Băile romane de la Capidava. Raport de cercetare arheologică preventivă

Cercetări Arheologice 25, 2018, 3-28
https://doi.org/10.46535/ca.25.01Băile romane de la Capidava. Raport de cercetare arheologică preventivă

Roman Baths from Capidava. Preventive archaeological excavation report

Authors: Ioan C. Opriș Alexandru Rațiu Tiberiu Potârniche

Keywords:

Băi romane, legiunea XI Claudia, limes-ul Dunării de Jos, castru auxiliar

Roman Baths; Legio XI Claudia; Lower Danube limes; auxiliary Roman fort

Abstract:

Băile militare de la Capidava au fost săpate pentru prima dată în 1988-1993, de un alt colectiv, dar din păcate nu au fost niciodată publicate. Autorii prezentei lucrări au întreprins o a doua săpătură a clădirii, în 2017 și, împreună cu puținele date din prima săpătură, încearcă să aducă în lumină acest subiect. Clădirea este un mic complex de îmbăiere, cu un circuit simplu, ridicat în timpul domniei lui Traian. Are două faze, o fază timpurie a secolului al II-lea și alta datând din secolul al III-lea, cu mai multe reparații intermediare între ele. Singurele elemente de datare sunt ștampilele tegulare, respectiv tipologia lor comparativă, în special cele aparținând legiunii XI Claudia pia fidelis sau în sec. III p. Chr. legiunii XI Claudia Antoniniana. Ca o caracteristică interesantă menționăm prezența unui/unei sudatio/laconicum (saună fierbinte), destul de neobișnuit pentru băile de dimensiuni reduse precum aceasta.


The military bath from Capidava was excavated first in 1988-1993, by a different team, but unfortunately was never published. The authors of this paper made a second excavation of the building, in 2017, and together with the few data from the first excavation, are trying to shed some light on this subject. The building is a small bathing complex, with a simple circuit, erected during the reign of Trajan. It has two phases, an early 2nd century phase and another dating from early 3rd century, with several reparations in between. The only dating elements are the brick stamps, namely their comparative typology, especially those from legio XI Claudia pia fidelis and the early 3rd century legio XI Claudia Antoniniana. As an interesting feature we mention the presence of a sudatio/laconicum (hot sauna), quite uncommon for the smaller baths such as this.

Download: PDF


How to cite: Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, Tiberiu Potârniche, Băile romane de la Capidava. Raport de cercetare arheologică preventivă, Cercetări Arheologice, Vol. 25, pag. 3-28, 2018, doi: https://doi.org/10.46535/ca.25.01


Bibliography


 1. Cheluță-Georgescu, N., Cercetări efectuate in necropola romană (Capidava 1978). Raport preliminar, MCA, 13, 1979, 179-182.
 2. Constantin, R., Alexandru, N., Alexiu, A., 50. Capidava, com. Topalu, jud. Constanța. Sector X (Terme), în CCA 2006, Campania 2005, București, 2006, 114-115, pl. 18.
 3. Culică, V., Cărămizi, țigle și olane cu ștampila Legiunii a XI-a Claudia găsite în Canabae Aeliae, Pontica, 3, 365-377.
 4. Culică, V., Estampilles de la XIe legion Claudia de Durostorum. Dacia N.S., 22, 1978, 225-237.
 5. Dobrinescu, C., Herlea, M., 8. Capidava. Sectorul X extra muros (N – necropola), în CCA 2011, Campania 2010, Sibiu, 2011, 32-33.
 6. Dobrinescu, C., Pinter, Z., Urduzia, C., Kelemen, B., Corneanu, S., Roman, D., 21. Sat Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa, punct: Sector X extra muros, în CCA 2014, Campania 2013, Oradea, 2014, 36-37, 276-280 = fig. 15-23.
 7. Dobrinescu, C., Pinter, Z., Urduzia, C., Kelemen, B., 21. Capidava, com. Topalu, sat Capidava, jud. Constanţa, Punctul Sector X extra muros, în CCA 2015, Campania 2014, Pitești, 2015, 50-51, 346-347 = fig. 1-4.
 8. Dobrinescu, C., Potârniche, T., Bodolică, V., Duca, M., Lascu, M., 83. sat Capidava, com. Topalu, jud.Constanţa, Capidava 2015 – Sector Extramuros. Centrul de informare turistică, parcare, alee acces centru de informare, căi rutiere, extindere centru de informare, în CCA 2016, Campania 2015, Tîrgu-Jiu, 2016, 157-158.
 9. Dobrinescu, C., Pinter, Z., Urduzia, C., Kelemen, B., Stoia, A., 13. Capidava. Sector X extramuran, în CCA 2017, Campania 2016, București, 2017, 35-36.
 10. Dobrinescu, C., Pinter, Z., Urduzia, C., Kelemen, B., Corneanu, S., Stoia, A., 69. Topalu, jud. Constanța. Capidava – Sector X extramuran, în CCA 2018,Campania 2017, Cluj-Napoca, 2018, 143-144.
 11. Dobrinescu, C., Pinter, Z., Urduzia, C., Kelemen, B., Stoia, A., 85. Topalu, jud. Constanța. Capidava – Sector X extramuran, în CCA 2019, Campania 2018, Sibiu, 2019, 228-229.
 12. Florescu, Gr., Florescu, R., Diaconu, P., Capidava. Monografie arheologică, Vol. I, Editura Academiei Române: Bucureşti, 1958.
 13. Florescu, Gr., Florescu, R., Ceacalopol, G., Săpăturile arheologice de la Capidava, MCA, 8, 1962, 693-704.
 14. Matei-Popescu, Fl., The Roman Army in Moesia Inferior, The Center for Roman Military Studies, 7, Conphys Publishing House: București, 2010.
 15. Nemeti, S., Probleme de cronologie. Ștampilele tegulare, în Bărbulescu, M. (coord.), Termele din castrul legionar de la Potaissa, Series Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum, vol. 15, Editura Mega: Cluj-Napoca, 2019, 130-147.
 16. Nielsen, I., Thermae et Balnea: The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths (2 nd edition), Aarhus University Press: Aarhus, 1993.
 17. Opriş, I.C., Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p.Chr.), Editura Enciclopedică: București, 2003.
 18. Opriş, I.C., Fortificarea limesului dobrogean de la Dunărea de Jos în preajma războaielor daco-romane (The strengthening of the Lower Danube limes in Dobrudja on the eve of the Dacian-Roman wars of emperor Trajan), în Teodor, E.S., Țentea, O. (ed.), DACIA AVGVSTI PROVINCIA, Crearea provinciei, Actele simpozionului desfăşurat la 13-14 octombrie 2006 (in Romanian and English), Bucharest, Romania, Muzeul Naţional de Istorie a României / National Museum of Romanian History, Editura Cetatea de Scaun: București, 2006, 237-248.
 19. Opriș, I. C., Capidava 2015 – proiect de cercetare arheologică preventivă în vederea restaurării, consolidării, protecției, conservării și punerii în valoare a sitului arheologic Capidava, în CCA 2016, Campania 2015, Tîrgu-Jiu, 2016, 131-133.
 20. Opriș, I. C., Trajan et ses dédicaces dans la Mésie Inférieure. Activité constructive civile et militaire selon le dossier épigraphique, în Galinier, M., Matei-Popescu, Fl. (ed.), DIVUS TRAIANUS. Travaux du Colloque International de Drobeta – Turnu Severin, 16-17 juin 2017, Recueillis et publiés par Constantin C. Petolescu, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta – Turnu Severin, Asociația Identitate Culturală Contemporană, Editura Academiei Române: București, 2018, 147-161.
 21. Opriș, I. C., Rațiu, Al., CAPIDAVA II. Building C1 – Contributions to the history of annona militaris in the 6 th century (with contributions by: Gândilă, A., Ważny, T., Kuniholm, P. I., Pearson, C. L., Rizzo, A. and Mak, C.), Editura Mega: Cluj-Napoca, 2017.
 22. Opriș, I. C., Rațiu, Al., Duca, M., 79. sat Capidava, com. Topalu, jud. Constanţa. Capidava 2015 – Turnul nr. 7 – Poarta principală a cetății, în CCA 2016, Campania 2015, Târgu-Jiu, 2016, 148-150, 479-485 = fig. 1-18.
 23. Papasima, T., Opriș, I. C., Covacef, Z., Matei, C., Cheluță-Georgescu, V., 23. Capidava. Sectorul I, III, V, IX – „Port”, X – „Terme”, în CCA 1994, Campania 1993, Satu Mare, 1994, 12-14.
 24. Stăicuț, G., Pietroasele. The edifice with hypocaustum. Epigraphic evidence of legio XI Claudia, Caiete ARA, 2, Editura ARA: București, 2011, 87-99.
 25. Suceveanu, Al., La Dobroudja aux Ier-III e siècles n.è., în Suceveanu, Al.,Barnea, Al., La Dobroudja romaine, Editura Academiei: Bucureşti, 1991, 22-153.
 26. Teodor, D. Gh., Piese vestimentare bizantine din secolele VI-VIII în spațiul carpato-dunăreano-pontic. A. Catarame cu placă fixă, ArhMold, XIV, 1991, 117-138.
 27. Țentea, O., Bath and bathing in Dacia under Trajan, în Sommer, S. C., Matešić, S. (ed.), LIMES XXIII: Proceedings of the 23rd Congress on Roman Frontier Studies Ingolstadt 2015, Akten des 23. Internationalen Limeskongresses in Ingolstadt 2015, Nünnerich-Asmus Verlag: Mainz, 2018, 133-137.
 28. Zahariade, M., How and when the Legion XI Claudia arrived in Lower Moesia, Roman Frontier Studies, în Gudea, N. (ed.), Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, 599- 607.
 29. Zahariade, M., Alexandrescu, C. G., Halmyris II. Greek and Latin Inscriptions from Halmyris. Inscriptions on stone, signa and instrumenta found between 1981 and 2010, BAR International Series, 2261, Archaeopress Publishing House: Oxford, 2011.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License