Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare

Cercetări Arheologice 27, 2020, 113-140
https://doi.org/10.46535/ca.27.04Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare


Authors: Nicolae Ursulescu, Felix Adrian Tencariu, Andrei Asăndulesei, Diana-Măriuca Vornicu, Andreea Vornicu-Țerna, Alin Mihu-Pintilie

Keywords: Situl Isaiia-Balta Popii, cultura Precucuteni, săpături sistematice, arheometrie, teledetecție.

Abstract:

Cele 15 campanii de săpături întreprinse în situl Isaiia-Balta Popii, în perioada 1996-2018, au avut ca rezultat dezvelirea aproape integrală a unei bogate așezări din eneoliticul timpuriu (cultura Precucuteni) și obținerea unor date de mare importanță pentru înțelegerea evoluției și cunoașterea vieții materiale și spirituale a acestei civilizații, mai ales în spațiul dintre râurile Prut și Siret. Locul, situat în apropiere de confluența Prutului cu Jijia, a atras, prin condițiile mediului favorabil și comunități din alte perioade: cultura ceramicii liniare din neoliticul dezvoltat, Bronz timpuriu și mijlociu, Hallstatt timpuriu (cultura Corlăteni), o necropolă sarmatică, perioada medievală timpurie (cultura Răducăneni) şi epoca modernă.
Aşezarea Precucuteni a cunoscut trei secvențe de locuire, încadrate în etapa evoluată a fazei a II-a și la începutul fazei a III-a a acestei culturi. Așezarea a ocupat o suprafață de aproape 4000 m2, fiind delimitată de un șanț de apărare, cu traseu aproximativ semicircular. Dintre cele 14 locuințe cercetate, 11 (toate de suprafață) aparțineau locuirii Precucuteni. În cele mai multe cazuri, locuințele au avut șanțuri de fundație, în care se înfigeau stâlpii de susținere a pereților. Dintre descoperiri, se remarcă ansamblul de piese de cult din locuința nr. 1, care a permis să se vorbească despre existența unei magii a numerelor.
Cercetările au îmbrăcat și un caracter interdisciplinar variat (cu sprijinul specialiștilor de la Centrul Arheoinvest al Universității „Al. I. Cuza” din Iași), vizând atât cercetarea propriu-zisă de teren, cât şi interpretarea rezultatelor. Articolul prezintă principalele rezultate obținute prin analize geografic-pedologice, topografice, geologice, prospecțiuni geomagnetice, arheozoologice, paleobotanice, palinologice, traseologice (utilaj litic şi MDA), imagini satelitare şi aeriene, arheologie experimentală şi analize fizico-chimice pentru diverse categorii de artefacte, datări radiocarbon etc.). Toate acestea au adus date importante pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra paleo-mediului din această microzonă, precum şi asupra organizării interne a aşezării.

Download: PDF


How to cite: Nicolae Ursulescu, Felix Adrian Tencariu, Andrei Asăndulesei, Diana-Măriuca Vornicu, Andreea Vornicu-Țerna, Alin Mihu-Pintilie, Așezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iași, România) – cercetări arheologice interdisciplinare, Cercetări Arheologice, Vol. 27, pag. 113-140, 2020, doi: https://doi.org/10.46535/ca.27.04


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License