Cercetări preventive la Valul lui Traian de Sus (Gradiște-Coștangalia, r-nul Cimișlia) în anul 2019

Cercetări Arheologice 28.2, 2021, 351-360
https://doi.org/10.46535/ca.28.2.02Cercetări preventive la Valul lui Traian de Sus (Gradiște-Coștangalia, r-nul Cimișlia) în anul 2019

Preventive research at the Upper Trajan’s Wall (Gradiște-Coștangalia, Cimișlia District) in 2019

Authors: Sergiu Matveev Vlad Vornic

Keywords:

Valul lui Traian de Sus; fortificație de pământ; Basarabia; epoca migrațiilor

The Upper Trajan’s Wall, earth fortification, Bessarabia, the era of migrations

Abstract:

Fortificația liniară Valul lui Traian de Sus reprezintă unul dintre monumentele arheologice cele mai importante de pe teritoriul Republicii Moldova. Spre deosebire de alte obiective arheologice reprezentative, această impunătoare amenajare de pământ, cu o lungime de cca 120 km, care străbate transversal întreg spațiul pruto-nistrean, de la Leova, pe râul Prut, până la Copanca, pe râul Nistru, este încă insuficient cercetată și cunoscută. În luna septembrie 2019, cu ocazia construcției drumului M3 (porțiunea Porumbrei-Cimișlia), care urma să intersecteze Valul lui Traian de Sus pe sectorul dintre satele Gradiște și Coștangalia, r-nul Cimișlia), echipa mixtă a Agenției Naționale Arheologice și a Universității de Stat din Moldova au realizat cercetări arheologice preventive. Rezultatele obținute sunt în măsură să completeze sau chiar să corecteze informațiile mai vechi, dar fără să fi fost descoperite materiale cu privire la datarea acestei importante fortificații liniare, problema urmând a fi rezolvată în viitor.


The linear fortification Upper Trajan’s Wall is one of the most important archaeological monuments on the territory of the Republic of Moldova. Unlike other representative archaeological sites, this imposing earth-work fortification, with a length of about 120 km, which crosses the entire Prut-Dniester area, from Leova, on the Prut River, to Copanca, on the Dniester River, is still insufficiently researched and known. In September 2019, on the occasion of the M3 road construction (Porumbrei-Cimișlia section), which was to intersect the Upper Trajan’s Wall on the sector between the villages of Gradiște and Coștangalia, Cimișlia district), the joint team of the National
Agency for Archaeology and of the Moldova State University conducted preventive archaeological researches.
The obtained results are able to complete or even correct the older information, but without having discovered materials regarding the dating of this important linear fortification, the problem to be solved in the future.

Download: PDF


How to cite: Sergiu Matveev, Vlad Vornic, Cercetări preventive la Valul lui Traian de Sus (Gradiște-Coștangalia, r-nul Cimișlia) în anul 2019, Cercetări Arheologice, Vol. 28.2, pag. 351-360, 2021, doi: https://doi.org/10.46535/ca.28.2.02


Bibliography


 1. Chebotarenko, G. și Subbotin, L. 1991. Issledovaniya Trayanovykh valov v Dnestrovsko-Dunayskom mezhdurech’e. Drevnosti Yugo-Zapada SSSR. Kishinev. 124-145.
 2. Fedorov, G. și Polevoy, L. 1973. Arkheologiya Rumynii. Moskva: Nauka.
 3. Matveev, S. 2017. Cercetarea Valului lui Traian de Sus. Recuperarea materialelor campaniei anului 1991. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare”, ediţia a IX-a, 30-31 mai 2017. Rezumatele comunicărilor: 35-36. Chişinău: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei.
 4. Matveev, S. și Balan, A. 2016. Der Obere Trajanswall und Archäologische Kulturdenkmäler aus dem ersten Jahrhunderten n. Chr. im Pruth-Dnjestr Raum. Archäologisch-räumliche Beziehungen, în Rubel, A. (ed.), Die Barbaren Roms. Inklusion, Exklusion und Identität im Römischen Reich und im Barbaricum
  (1. – 3. Jahrhundert n. Chr.): 141-148. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag.
 5. Panaitescu, S. 1926. Valurile lui Traian din Basarabia. Bucureşti: Tipografia Geniului.
 6. Roshka, A. 1991. K voprosu ob izuchenii Trayanovykh valov na territorii Moldavii. Istoriya i arkheologiya Nizhnego Podunav’ya. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii: 44-45.
 7. Uhlig, C. 1928. Die Wälle in Bessarabien, besonders die sogenannten Trajanswälle. Prähistorische Zeitschrift 19: 197-250.
 8. Vornic, V., Ciobanu, L. și Matveev, S. 2018. Cercetările arheologice din anul 2016 din aşezarea de tip Sântana de Mureş-Cherniakhov de la Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului. Revista Arheologică, serie nouă, vol. XIV, nr. 2: 96-107.
 9. Vulpe, P. 1960. Verkhniy val Bessarabii i problema grevtungov k zapadu ot Dnestra. Materialy i issledovaniya po arkheologii yugo-zapada SSSR i Rumynskoy Narodnoy Respubliki: 259-278.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License