Exploatarea mamiferelor din nivelul Boian Spanțov din tell-ul de la Hîrșova (secțiunea C)

Cercetări Arheologice 27, 2020, 259-288
https://doi.org/10.46535/ca.27.11Exploatarea mamiferelor din nivelul Boian Spanțov din tell-ul de la Hîrșova (secțiunea C)


Authors: Adrian Bălășescu

Keywords: arheozoologie, cultura Boian, Hârșova-tell, creșterea animalelor, vânătoarea, biometrie

Abstract:

Studiul arheozoologic al faunei de mamifere din nivelul Boian Spanțov descoperit în secțiunea C a tell-ului de la Hârșova ne relevă că această populație preistorică se ocupa cu creșterea animalelor, în special a bovinelor și a ovicaprinelor. Vârstele de sacrificare în cazul bovinelor ilustrează o exploatare mixtă (atât pentru carne, cât și pentru producția de lapte), în timp ce ovicaprinele erau exploatate mai ales pentru producția de lapte. Porcul este exploatat prin excelență pentru carne și grăsime, iar studiul vârstelor de abataj ne arată consumul unei cărni de foarte bună calitate dat fiind că cele mai multe animale au sub 12 luni, ele neatingând încă maximul ponderal. Câinele are și o funcție alimentară, pe lângă cea de paznic al turmelor, locuințelor și companion al omului, dar importanța sa în cadrul paleoeconomiei animaliere nu este atât de mare având în vedere talia sa modestă. Vânătoarea avea un rol secundar de suplimentare a cantității de carne, dar și de îndepărtare a acțiunii prădătoare a unor animale sălbatice. Se vânau în special mistrețul și cerbul.
O comparație cu alte situri Boian Spanțov care au beneficiat de studii arheozoologice (Căscioarele, Izvoarele, Lăceni-Măgura, Radovanu, Tangâru) ne arată că o trăsătură comună a acestora o reprezintă activitatea de creștere a bovinelor. Locul secund este disputat între ovicaprine și porcine care se găsesc la mare distanță de bovine. Vânătoarea are o importanță redusă, locul întâi fiind ocupat de cerb în majoritatea așezărilor, mai puțin la Hârșova-tell unde se observă că mistrețul are o pondere relativ crescută.

Download: PDF


How to cite: Adrian Bălășescu, Exploatarea mamiferelor din nivelul Boian Spanțov din tell-ul de la Hîrșova (secțiunea C), Cercetări Arheologice, Vol. 27, pag. 259-288, 2020, doi: https://doi.org/10.46535/ca.27.11


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License