Considerații privind poziția cronologică și culturală a etapei timpurii a culturii Vinča în Transilvania

Cercetări Arheologice 27, 2020, 73-111
https://doi.org/10.46535/ca.27.03Considerații privind poziția cronologică și culturală a etapei timpurii a culturii Vinča în Transilvania

Considerations regarding the chronological and cultural position of the early Vinča culture in Transylvania

Authors: Dragoș Diaconescu Cosmin Ioan Suciu

Keywords:

cultura Vinča, analiză de corespondență, stil ceramic, neolitic mijlociu transilvănean, abordare bayesiană

Vinča culture, correspondence analysis, pottery style, Transylvanian Middle Neolithic, Bayesian approach

Abstract:

Applying the correspondence analysis method on the morphological characteristics of the early Vinča culture pottery from the Miercurea Sibiului-Petriș site and using the obtained results as prior-estimates for the Bayesian approach shows that the time span of the Vinča layer, labelled as no. II from this site corresponds only to Vinča B phase, contrary to the prior assertions in this regard which saw this layer connected especially to the phase A of the Vinča culture. Enlarging the territory, consequently making the comparison to the eponymous site of the Vinča culture from Belo Brdo and other Vinča sites such as Alba Iulia and Tărtăria allows the conclusion that in Transylvania exists also a Vinča A horizon which totally corresponds to the same phase from the Middle Danube region. The Vinča B stage from Transylvania, defined especially on the basis of the materials from Miercurea Sibiului is rather different than the one from the Middle Danube region, reopening the discussions about a Transylvanian aspect of the Vinča culture.


Applying the correspondence analysis method on the morphological characteristics of the early Vinča culture pottery from the Miercurea Sibiului-Petriș site and using the obtained results as prior-estimates for the Bayesian approach shows that the time span of the Vinča layer, labelled as no. II from this site corresponds only to Vinča B phase, contrary to the prior assertions in this regard which saw this layer connected especially to the phase A of the Vinča culture. Enlarging the territory, consequently making the comparison to the eponymous site of the Vinča culture from Belo Brdo and other Vinča sites such as Alba Iulia and Tărtăria allows the conclusion that in Transylvania exists also a Vinča A horizon which totally corresponds to the same phase from the Middle Danube region. The Vinča B stage from Transylvania, defined especially on the basis of the materials from Miercurea Sibiului is rather different than the one from the Middle Danube region, reopening the discussions about a Transylvanian aspect of the Vinča culture.

Download: PDF


How to cite: Dragoș Diaconescu, Cosmin Ioan Suciu, Considerații privind poziția cronologică și culturală a etapei timpurii a culturii Vinča în Transilvania, Cercetări Arheologice, Vol. 27, pag. 73-111, 2020, doi: https://doi.org/10.46535/ca.27.03


Bibliography


 1. Băcueț-Crișan, S., Descoperiri ale grupului Pișcolt în județul Sălaj, Acta Musei Porolissenis, XXX, 2008, 11-51.
 2. Berciu, D., Contribuții la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Editura Academiei Republicii Populare Române: București, 1961.
 3. Berciu, I., Importanța complexului neolitic Lumea Nouă în lumina noilor săpături (1961-1963), Apulum, VII/1, 1968, 53-58.
 4. Berciu, D., Berciu, I., Săpături şi cercetări arheologice în anii 1944-1947, Apulum, III, 1949, 1-43.
 5. Biagi, P., The Middle Neolithic and Chalcolithic chipped stone assemblages of Transylvania: their exploitation, manufacture and Trans-Carpathian Trade, in S. Hansen, P. Raczky, A. Anders, A. Reingruber (eds.), Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean See. Chronologies and Technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE, International Workshop Budapest 2012, Archäologie in Eurasien 31, Habelt Verlag: Bonn, 2015, 243-262.
 6. Bronk Ramsey, C., Bayesian analysis of radiocarbon dates, Radiocarbon, 51 (1), 2009, 337-360.
 7. Chapman, J., The Vinča Culture of South East Europe. Studies in chronology, economy and society, BAR International Series, 117, 1981.
 8. Childe, V. G., The Danube in prehistory, Clarendon Press: Oxford, 1929.
 9. Ciugudean, H., Săpăturile de salvare de la Aiud-Cetățuie, Acta Musei Napocensis,XV, 1978, 49-62.
 10. Ciugudean, H., Noi descoperiri arheologice pe teritoriul județului Alba (II), Apulum, XVII, 1979, 65-86.
 11. Ciută, M. M., Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând fazelor timpurii ale culturii Vinča din sud-vestul Transilvaniei, Patrimonium Apulense, IV, 2004, 29-35.
 12. Ciută, M. M., Precizări cu privire la topografia, toponimia, stratigrafia și sectoarele complexului de așezări de la Limba-Oarda de Jos (jud. Alba), Apulum, XLVI, 2009, 335-362.
 13. Ciută, M. M., Ciută, E. B., New considerations about Neolithic development habitation in the archaeological site Limba-Oarda de Jos (Alba county), Acta Terrae Septemcastrensis, XIV, 2015, 49-83
 14. Ciută, M. M.,Totoianu, R., Şuteu, C., Codrea, II., Ciută, B., Bobînă, B., Bărbat, A., Consideraţii preliminare privind cercetările preventive din situl nr. 6, aparţinând lotului 1 al autostrăzii Sebeş-Turda (jud. Alba), Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 8, 2016, 9-22.
 15. Colesniuc, S. M., Cultura Zau, Editura Ex Ponto: Constanța, 2014.
 16. Coltofean, L., Zsófia Torma și așezarea de la Turdaș, punctul Luncă, județul Hunedoara, Teză de doctorat, manuscris nepublicat, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, 2016.
 17. Diaconescu, D., Despre cultura Turdaș și poziția sa cronologică, Analele Banatului S. N., XXII, 2014, 69-90.
 18. Diaconescu, D., Considerations concerning the chronology of the Early Copper Age Tiszapolgár culture, Praehistorische Zeitschrift, 89 (2), 2014, 219-241.
 19. Diaconescu, D., Remarks on the chronology of the Lengyel culture in the western half of the Carpathian Basin based on the analysis of funerar assemblages, Praehistorische Zeitschrift, 89 (1), 2014, 12-39.
 20. Diaconescu, D., Despre cronologia absolută a unui nivel din situl neolitic de la Tărtăria-Gura Luncii, Analele Banatului, XXV, 2017, 25-33.
 21. Diaconescu, D., Nițu, F. M., Suciu, C. I., The early Vinča culture in Transylvania. Considerations regarding its chronological position from the correspondence analysis perspective, in LBK and Vinča. Formation and transformation of Early Neolithic Lifestyles in Europe in the second half of the 6th millenium BC, Tübingen, 21-23 March, 2019, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.05.019.
 22. Drașovean, F., Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, I: Timișoara, 1996.
 23. Drașovean, F., Despre cronologia relativă și absolută a neoliticului și eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Baesiană, Analele Banatului S. N., XXII, 2014, 33-67.
 24. Drașovean, F., Rotea, M., Așezarea neolitică de la Șoimuș. Contribuții la problemele neoliticului târziu din sud-vestul Transilvaniei, Apulum, XXIII, 1986, 9-24.
 25. Dumitrescu, H., Cercetările arheologice de la Tăualaș-Deva (partea I), Acta Musei Napocensis, XXI, 1984, 4-44.
 26. Dumitrescu-Chioar, F., Luca, S. A.; Suciu, C. I., Excavations from 2010 at Tărtăria- Gura Luncii, Alba County, in J. Marler (ed.), Fiftty Years of Tărtăria Excavations. Festschrift in Honor of Gheorghe Lazarovici, Institute of Archaeomythology Sebastopol, Editura Suceava: Suceava, 2014, 28-34.
 27. Florescu, C., Vinča culture, A history lesson. Pottery manufacturing 8000 years ago: exibition catalogue, Aeternitas: Alba Iulia, 2007, 31-41.
 28. Furholt, M., Pottery, cultures, people? The European Baden material re-examined,Antiquity, 82, 2008, 617-628.
 29. Furholt, M., Die Złota-Gruppe in Kleinpolen: Ein Beispiel für die Transformation einen Zeichensystems?, Germania, 86, 2008, 1-27.
 30. Garašanin, M., Hronologija Vinčanske Gruppe, PhD dissertation at the University of Ljubljana, 1951.
 31. Garašanin, M., Centralnobalkanska zona, Praistorija Jugoslavenskih Zemalja II. Neolitisko doba, Sarajevo, 1979, 79-212.
 32. Garašanin, M., The Stone Age in the Central Balkan Area, J. Boardman, I. Edwards, N. Hammond, E. Sollberger (eds.), The Cambridge Ancient History, 1982, 75-135.
 33. Garašanin, M., Zu den Problemen der Vinča-Gruppe in Rumänien, Balcanica, XXIV, 1993, 7-20.
 34. Ghenescu, O., Sana, D., Ștefu, V., Cercetări arheologice de suprafață în sectorul Vințu de Jos-Tărtăria (jud. Alba), Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, 6, 2000, 69-85.
 35. Gligor, M., Situl arheologic de la Alba Iulia-Lumea Nouă. Istoricul cercetărilor, Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 11/I, 2007, 161-178.
 36. Gligor, M., Lumea Nouă cultural group, in A history lesson. Pottery manufacturing 8000 years ago: exibition catalogue, Aeternitas: Alba Iulia, 2007, 43-49.
 37. Gligor, M., Așezarea neolitică și eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări, Editura Mega: Cluj-Napoca, 2009.
 38. Holste, F., Zur chronologischen Stellung der Vinča-Keramik, Wiener Prähistorische Zeitschrift, XXVI, (2), 1939, 1-21.
 39. Horedt, K., Săpături privitoare la epoca neo şi eneolitică, Apulum, III, 1949, 44-69.
 40. Ignat, D., Un aspect mai puțin cunoscut în cadrul ceramicii pictate din nord-vestul României, Crisia, XII, 1982, 361-370.
 41. Ignat, D., An overview of the neolithic of Crișana, Analele Banatului S. N., VII-VIII, 1999-2000, 13-33.
 42. A. I., Plastica antropomorfă și zoomorfă neolitică și eneolitică din Transilvania, Teză de doctorat, Manuscris nepublicat, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2018.
 43. Kalicz, N.,Makkay, J., Die Linienbandkeramik in der grossen Ungarischen Tiefebene,Studia Archaeologica VII, Budapest, 1977
 44. Lazarovici, G., Neoliticul Banatului, Bibliotheca Musei Napocensis IV, Cluj-Napoca, 1979.
 45. Lazarovici, G., Așezarea și grupul Bucovăț, Timișoara, 1991.
 46. Lazarovici, G., Aspectul Tăulaș, in Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 115-121.
 47. Lazarovici, G., Grupul și stațiunea Iclod, Muzeul de Istorie al Transilvaniei: Cluj-Napoca, 1991.
 48. Lazarovici, G., Grupul Lumea Nouă, in Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 111-114
 49. Lazarovici, G., Complexul Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod, in Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 100-102.
 50. Lazarovici, G., Cultura Banatului, in Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 32-40.
 51. Lazarovici, G., The Zau culture, in F. Drașovean, D. L. Ciobotaru, M. Maddison (eds.), Ten years after: the Neolithic of the Balkans, as uncovered by the last decade of research, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, XLIX, Timișoara, 2009, 179-217.
 52. Lazarovici, G., Evolution, absolute and relative chronology of the Zau culture, in J. Šuteková, P. Pavúk, P. Kalábková, B. Kovár (eds.), Panta Rhei. Studies on the Chronology and Cultural Developmnet of South-eastern and Central Europe in Earlier Prehistory: presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday, Studia Archaeologica et Mediaevalia Bratislava, XI, 2010, 115-128.
 53. Lazarovici, G., Cronologia absolută, relativă și evoluția culturii Zau, in S. M. Colesniuc, Cultura Zau, Editura Ex Ponto: Constanța, 2014, 15-32.
 54. Lazarovici, C.-M., Lazarovici, G., Arhitectura Neoliticului și Epocii Cuprului din România. I. Neoliticul, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae, IV, Iași, 2006.
 55. Lazarovici, G., Lazarovici, C.-M., Chronological and cultural correlations between Neolithic and Copper Age civilizations of Central and North Transylvania and East Alföld area, în C. Virag (ed.), Neolithic cultural phenomena in the Upper Tisa Basin, Editura Muzeului Sătmărean: Satu-Mare, 2015, 7-28.
 56. Lazarovici, G., Kalmar-Maxim, Z., Vinča în Transilvania, în Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 93-99.
 57. Lazarovici, G., Kalmar-Maxim, Z., Aspectul Turdaș, în Gh. Lazarovici, F. Drașovean (eds.), Cultura Vinča în România. Origine, evoluție, legături, sinteze, Comisia Muzeelor şi Colecţiilor: Timișoara, 1991, 122-132.
 58. Lazarovici, G., Maxim, Z., Tărtăria, Muzeul de Istorie al Transilvaniei: Cluj-Napoca, 1991.
 59. Lazarovici, G., Maxim, Z., Marton Roska’ excavation from Turdaș and their results, în F. Drașovean (ed.), The Vinča culture, its role and cultural connections, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, II,Timișoara, 1996, 223-267.
 60. Lazarovici, G., Németi, I., Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul), Acta Musei Porolissensis, VII, 1983, 17-60.
 61. Lazarovici, G., Lazarovici, C.-M., Merlini, M., Tărtăria and the sacred tablets, Editura Mega: Cluj-Napoca, 2011.
 62. Luca, S. A., Discuții asupra materialului ceramic din stațiunea neolitică de la Lipova- Hodaie, Apulum, XXIII, 1986, 43-53.
 63. Luca, S. A., Die Vinča-Siedlung aus Rumess. Die A-Phase der Vinča-Kultur în Siebenburgen, Sargetia, XXVI/1, 1995-1996, 45-62.
 64. Luca, S.A., Aşezări neolitice pe Valea Mureşului I. Habitatul turdăşean de la Orăştie- Dealul Pemilor (punct X2), Bibliotheca Musei Apulensis IV, Alba Iulia, 1997.
 65. Luca, S. A., Aspecte ale neoliticului și eneoliticului din sudul și sud-vestul Transilvaniei, Apulum, XXVI, 1999, 5-33.
 66. Luca, S. A., Aşezări neolitice pe Valea Mureşului II. Noi cercetări arheologice la Turdaş-Luncă. I Campaniile anilor 1992-1995, Bibliotheca Musei Apulensis XVII, Alba Iulia, 2001.
 67. Luca, S. A., The Neolitihic and Eneolithic Periods in Tranylvania, in J. Marler (ed.), The Danube script: Neo-Eneolithic Writing in South-Eastern Europe: exhibition catalog, Institute of Archaeomythology Sebastopol, Brukenthal National Museum: Sibiu, 2008, 23-38.
 68. Luca, S. A., Aspects of the neolithic and eneolithic periods in Transylvania (II), in N. Tasić, C. Grozdanov (eds.), Homage to Milutin Garašanin, Serbian Academy of Sciences and Arts: Belgrade, 2006, 341-366.
 69. Luca, S. A., Aspecte ale neoliticului și eneoliticului din Transilvania (II), Corviniana, X, 2006, 11-44.
 70. Luca, S. A., Issues in defining the Foeni-Mintia cultural group in Transylvania, in V. Cotiugă, F. Tencariu, G. Bodi (eds.), Itinera in praehistoria. Studia in honorem magistri Nicolae Ursulescu quinto a sexagesimo anno, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”: Iași, 2009, 199-210.Luca, S. A., Tărtăria rediviva, Bibliotheca Brukenthal, LXXI, Alba Iulia, 2016.
 71. Luca, Părean 1995-1996 Luca, S. A., Părean, I., Descoperiri arheologice în hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu), Sargetia, XXVI/1, 1995-1996, 227-232.
 72. Luca, S. A., Ciugudean, H., Roman, C. C., Dragotă, A., Faza timpurie a culturii Vinča în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic şi etnocultural, Angustia, 5, 2000, 37-72.
 73. Luca, S. A., Roman, C., Diaconescu, D., Cercetări arheologice în peștera Cauce, Volumul 1. Bibliotheca Septemcastrensis, IV, Sibiu, 2004.
 74. Luca, S. A., Diaconescu, D.,Georgescu, A., Suciu, C., Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Campaniile anilor 1997-2005, Brukenthal Acta Musei, I.1, 2006, 9-21.
 75. Luca, S. A., Diaconescu, D., Georgescu, A., Suciu, C., Archaeological researches at Miercurea Sibiului-Petriș (Sibiu-county, Romania). The campaigns from 1997 to 2005, Acta Terrae Septemcastrensis, VI, 2007, 7-23.
 76. Luca, S. A.; Diaconescu, D., Suciu, C., Archaeological research in Miercurea Sibiului-Petriș (Sibiu County, Romania): the Starčevo-Criș level during 1997-2005 (a preliminary report). în Documenta Praehistorica, XXXV, 2008, 325-343.
 77. Luca, S. A., Beldiman, C., Biagi, P., Ciută, B., Ciută, M.M., Diaconescu, D., Georgescu A., El Susi, G., Spataro, M., Suciu, C., Miercurea Sibiului, com. Miercurea Sibiului, jud. Sibiu. Punct: Petriş, CCA. Campania 2007, 2008, 199-200.
 78. Luca, S. A., Suciu, C. I., Diaconescu, D., Niţu, F. M., Şeulean, A., Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Sibiu. O nouă aşezare vinčiană timpurie la Miercurea Sibiului-Pustia (Luncă), Buridava, VI, 2008, 20-29.
 79. Luca, S. A.; Diaconescu, D., Suciu, C., A ceramic import from Neolithic discoveredat Miercurea Sibiului-Petriș, Sibiu county, Brukenthal Acta Musei, VI.1, 2011, 23-34.
 80. Luca, S. A., Georgescu, A., Natea, G.V.,Teodorescu, M. R.,Urduzia, C., Munteanu, C. I., Palaghie, V., Luca, A., Cercetarea preventivă. Provocarea arheologică a zilelor noastre, Bibliotheca Brukenthal LXV, Sibiu, 2013.
 81. Luca, S. A., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Radiocarbon data for level III from Tărtăria-Gura Luncii (preventive researches from 2014-2015), Brukenthal Acta Musei, XI.1, 2016, 11-15.
 82. Luca, S. A., Dumitrescu-Chioar, F., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (Cercetările preventive ale anului 2011) (II), Analele Banatului S.N., XXV, 2017, 35-39.
 83. Luca, S. A., Sava, B.T., Păceșilă, D. Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaş-Luncă (cercetările preventive ale anului 2011) (I), Apulum, LIV, 2017, 137-146.
 84. Luca, S. A., Dumitrescu-Chioar, F., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Radiocarbon data from the Turdaş-Luncă archaeological site. Petreşti culture (preventive research of 2011) (II), Acta Terrae Septemcastrensis, XVII, 2018, 115-120.
 85. Luca, S. A., Sava, B. T., Păceșilă, D., Gaza, O., Stanciu, I., Sava, G., Ștefan, B., Date radiocarbon din situl arheologic de la Turdaș-Luncă (Cercetările preventive ale anului 2011) (III), Apulum, LVI, 2019, 1-15.
 86. Maxim, Z., Neo-eneoliticul din Transilvania, Bibliotheca Musei Napocensis XIX, Cluj-Napoca, 1999.
 87. Mazăre, P., Artefacte din os descoperite în așezarea neolitică de la Limba (jud. Alba), în C. Popa, G. Rustoiu (eds.), Omagiu profesorului Ioan Andrițoiu cu prilejul împlinirii a 65 de ani. Studii și cercetări Arheologice, Editura „Altip”: Alba Iulia, 2005, 237-312.
 88. Milojčić, V., Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas, Gebr. Mann: Berlin, 1949.
 89. Milojčić, V., South-eastern elements in the prehistoric civilization of Serbia, The Annual of the British School at Athens, 44, 1949, 258-306.
 90. Müller, J., Dating the Neolithic: methodological premises and absolute chronology, Radiocarbon, 51 (2), 2009, 721-736.
 91. Németi, I., Descoperiri din neoliticul târziu în Valea Crasnei, Satu-Mare. Studii și Comunicări, VII-VIII, 1986-1987, 15-61.
 92. Nițu, F. M., Cataloage tipologice privind cultura Vinča, faza timpurie, Corviniana, XII, 2008, 29-54.
 93. Nițu, F. M., Aspecte tehnologice privind ceramica culturii Vinča din Transilvania, Teză de doctorat. Manuscris nepublicat, Sibiu, 2012.
 94. Nițu, F. M., Turdaș culture pottery from Turdaș-Luncă site. Typological and morphological analysis. A case study, Acta Terrae Septemcastrensis, XI, 2012, 57-84.
 95. Nițu, F. M., Așezarea Vinča de la Ocna Sibiului-Fața Vacilor (jud. Sibiu). Un studiu tehnologic și morfologic asupra ceramicii, in C.E. Ștefan, M. Florea, S. C. Ailincăi, C. Micu (eds.), Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volum dedicate memoriei lui Mihai Șimon, Institutul de cercetari Eco-Muzeale „Gavrila Simion”, Editura Istros: Brăila, 2014, 77-130.
 96. Paul, I., Așezarea neolitică tîrzie de la „Poiana în Pisc”, Materiale și Cercetări Arheologice, VII, 1960, 107-120.
 97. Paul, I., Unele probleme ale neoliticului din Transilvania în legătură cu cultura Petrești, Revista Muzeelor, 4, (II), 1965, 294-301.
 98. Paul, I., Die gegenwärtige Forschungsstand zur Petrești-Kultur, Praehistorische Zeitschrift, 56, 1981, 197-234.
 99. Paul, I., Cultura Petreşti, Editura Museion: Bucureşti, 1992.
 100. Paul, I., Enigma Tăbliţelor de la Tărtăria-schiţă preliminară, Conferințele Bibliotecii Astra, 130, Sibiu, 2011, 9-73.
 101. Popa, C. I., Descoperiri neolitice timpurii în bazinul hidrografic al Cugirului (jud. Alba), Banatica, 15/I, 2000, 17–47.
 102. Popa, C. I., Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne, Editura Mega: Cluj-Napoca, 2011.
 103. Popa, C. I., Totoianu, R., Date noi asupra locuirilor umane de la Sebeș-Podu Pripocului (jud. Alba), Patrimonium Apulense, I, 2001, 33-54.
 104. Reimer, P. J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Grootes, P. M., Guilderson, T. P., Haflidason, H., Hajdas, I., Hatt, C., Heaton, T. J., Hoffmann, D. L., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kaiser, K. F., Kromer, B., Manning, S. W., Niu, M., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Staff, R. A., Turney, C. S. M., van der Plicht, J., IntCal13 and Marine13 Radiocarbon Age Calibration Curves 0-50,000 Years cal BP, Radiocarbon, 55(4), 2013, 1869-1887.
 105. Rogozea, O.-C., Un semibordei atribuit fazei A3 a culturii Vinča descoperit la Tărtăria (com. Săliștea, jud. Alba), in D. Micle, A. Stavilă, C. Oprean, S. Forțiu (eds.),ArheoVest, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, IV/1, In Honorem Prof. Univ. Dr. Adrian Bejan, Timișoara, 26 Noiembrie 2016, Universitatea de Vest din Timișoara, JATEPress Kiadó, Szeged, 2016, 121-161.
 106. Rogozea, O.C., Discoveries attributed to the early Vinča phase in Tărtăria „Gura Luncii” (Alba County). The 214 preventive archaeological researches performed on „Site 10B”, Ziridava. Studia Archaeologica, 31, 2017, 7-28.
 107. Roman, C. C., Habitatul uman în peșterile din sud-vestul Transilvaniei, Bibliotheca Brukenthal, XXV, Sibiu, 2008.
 108. Roska, M., A Torma Zsófia – Gyüjtemény az Erdély Nemzeti Múzeum érem-és régiségtárában (Die Sammlung Zsófia von Torma in der numismatisch-archaeologischen Abteilung des siebenbürgischen Nationalmuseums), Minerva Cluj- Napoca, 1941.
 109. Rustoiu, G., Așezarea de la Oarda-Dublihan (mun. Alba Iulia), Patrimonium Apulense, I, 2001, 55-70.
 110. Schier, W., Vinca studien. Tradition und Innovation im Spätneolithikum des zentralen Balkanraumes am Beispiel der Gefässkeramik aus Vinča-Belo Brdo, Teză de habilitare. Manuscris nepublicat, Universitatea Heidelberg, 1995.
 111. Schier, W., The relative and absolute chronology of Vinča: new evidence from the type site, în F. Drașovean (ed.), The Vinča culture, its role and cultural connections, Editura Mirton, Timișoara, 1996, 141-162.
 112. Schier, W., Measuring Change: the Neolithic Pottery Sequence of Vinča-Belo Brdo, Documenta Praehistorica, XXVII, 2000, 187-197.
 113. Schmidt, H., Tordos, Zeitschrift für Ethnologie, 35, H. 2/3, 1903, 438-469.
 114. Suciu, C.I., Cultura Vinča în Transilvania, Bibliotheca Brukenthal XLIV, Alba Iulia, 2009.
 115. Ștefan, C.E., Petcu, R., Petcu, R., Reprezentări antropomorfe din așezarea neolitică de la Șoimuș – La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara, Studii de Preistorie, 10, 2013, 49-66.
 116. Torma, Z., Neolith kőkorszakbeli telepek Hunyadmegyében, Erdélyi Múzeum, VI, 7, 193-211.
 117. Vasić, M., Die Hauptergebnisse der prähistorischen Ausgrabung in Vinča im Jahre 1908, Praehistorische Zeitschrift, 2 (1), 1910, 23-29.
 118. Vasić, M., Preistoriska Vinča III. Plastika, terakote, Državne Štamparije: Beograd, 1936.
 119. Virag, C., Cercetări arheologice la Urziceni-Vamă, Acta Musei Porolissensis, XXVI, 2004, 41-76.
 120. Virag, C., Materiale ceramice neolitice de la Blaja-Grind Cehal, în V. Ciubotă; T. Nicoară; M. Vegheş; L.-I. Horvat (eds.), Relaţii româno-ucrainene. Istorie şi contemporaneitate, Presa Universitară Clujeană: Cluj-Napoca, Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, 2007, 27-42.
 121. Vlassa, N., Chronology of the Neolithic in Transylvania in the Light of the Tărtăria Tablets, Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne – Nouvelle Série, VII, 1963, 485-494.
 122. Vlassa, N., Unele probleme ale neoliticului din Transilvania, Acta Musei Napocensis,IV, 1967, 403-423.
 123. Vlassa, N., Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note, Bibliotheca Musei Napocensis, III, Cluj-Napoca, 1976.
 124. Whittle, A., Bayliss, A., Barclay, A., Gaydarska, B., Bánffy, E., Borić, D., Drașovean, F., Jakucs, J., Marić, M., Orton, D., Pantović, I., Schier, W., Tasić N., Vander Linden, M., A Vinča potscape formal chronological models for the use and development of Vinča ceramics in south-east Europe, Documenta Praehistorica, XLIII, 2016, 1-60.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License