Fresca unei locuințe din secolul II p.Chr. de la Sarmizegetusa

Cercetări Arheologice 25, 2018, 91-104
https://doi.org/10.46535/ca.25.05Fresca unei locuințe din secolul II p.Chr. de la Sarmizegetusa

Frescoes in a house from the 2nd century AD from Sarmizegetusa

Authors: Ovidiu Țentea Olteanu Bianca-Cristiana

Keywords:

Colonia Dacica Sarmizegetusa, frescă, locuință romană, pigmenți, tencuială

Colonia Dacica Sarmizegetusa; frescoes; Roman house; pigments; plaster

Abstract:

În zona centrală a orașului Colonia Dacica Sarmizegetusa, la Vest de Forul lui Traian, a fost identificată o locuință romană aflată sub ruinele templului dedicat zeilor din Palmyra, construit în timpul dinastiei Severilor. Locuința, care a funcționat până la începutul dinastiei Severilor, a aparținut unui personaj de rang înalt, posibil un decurion. La începutul dinastiei severilor aici se construiește o clădire cu o funcțiune publică, configurată în funcție de câteva constrângeri date de amplasarea la intersecția a două drumuri și de dimensiunile parcelei.În porțiunea săpată din locuință au fost descoperite cîteva camere în care decorația pereților cu frescă a fost relativ bine păstrată. Acesta poate fi clasificată cel mai probabil în cel de-al treilea stil pompeian datorita utilizării panourilor simple, monocromatice, clar demarcate și al utilizării motivelor vegetale. Au putut fi identificate 4 panouri cu decoraţii diferite, iar în registrul inferior se observă o decoraţie care imită marmura.


In the central area of Colonia Dacica Sarmizegetusa, a Roman house was discovered under the remains of the temple dedicated to the Palmyra gods, west of Trajan’s Forum. This household belonged to someone with a high social status, most probably a Decurion and was used until the beginning of the Severan dynasty. From this moment on, a public building is erected in its place, but the layout has to adapt to the parcel’s dimensions and being at the intersection of two roads. While excavating the Roman house, walls decorated with frescoes where identified in a few rooms. The frescoes are relatively well preserved and can be included in the third Pompeian style due to the use of simple, monochromatic panels clearly individualized and the occurrence of vegetal motifs. Four such panels were identified on the superior register, while on the inferior one the decoration imitates marble. The list of illustrations is available at the end of the paper.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Ţentea, Bianca Olteanu, Fresca unei locuințe din secolul II p.Chr. de la Sarmizegetusa, Cercetări Arheologice, Vol. 25, pag. 91-104, 2018, doi: https://doi.org/10.46535/ca.25.05


Bibliography


  1. Adam, J.-P., Roman buildings materials and techniques, translation by Anthony Mathews, London, New York, Routledge.
  2. Cortea I.M., Ghervase L., Țentea O., Pârău A.C., Rădvan R. 2019 First Analytical study on second-century wall paintings from Ulpia Traiana Sarmizegetusa: insights on the materials and painting technique, International Journal of Architectural Heritage, DOI: 10.1080/15583058.2019.1568614.
  3. McCorquodale, C., The history of interior decoration, Oxford: Phaidon Press Limited.
  4. Olaru, Ioana Iulia, The evolution of ancient painting inside the Roman Empire, Arta 23 / 1(AV), 2014, 25-35 – http://artjournal.asm.md/pagina-exemplu.
  5. Piso, I., Țentea, O., Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]. Templul lui Yarhibol, Valachica 21, CCA 2008, 2009, 190-191.
  6. Piso, I., Țentea, O., Un nouveau temple palmyrénien à Sarmizegetusa, Dacia. N. S. 55, 111-121.
  7. Piso, I., Țentea, O., Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara [Ulpia Traiana Sarmizegetusa]. Templul zeilor palmyreni, CCA 2011, 2012, 123-126.
  8. Pliny, Natural History, Volume IX: Books 33-35. Translated by H. Rackham. Loeb Classical Library 394. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952.
  9. Vitruvius, On Architecture, Volume II: Books 6-10. Translated by Frank Granger. Loeb Classical Library 280. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License