Un nou signaculum din Dacia romană

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 439-446
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.06Un nou signaculum din Dacia romană


Authors: Sorin Cociș

Keywords: Dacia romană; Sutor; vicus militar; signacula ferrea; numerus Maurorum Optatianensium

Abstract:

Signaculum-ul de fier descoperit în cercetările arheologice preventive (2021) din vicus-ul roman de la Sutor (jud Sălaj), conține următoarea ștampilă: N(umeri) M (aurorum) [O(ptatianensium)]. În Dacia au fost descoperite nouă signacula fereea. Cronologic, piesa în discuție poate fi datată în intervalul cuprins între a doua jum. a sec. II-primele decenii ale sec. III d.Chr.

Download: PDF


How to cite: Sorin Cociș, Un nou signaculum din Dacia romană, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 439-446, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.06


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License