dacia. Cercetările de teren din Muntenia sunt incomplete, iar numărul fortificațiilor romane din această regiune este încă necunoscut. În timpul cercetărilor recente, au fost descoperite noi informații arheologice, ceea ce face oportună o revenire asupra unor discuții privind fortificațiile temporare romane – castra aestiva.

Incintele prezentate au fost identificate prin colectarea de date de teren, măsurători, fotografii din dronă, fotografii aeriene și imagini din satelit, care au fost apoi coroborate cu informațiile disponibile la acel moment în arhive


This paper is a report presenting the latest research carried out on alleged Roman fortifications in the region of Muntenia. The aim of this review is to update the information about these fortifications which were located between the provinces of Moesia Inferior and Dacia. Field surveys in Muntenia are incomplete and the number of Roman fortifications in this region is still unknown. During recent research, new archaeological information has been uncovered, making it appropriate to revisit some of the discussions on Roman camps – castra aestiva.

The enclosures presented were identified by collecting field data, topographic measurements, drone photographs, aerial photographs and satellite imagery, which were then corroborated with information available at that time in the archives.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Vlad Călina, Bogdan Condurățeanu, Geanina Butiseacă, Fortificații temporare romane din Muntenia. O evaluare a cercetărilor recente, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 337-350, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.01


Bibliography


 1. Bârcă, V. 2020. Funerary Ditched Enclosures in the Sarmatian Funerary Ritual. Observations Regarding Their Introduction, Distribution, Use, and Dating. Ziridava 34: 325-376.
 2. Bogdan-Cătăniciu, I. 1974. Cercetări în Castellum de la Rucăr. Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie
 3. Condurăţeanu, B. 2013. Sigiliul Romei în România – Recompunerea oglinzii sparte a Crăiesei Zăpezii. Un studiu topografic într-o abordare multidisciplinară cu ecouri într-un hartă de navigaţie GPS a României. În Colocviul Internaţional Comunicare şi Cultură în România Europeană, Ediția a II-a: Antichitate şi (post)modernitate: paradigme evolutive în România, 24‒25.09.2013, Timişoara, Vol. 1: 32-64. Szeged: JATEPress Kiadó.
 4. Condurăţeanu, B. 2014. Opening a window into Romania’s distant past with the help of declassified American Cold War spy aircraft imagery. Episode 1. The Roman legion castra from Filipeşti and the Roman forts and Limes Transalutanus from Albota, Piteşti and Mărăcineni. In. Forțiu, S. and Cîntar, A. eds. ArheoVest, Nr. II: In Honorem Gheorghe Lazarovici, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timișoara, 6 decembrie 2014, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, Asociația „ArheoVest” Timișoara: 793-820. Szeged: JATEPress Kiadó.
 5. Condurățeanu, B. 2017. Roman Fortresses and Sites along the Lower Danube: Reconsidering a Nineteenth Century Source in the Light of Modern Cartography and Satellite Imagery, in: De Sena, E. and Timoc, C. (eds.) Romans in the Middle and Lower Danube Valley, 1st century BC–5th century AD. Case Studies in Archaeology, Epigraphy and History (British Archaeological Reports. International Series 2882): 61-82. Oxford: BAR Publishing.
 6. Constantinescu, E. M. 1999. Memoria Pâmântului dintre Carpați și Dunăre. Nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei în veacurile IV-XI d.Hr. Bucureşti: Fiat Lux.
 7. Dinu, C., Garvăn, D., Matei, S. și Munteanu, R. 2017. Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Buzău. Cercetări de suprafaţă pe teritoriul comunei Cochirleanca. Mousaios 21: 173-175.
 8. Jones, R. H. 2017. What is a Roman camp? In. Hodgson, N, Bidwell, P and Schachtmann, J (eds) Roman Frontier Studies 2009. Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle upon Tyne, August 2009: 521-530, Oxford: Archaeopress.
 9. Măgureanu, D. 2014. The time and works of Pamfil Polonic. Caiete ARA 5: 115-126.
 10. Mrdić, N. and Milovanović, B. 2017. Viminacium – Roman City and Legionary Camp: Topography, In Hodgson.
 11. N., Bidwell P., Schachtmann, J., Evolution and Urbanism, Roman Frontier Studies 2009: Proceedings of the XXI International Congress of Roman Frontier Studies (Limes Congress) held at Newcastle upon Tyne, August 2009: 393-400. Oxford: Archaeopess.
 12. Oltean, I. A. and Hanson W. S 2015. Defining the Roman Limes in Romania: the Contribution of Aerial and Satellite Remote Sensing. : In . L. Vagalinski and N. Sharankov (eds.) Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012: 889-900. Sofia: Bulletin of the National Archaeological Institute XLII.
 13. Petolescu, C. C. 1986. Les camps de la zone sud-carpatique de la Dacie, In: Unz, C. (Hrsg.) Studien zu den Militärgrenzen Roms III. Akten des 13. Internationalen Limeskongresses Aalen 1983. Vorträge: 510-514. Stuttgart: Konrad Theiss Verlag.
 14. Petrescu, F. 2002. Repertoriul monumentelor arheologice de tip Sântana de Mureș-Cerneanhov de pe teritoriul României. București: Ars Docendi.
 15. Polonic P. 1927 Mapa nr. 03, Plic IX_Manuscrise Pamfil Polonic-1927, Ms nr.IX_caiet1_note de locuri istorice, p. 8, mss. Biblioteca Academiei Române.
 16. Polonic, P. 1935. Cetățile antice de pe malul drept Dunării (Dobrogea) până la gurile Dunării, Natura 18-26.
 17. Ștefan, D. și Ștefan, M. 2018. Teledetecție și arheologie montană în Carpații de Curbură. Fortificațiile de la Vârful lui Crai. Istros 24: 219-288.
 18. TIR L 35. Tabula imperii romani: Romula – Durostorum – Tomis; sur la base de la carte internationale du monde a l’échelle de 1:1.000.000. Bucarest: Academie de la République Socialiste de Roumaine 1969.
 19. Țentea, O., Opriș, I. C., Matei-Popescu, Fl., Rațiu, Al., Băjenaru, C., Călina, V. 2019. Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare. Cercetări arheologice 26: 9-82.
 20. Țentea, O. și Matei-Popescu, Fl. 2015. Why there? The preliminaries of constructing the Roman Frontier in SouthEast Dacia. Acta Musei Napocensis 52/1: 109-130.
 21. Țentea, O. și Matei-Popescu, Fl. 2021. Roman Camps in the Lower Danube area: from remote sensing to provincial context, In: J. Karavas, E. Handscam. The Roman Lower Danube Frontier: Innovations in Theory and Practice”. Oxford: BAR Press (forthcoming).
 22. Zahariade, M. și Dvorski, T. 1997. The Lower Moesian Army in Northern Walachia (A.D. 101-118). An Epigraphical and Historical Study on The Brick and Tile Stamps Found in The Drajna de Sus Roman Fort. Bucureşti: Editura Glykon & Fortuna.
 23. Zahariade, M. 2018. New Thoughts on old Subjects: the Romans in the Sub-Carpathian Area in A.D. 101−106. With a Hawkish Eye on the Role of the Drajna de Sus Roman Camp. In. Petolescu, C. C., Galinier, M., Matei-Popescu, Fl. eds. Divus Traianus: travaux du colloque international de Drobeta-Turnu Severin, 16-17 Juin 2017: 127-145. Bucureşti: Editura Academiei Române.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License