Peisajul arheologic al castrului Mălăiești

Cercetări Arheologice 26, 2019, 169-196
https://doi.org/10.46535/ca.26.06Peisajul arheologic al castrului Mălăiești

The archeological landscape of the Mălăiești roman fort

Authors: Ovidiu Țentea Vlad Călina

Keywords:

Castru roman, peisaj arheologic, LiDAR, drone, Valea Teleajenului

Roman fort, landscape archaeology, LiDAR, drones, Teleajen Valley

Abstract:

Castrul roman de la Mălăiești este una dintre fortificaţiile abandonate de armata romană la începutul domniei lui Hadrian. Acest sit este unul de referinţă fiind ocupat un scurt interval, cel mult între anii 102 și 118 p. Chr. Acest studiu își propune să recompună, prin integrarea datelor topografice, cartografice și arheologice referitoare la amplasarea unor situri romane și pre-romane, care să ofere o mai bună înțelegere a o ocupării spațiului, a căilor de acces și a resurselor. Validarea acestor componente poate oferi un suport necesar pentru interpretarea funcționării fortificațiilor și așezărilor antice din acest areal.

Demersul nostru nu este doar analiză a datelor din vecinătatea castrului Mălăiești, ci un studiu detaliat al arealului cuprins între castrele de la Târgșor și Drajna de Sus, utilizate atât ca analogii, cât și ca părți ale unui studiu extins.

Studiul integrează documentații de teren, topografice și fotografice obținute prin intermediul datelor rezultate prin metoda LiDAR și a examinării fotografiilor aeriene de joasă și medie altitudine. Studiul a fost realizat în cadrul Programului Național LIMES.


The Roman fort from Mălăiești is one of the fortifications abandoned by the Roman army at the beginning of Hadrian’s reign. The site is one of reference, being occupied for a short period of time, at most between 102 and 118 AD. This study aims to recompose, by integrating topographic, cartographic and archaeological data regarding the location of Roman and pre-Roman sites, for better understanding of space occupancy, access routes and resources. The validation of these components can provide the necessary support for the interpretation of the functioning of the fortifications and other ancient settlements from this area.

Our approach is not only an analysis of data collected from the vicinity of the Mălăiești Roman Fort, but a detailed study of the area between the forts from Târgșor and Drajna de Sus, used both as analogies and as parts of an extensive study.

The study integrates field, topographic and photographic documentation obtained through data gathered by LiDAR methods and the examination of low and medium altitude aerial photographs. The study was conducted within the framework of LIMES National Program.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Vlad Călina, Peisajul arheologic al castrului Mălăiești, Cercetări Arheologice, Vol. 26, pag. 169-196, 2019, doi: https://doi.org/10.46535/ca.26.06


Bibliography


 1. Andrieșescu, I., Revista de preistorie şi antichități naționale, I, 1937, pl. VII – XII
 2. Brătescu, P., Moruzi, I., Alessandrescu Brătescu, P., Moruzi, I., Alessandrescu, C., Dicționarul geografic al județului Prahova, Târgoviște, 1897
 3. Ciupercă, B., Măgureanu, A., Anton, A., The Presence of Rome in Barbaricum: Archaeological Evidence of the Interaction between Romans and Barbarians in the Târgşoru Vechi Area, Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012
 4. Comsa E., Georgescu V., Cetăţuia geto-dacă de pe dealul “Movila” de la Gura Vitioarei, SCIVA 2, 271-282
 5. Cruceru, Al.-I., Buterez, C.-I., Drumul Teleajenului și drumul Buzăului. Noi repere geografice și istorice, Mousaios 17, 2012, 249 – 275
 6. Cruceru, Al.-I., The Roman Road on the Teleajen Valley, Central European Journal of Geography and Sustainable Development 2020, 2 (1), 58-66
 7. Diaconu, Gh., Tîrgșor, necropola din secolele III-IV e.n., Editura Academiei Republicii Populare Române: București, 1965
 8. Dima, M., Tezaurul de la Cocoşeşti, com. Păuleşti, jud. Prahova. Lotul de monede păstrat de către descoperitor, SCN, III (XV), 123-132
 9. Dima, M., Tezaurul de la sfârșitul domniei lui Traian descoperit la Ploiești în 1932, În: SCN, III (XV), 101-106
 10. Dima, M., Isvoranu, Th., Un tezaur de la începutul sec. II p. Chr. descoperit la Râfov, jud. Prahova, în Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002. Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2003, 55-57
 11. Glodariu, I., Sistemul defensiv al statului dac şi întinderea provinciei Dacia, ActaMN XIX, 1982, 23-38
 12. Măgureanu, A., Ciupercă, B., Constantin, C., Anton, A., The Roman Baths in Târgșoru Vechi, Caietele ARA 8, 2017, 103-114
 13. Mărgineanu-Cârstoiu, M., Un balneum a Pietroasele, Caietele ARA 6, 91-120
 14. Moldovan, C., Ionescu, C., Țentea, O., Šarić, K., Using SEM-EDS for unveiling technology and provenance of Romanbricks and tiles in SE Romania, XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, Austria, September 10–13, Abstracts, 2018, 375
 15. Nicolae, C. I., Frînculeasa, A., „Antichităţile Prahovei”. Consideraţii pe marginea unui articol inedit scris de Ioan Andrieşescu, în eds. Ştefan, C. I., Florea, M., Ailincăi, S., Micu, C., Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volum dedicat memoriei lui Mihai Şimon, Editura Istros, Brăila, 2014, 409-428
 16. Paveleț, E., Un mormânt de incineraie descoperit la Mălăieştii de Jos, jud. Prahova, Argesis 15, 2006, 67-76
 17. Pârvan, V., Începuturile vieţii romane la Gurile Dunării, București, 1923
 18. Petolescu, C. C., Contribuţia militară a provinciei Moesia Inferior la cucerirea Daciei, Pontica 33–34, 2000–2001, 349–354
 19. Petrescu-Sava, Gh., Nestor, I., Două localităţi preistorice pe Teleajen. Cetăţuia de la Homorâciu şi Movila de la Gura Vitioarei, Revista de preistorie şi antichități naționale 2-4, 1940, 71-88
 20. Savu, E., Tezaurul de monede de tip Vârteju-București descoperit la Râfov, jud. Prahova, în Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei de stat a României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002. Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2003, 37-45
 21. Spânu D., Tezaurele dacice. Creaţia în metale preţioase din Dacia preromană, editura Simetria, Bucureşti 2012
 22. Spânu, D., Dima, M., Frînculeasa, A., The Mălăieștii de Jos (Prahova County) silver craftsman’s hoard from the end of the third century AD, Dacia N.S., LX, București, 2016, 237-273
 23. Ștefan, Gh., Le camp romain de Drajna-de-Sus, Dacia XI-XII, 115-144
 24. Ștefan D., Ciupercă, B., 2017. Salt control and distribution in the southern part of Eastern Carpathians. A story of a lost Dacian hillfort, In vol. M. Alexianu, R.-G. Curcă, O. Weller, A. Dumas (eds.), Mirrors of Salt. Proceedings of the First International Congress on the Anthropology of Salt, 20-24 August 2015,„Al. I. Cuza” University, Iași, Romania, Oxford, 2016.
 25. Ștefan D., Ștefan M., Teledetecție și arheologie montană în Carpații de Curbură. Fortificațiile de la Vârful lui Crai, Istros 24, 2018, 219-288
 26. Tocilescu, Gr., Fouilles et recherches archeologiques, Bucarest, 1900
 27. Tzony, M., Diaconu, Gh., Raport asupra cercetărilor arheologice de la Târgşoru Vechi (jud. Prahova), MCA 13, 1979, 263-264
 28. Țentea, O., Baths and bathing in Dacia under Trajan, în: C. Sebastian Sommer, Suzana Matešić eds., LIMES XXIII: Proceedings of the 23rd Congress on Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015, Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, Nünnerich-Asmus Verlag, Sep 10, 2018, 134-135
 29. Țentea, Popa, Cîmpeanu 2018 Țentea, O., Popa, A., Cîmpeanu, A., Mălăiești. A trajanic fort in Muntenia – the results of recent magnetometric surveys, Acta Musei Napocensis 55/I, 2018, 227–240
 30. Zagoriț, C., Castrul roman de la Mălăeşti şi cetatea dacă de la V. Humei din judeţul Prahova, 17-22
 31. Zagoriț, Gh., Din istoria oraşului Ploieşti. Brazda lui Novac, Ploieşti
 32. Zahariade, M., Lichiardopol, D., Componenţa şi structura armatei romane nordul Munteniei, între anii 101–117 (The Composition and Structure of the Roman Army in Northern Wallachia in A. D. 101–117), în E. S. Teodor, O. Ţentea (eds.), Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei. Actele simpozionului desfăşurat 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 121–134
 33. Zahariade, M., Dvorski, T., The lower Moesian army in northern Wallachia (A.D. 101-118), București
 34. Zahariade, M., New Thoughts on old Subjects: the Romans in the Sub-Carpathian Area in A.D. 101−106. With a Hawkish Eye on the Role of the Drajna de Sus Roman Camp, În: C. C. Petolescu, M. Galinier, F. Matei-Popescu (ed.), Divus Traianus. Travaux du Colloque International de Drobeta-Turnu Severin, 16–17 juin 2017, București, 2018, 127-147
 35. Charta României Meridionale 1864: http://charta1864.gis-it.ro/; accesat la 20. 05. 2020

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License