Din însemnările Profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). VI. Simpozionul de istorie şi arheologie româno-sovietic din 26-29 decembrie 1958

Cercetări Arheologice 25, 2018, 217-234
https://doi.org/10.46535/ca.25.10Din însemnările Profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). VI. Simpozionul de istorie şi arheologie româno-sovietic din 26-29 decembrie 1958

Professor Gheorghe Cantacuzino’s notes (1900-1977). VI. The Romanian-Soviet history and archaeology symposium from 26-29 December 1958

Authors: George Trohani

Keywords:

Gheorghe Cantacuzino, bastarni, goţi, slavi, limba şi poporul român

Gheorghe Cantacuzino; Bastarnae; Goths; Slavs; Romanian language and people

Abstract:

Autorul continuă prezentarea notelor luate de Gheorghe Cantacuzino (născut la 6 martie 1900 şi decedat la 21 septembrie 1977) cu prilejul diverselor manifestări ştiinţifice. De această dată este vorba despre simpozionul româno-sovietic de istorie şi arheologie, desfăşurat între 26-29 decembrie 1958. Comunicările şi discuţiile au făcut referire la probleme ale istoriei şi arheologiei de la Dunărea de Jos, între secolele III-XV, dar a fost dezbătută şi chestiunea bastarnilor de dinaintea erei creştine.


The author continues presenting the notes written down by Gheorghe Cantacuzino (born on the 6th of March 1900 and deceased on the 21st of September 1977) on the occasion of some scientific manifestations. This time it refers to the Romanian-Soviet symposium that took place on 26-29 December 1958. The communications and discussions referred to archaeology and history topics from the Lower Danube area in between the 3rd – 15th centuries, but the Bastarnae from before the Christian Age was also discussed.

Download: PDF


How to cite: George Trohani, Din însemnările Profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). VI. Simpozionul de istorie şi arheologie româno-sovietic din 26-29 decembrie 1958, Cercetări Arheologice, Vol. 25, pag. 217-234, 2018, doi: https://doi.org/10.46535/ca.25.10


Bibliography


  1. Feodorov, G.B., Rezultatele şi problemele principale ale cercetărilor arheologice din sud-vestul URSS, referitoare la primul mileniu al e.n., SCIV, 10, 2, 371-408.
  2. Morintz, S., Comşa, E., Aspecte din colaborarea științifică între arheologii români și sovietici, SCIV, 9, 1, 158-161.
  3. Nestor, I., Slavii pe teritoriul R.P.R. în lumina documentelor arheologice, SCIV, 10, 1, 49-64.
  4. Rîbakov, B.A., Drevne Russie, Sovetskaia Arheologija, 1953, nr. 17, 23-104
  5. Rîbacov, B.A., Mesto slavijano-russkoi arheologii v sovetskoi istoricheskoi nauke (Locul arheologiei slavono-ruse în ştiinţa istorică sovietică), Sovetskaia Arheologija, 1957, nr. 4, 55-65.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License