Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare

Cercetări Arheologice 26, 2019, 9-82
https://doi.org/10.46535/ca.26.01Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare

Roman frontier in Dobrudja. A review and an update

Authors: Ovidiu Țentea Ioan C. Opriș Florian Matei-Popescu Alexandru Rațiu Constantin Băjenaru Vlad Călina

Keywords:

Perioadă romană, armata romană, Dunărea de Jos, frontiere romane, fortificații

Roman Period, Roman Army, Lower Danube, Roman frontiers, fortifications

Abstract:

Această lucrare este un raport preliminar al celor mai recente rezultate ale cercetărilor pluridisciplinare efectuate pe frontiera Dunării de Jos, în sectorul dintre Durostorum și Dunavățu de Jos. Scopul acestei treceri în revistă este actualizarea informațiilor referitoare la fortificațiile de pe frontiera romană din Dobrogea, în manieră asemănătoare rapoartelor dedicate anumitor zone ale Imperiului Roman, publicate periodic în volumele congreselor internaționale dedicate studiului frontierelor romane. Cele mai recente rapoarte de sinteză au fost publicate între anii 1997-2005.

Intenția autorilor este ca prin acest raport să fie prezentate cele mai recente date obținute în cadrul Programului Național LIMES1. Potrivit planului de acțiune al programului, identificarea monumentelor a fost realizată prin colectarea datelor pe teren prin periegheze, măsurători topografice și înregistrări prin zboruri cu drona (fotografii ortografice, oblice și filmări)2 , coroborate apoi de informațiile disponibile în arhive la momentul respectiv. Atenția noastră s-a concentrat atât asupra fortificațiilor, cât și pe zonele adiacente, în vederea cercetării lor științifice și pentru stabilirea valorii acestora în vederea protejării și valorificării lor durabile prin includerea în Lista Patrimoniului Mondial.


This paper is a preliminary report of the newest results from pluridisciplinary research undertaken on the Lower Danube limes, between Durostorum and Dunavățu de Jos. Our goal is to bring up to date the available information regarding the fortifications located on the Early and Later Roman limes in Dobrogea, in a similar manner to the reports on the various areas/sites of the frontiers of the Roman Empire, published periodically in the proceedings of the international Limes congresses. For Dobrogea, the most recent ones were published almost two decades ago (1997-2005).

The data were gathered throughout the progress of the Romanian National Limes Programme. The monuments were identified through multiple approaches, as specified in the Action Plan of the programme, such as field walking and sampling, topographical measurements and drone flights (aerial photography, oblique, orthophotography and recordings) and compared to the available archives. We focus on the fortifications and the adjacent areas in order to establish a proper protection plan management and to include these sites on the World Heritage list.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Ioan C. Opriș, Florian Matei-Popescu, Alexandru Rațiu, Constantin Băjenaru, Vlad Călina, Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare, Cercetări Arheologice, Vol. 26, pag. 9-82, 2019, doi: https://doi.org/10.46535/ca.26.01


Bibliography


 1. Alexandrescu, C.-G., Gugl, C., The Troesmis-Project 2011–2015 – Research Questions and Methodology, in: Alexandrescu, C.-G. (Hrsg.), Troesmis – a Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th–10th of October, 2015, Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie 12 (Cluj-Napoca 2016), 9–22
 2. Pamfil Polonic, Mss. Academia Română – Cabinetul de Manuscrise și de Carte Rară
 3. Băjenaru, C., Minor Fortifications in the Balkan-Danubian Area from Diocletian to Justinian, Mega Publishing House, Cluj-Napoca,
 4. Gudea, N., Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord-und Westküste des Schwarzen Meeres. Limes et Litus Moesiae inferioris (86-275 n.Chr.), Sonderdruck aus Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 52, 2005, 319-566
 5. Gugl, C., Trognitz, M., in 2000 Jahre und länger. Archivierung digitaler Daten des Troesmis-Projekts, in Berger, L., Huber, L., Lang, F. , Weilhartner, J. Hrsg., Akten des 17. Österreichischen Archäologentages am Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg vom 26. bis 28. Februar 2018, Salzburg 2020, 109-120
 6. Mărgineanu-Cîrstoiu, M., Apostol, V., La fortification d’Halmyris. Étude architecturale des portes ouest et nord, Caietele ARA 6, 2015, 37-78
 7. Oltean I. A., Hanson, W.S. Reconstructing the archaeological landscape of Southern Dobrogea: integrating imagery. In: Ehlers, M. / Michel, U. (eds.). Remote Sensing for Monitoring, GIS Applications, and Geology VII, Proceedings of SPIE Vol. 6749, # 674906. (29 October 2007); https://doi.org/10.1117/12.737836
 8. Oltean I. A., Hanson, W.S. Defining the Roman Limes in Romania: the Contribution of Aerial and Satellite Remote Sensing, în Vagalinski, L, Sharankov, N. Eds., Limes XXII. Proceedings of the XXIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (= Bulletin of the National Archaeological Institute XLII, 2015), Sofia, 889-900
 9. A. Opaiț, Aegyssus ’76 – Raport prelminar, Pontica 10, 1977, 307-311
 10. Opriș, I. C., Ab Axiupoli VI milia passuum. Cetatea romană de la Seimenii Mari, în A. Avram, L. Buzoianu (eds.), Varia epigraphica et archaeologica. Volume dédié à la mémoire de Maria Bărbulescu, Pontica 52, Supplementum VI, 2019
 11. Opriș, I. C., Rațiu, Al., Capidava II. Building C1 – Contributions to the history of annona militaris in the 6th century, Mega Publishing House, Cluj- Napoca, 2017
 12. P. Polonic, Cetățile antice de pe malul drept al Dunării (Dobrogea) până la gurile ei, Natura. Revistă pentru răspândirea științei XXIV/7 (15 iulie), 18-26
 13. Ștefan, Al. S., Troesmis, consideraţii topografice, BMI 40, 1971, 4, 43-52
 14. Ștefan, Al.S., Noviodunum. Studiu de fotointerpretare arheologică, BMI 1, 1973, 3-14
 15. Ștefan, Al.S., Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei. I, Epoca romană (sec. IIII e.n.), RMM-MIA 43, 1974, 2, 39-51
 16. Suceveanu, Al., Viața economică în Dobrogea romană (secolele I-III e. n.), București, 1977
 17. TIR L 35 Russu, I. I., Gostar, N., Ivanov, T., Popescu, Em., Protase, D., Tudor, D., Tabula Imperii Romani. Romula – Durostorum – Tomis. L 35 Bucarest, București, 1969
 18. Topoleanu, F., Bogdan, D., Haynes, I., Salsovia: chronological landmarks, Peuce, S.N. 10, 2012, 101-144
 19. Ţentea, O., Oltean, I. A., The Lower Danube Roman Limes at Galaţi (Romania). Recent results from excavation and aerial photographic interpretation, în eds. Morillo, A., Hanel, N., Martín, E. eds., Limes XX: Estudios sobre la Frontera Romana, Roman Frontier Studies, vol. III, Anejos de Gladius 13, León, Spain, September 2006,Polifemo, Madrid, 2009, 1515–1524
 20. O. Țentea, Un segment de limes redescoperit: Luncaviţa, jud. Tulcea / A rediscovered section of the limes: Luncaviţa, Tulcea County, Cercetări Arheologice 25, 2018, 105‐118
 21. Zahariade, M., The Roman Frontier in Scythia Minor (1980–1995), in Gudea, N. ed., Proceedingsof the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău 1997, Publishing House Porolissum: Zalău 1999, 199–213
 22. Zahariade, M., Scythia minor. A History of a Later Roman Province (284–681), Amsterdam, 2006 (Pontic Provinces of the Later Roman Empire 1)
 23. Zahariade, Gudea 1997 Zahariade, M., Gudea, N., The Fortifications of Lower Moesia (AD 86–275), Hakkert, Amsterdam
 24. Constantine Porphyrogenitus, De Thematibus, ed. A Pertusi, Studi e testi 160, Vatican, 1952
 25. Hierokles: G. Parthey (ed.), Hieroclis Synecdemus et notitiae Graecae episcopatuum; acedunt nili doxapatrii notitia patriarchatum et locorum nomina immutata, A.M. Hakkert, Amsterdam, 1967
 26. G. Parthey, M. Pinder, (ed.) Itinernerarium Antonini Avgvsti et Hierosolymitanvm, Berlin, 1848
 27. M. Pinder, G. Parthey (ed.) Ravennatis anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia, Berlin, 1860
 28. Notitia Dignitatum in partibus Orientis în O. Seeck (ed.), Notitia Dignitatum accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et laterculi provinciarum, Berlin, 1876, p. 1-102
 29. Procopius, De aedificiis: J. Haury (ed.), Procopii Caesariensis opera omnia. Vol. IV. ΠΕΡΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ libri VII sive de aedificiis, edition stereotypa correctior, addenda et corrigen adiecit G. Wirth, Berlin, 1964
 30. Claudius Ptolemaeus: Claudii Ptolemaei, Geographia. E codicibus recognovit, prolegomenis, annotatione, indicibus, tabulis instruxit Carolus Müllerus, Paris, 1883
 31. Theophylactus Simocattes: M. Whitby, Mary Whitby, The History of Theophylact Simocatta. An English Translation with Introduction and Notes, Oxford, 1986
 32. Tabula Petingeriana: K. Miller, Die peutingerische Tafel oder Weltkarte des Castorius, Stuttgart, 1916; K. Miller, Itineraria romana. Römisches Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana dargestellt, Stuttgart, 1916

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License