Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 529-536
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.13Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei


Authors: Alexandru Bădescu

Keywords: Ceramică romană târzie; Dobrogea romană; amfore; statistică ceramică; Scythia Minor

Abstract:

Această lucrare1 și-a propus să realizeze sinteza studiului materialului ceramic romano-bizantin din Doborgea publicat de la Vasile Pârvan până în anul 2009, reflectând stadiul actual al publicării acestei categorii de material, reunind aproximativ 3000 de fragmente ceramice. Pornind de la această realitate, şi în lipsa analizelor de pastă, este clar că nu putem vorbi de concluzii definitive şi că acestea vor suferi modificări pe măsură ce vor fi publicate alte loturi ceramice. Prin publicarea concluziilor lucrării de doctorat Ceramica romană din secolul al VI-lea la Dunărea de Jos. Studiu statistic şi funcţional cu vedere specială asupra Dobrogei, aflată la rândul ei în curs de publicare, am dorit să facilităm accesul online la baza de date care a constituit suportul demersului în cauză: (https://cercetari-arheologice.ro/materials/ca28.2.13/CEROM.zip).

Download: PDF


How to cite: Alexandru Bădescu, Concluzii ale studiului statistic şi funcţional al ceramicii romane din secolul al VI-lea de pe teritoriul Dobrogei, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 529-536, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.13


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License