Opaițele romane de la Micia (I)

Cercetări Arheologice 24, 2017, 101-134
https://doi.org/10.46535/ca.24.04Opaițele romane de la Micia (I)

The Roman Lamps From Micia (I)

Authors: Cătălina-Mihaela Neagu Ionuț Bocan

Keywords:

opaițe, ștampile, atelier, importuri nord-italice, produse locale

lamps; stamps; workshop; northern italic imports; local products

Abstract:

The artefacts uncovered in the Roman settlement at Micia, numerous and well assorted, consist in pottery, metal artefacts, stone and glass artefacts. Among pottery finds, the lamps are of a particular interest from the artistic as well as from the quantitative points of view. Thus, in the collections of the National History Museum of Romania there are 41 lightning devices coming from the Roman baths at Micia: 40 lamps and one candlestick. In addition, it should be mentioned the fact that between those 41 analyzed pieces, only 24 are unpublished, the rest from17 being analyzed by Marieta Gheorghiță, in one study in 1975, in periodical Sargetia.

Download: PDF


How to cite: Cătălina-Mihaela Neagu, Ionuț Bocan, Opaițele romane de la Micia (I), Cercetări Arheologice, Vol. 24, pag. 101-134, 2017, doi: https://doi.org/10.46535/ca.24.04


Bibliography


 1. M. J. Ackner, F. Müller, Die Römischen Inschriften in Dacien, Viena, 1865
 2. Alburnus Maior III P. Damian (ed.), Necropola romană de incinerație de la Tăul Corna, Partea I, Cluj-Napoca, 2008
 3. D. Alicu, Die firmalampen von Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Dacia N.S, XX, 1976, p. 205–220
 4. D. Alicu, Precizări privind cronologia unor lămpi ștampilate de la Sarmizegetusa. Apulum, XXII, 1985, p. 77–87
 5. D. Alicu, Ulpia Traiana Sarmizegetusa Opaițele romane/Die Römischen Lampen. Ulpia Traiana Sarmizegetusa, București, 1994
 6. D. Alicu, Lămpile romane de la Micia în colecțiile Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, Tibiscum XII, 2005, p. 243–259
 7. D. Alicu, Die römichen Lampen von Sarmizegetusa. I. Die Funde der Jahre 1882–1876. 2 Ergänzte Ausgabe. Bibliotheca Musei Porolissensis VI, Zalău, 2006
 8. I. Andrițoiu, Istoricul cercetărilor privitoare la așezarea și fortificația romană de la Micia, Sargetia, XXXI, p. 181–202
 9. R. Bailly, Essai de classification des marques de potiers sur lampes en argile dans la Narbonnais, în Cahiers Ligures de Préhistoire et d’archéologie, 11, 1962, p. 79–127
 10. C. L. Băluţă, Opaițele romane de la Apulum (I), Apulum, 4, 1961, p. 189–220
 11. C. L. Băluţă, Opaiţele romane de la Apulum (II), Apulum, 5, 1965, p. 277–295
 12. C. L. Băluţă, Lămpile romane din Muzeul Județean Hunedoara–Deva, Sargetia, 13, 1977, p. 209–228
 13. C. L. Băluţă, Lucernele romane din Dacia intracarpatică, Cluj-Napoca, 1983 (teză de doctorat)
 14. C. L. Băluţă, Lămpile antice de la Muzeul de Istorie Sibiu, Apulum, XXVI, 1989, p. 237–262
 15. C. L. Băluţă, Lămpile romane din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. AMN, 33/I, 1996, p. 89–113
 16. C. L. Băluţă, Lămpile antice de la Alba Iulia (Apulum). I Lămpile Epigrafice. București, 2003
 17. Al. Bărcăcilă, Orașul și Castrul roman Drubeta, Boabe de Grâu, II, 1934, 10–11, p. 445–480
 18. M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu Monografic, Turda, 1994
 19. D. M. Bailey, A catalogue of the lamps in British Museum 2. Roman lamps made in Italy, London, 1980
 20. I. Bajusz, Colecția de antichități a lui Téglas István din Turda, AMP, IV, 1980, p. 367–394
 21. D. Benea, Lampes romaines de Tibiscum, Dacia, N.S., XXXIV, 1990, p. 139–168
 22. D. Benea, Lampenproduktion in Tibiscum, în S. Zabehlicky-Scheffengger (ed.), Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta, 33. Congressvs Vndevicesimvs Rei Cretariae Romanae Favtorvm in Dacia Habitvs. MCMXCIV, Abingdon, 1996, p. 59–62
 23. M. Blăjan, Contribuții la repertoriul arheologic al așezărilor rurale antice (secolele II–III e.n.) din Dacia romană, Apulum, XXVI, 1989, p. 283–333
 24. I. Bocan, A. Ursuțiu, S. Cociș, Opaițele ștampilate din necropola romană de incinerație de la Tăul Corna. Considerații preliminare, CA, XIV–XV, p. 203–221
 25. I. Bocan, A. Ursuțiu, S. Cociș, Stamped clay oil lamps from the Roman cremation necropolis of Tăul Cornei. Preliminary considerations, în: C. A. Roman, N. Gudea (ed), Lychnological Acts 2, Trade and local production lamps from the Prehistory until the Middle Age. Acts of 2nd Internationl Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices. Zalău–Cluj-Napoca 13th–18th 2006, Cluj-Napoca, 2008, p. 41–52
 26. I. Bocan, C. M. Neagu, E. Dumitraşcu, G. Bălan, Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație de la Tăul Găuri-Hop, CA, XVII, 2010, p. 71–104
 27. I. Bocan, C. M. Neagu, Opaițele romane din castrul de la Micia, din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, CA, XXII, p. 115–174
 28. I. Bocan, C. M. Neagu, Roman lamps discovered in the fort at Micia (Vețel, Hunedoara County) from the National History Museum of Romania collections. Considerations concerning the stamped lamps, S. Biegert (ed.), Rei Cretariae Romanae Favtorvm Acta, 44, Bonn, 2016, p. 537–545
 29. I. Bogdan-Cătăniciu, Cercetări în Castellum de la Rucăr, SCIVA, 25/1, 1974, p. 277–288
 30. Viorica-Rusu Bolindeț, C. Roman, E. Bota, Adriana Isac, Adela Paki, F. Marcu, Monica Bodea, Forme de habitat în punctul Balea, în P. Damian (ed.), Alburnus Maior I, 2003, p. 387–431
 31. D Bondoc, N. Gudea, Castru roman de la Răcari. Încercare de monografie, Cluj-Napoca, 2009
 32. D. Bondoc, Firmalampen found in the roman fort of Slăveni, Olt County, Romania, in L. Chrzanovski (ed.), Le luminaire antique Lychnological Acts 3, Actes du 3ͤ Congrès Internationl d’études de l’ILA. Université d’Heildelberg 21–26 IX 2009, Montagnac, 2012, p. 37–41
 33. O. Broneer, Corinth IV,2. Terracotta lamps, Cambridge, 1930
 34. E. Buchi, Lucerne del Museo di Aquileia, vol. I, Lucerne romane con marchio di fabrica, Associatione Nazionale per Aquileia, Aquileia, 1975
 35. A. Cătinaș, Lampes à estampille de Potaissa, în S. Zabehlicky-Scheffengger (ed), Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta, 33. Congressvs Vndevicesimvs Rei Cretariae Romanae Favtorvm in Dacia Habitvs. MCMXCIV, Abingdon, 1996, p. 63–69
 36. A. Cătinaș, Opaițe din colecția Teglas, în M. Bărbulescu (ed.), Civilizația romană în Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 172–214
 37. A. Cătinaș, Opaițele romane din Potaissa, Cluj-Napoca, 2002 (teză de doctorat)
 38. A. Cătinaș, Les importations céramiques de l’Ouest de L’Empire Romain a Potaissa et leur influence sur les ateliers locaux, în M. Crînguși, S. Regep-Vlascici, A Ștefănescu (ed.), Studia Historica et Archeologica in Honorem Magistrae Doina Benea, Timișoara 2004, p. 83–97
 39. E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la Bucium. Contribuții la Cercetare Limesului Daciei Porolissensis, Cluj-Napoca, 1972
 40. L. Chrzanovski, D. Zhuravlev, Lamps from Chersones in the State Historical Museum–Moscow, Roma, 1998
 41. L. Chrzanovski, Lumieres antiques. Les lampes à huile du Musée Romain de Nyon, Milano, 2000
 42. CIL Corpus Inscriptionum Latinarum, 17 vol., Berlin, 1863 sqq.
 43. M. Čičikova, «Firmalampen» du limes danubien en Bulgarie, în D.M. Pippidi (ed.), Actes du IX e Congrès international d’etudes sur le frontier romanies. Mamaïa, 6–13 septembre 1972, p. 155–165
 44. V. Cristescu, Viața economică a Daciei Romane, București, 2004
 45. B. Cserni, Jelentés a Colonia Apulensis területén végzett ásatásokrόl, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Nr. 15/4, p. 257–283
 46. DAU Descoperă arheologia urbană! Apulum 2007. Catalog de expoziție. Alba-Iulia 2008
 47. H. Eckardt, Illuminating Roman Britain, Montangnac, 2002
 48. M. Egri, Roman lamps from Liber Pater Sanctuary (Alba-Iulia, Romana), în: L. Chrzanovski (ed.), Lychnological Acts 1. Actes du 1er Congrès international d’etudes sur le luminaire antique (Nyon–Genève, 29.IX–4.X. 2003), p. 85–87
 49. O. Floca, O nouă villa suburban în hotarul Samizegetusei, Sargetia, I, 1937, p. 25–43
 50. O. Floca, M. Valea, „Villa rustica” şi necropola daco-romană de la Cinciş, AMN, 2, 1965, p. 163–192
 51. C. Gaiu, Opaițele ceramice de la Arcobadara, Revista Bistriței, XXIV, 2010, p. 217–243
 52. N. Gostar, Inscripțiile de pe lucernele din Dacia romană, ArhMold, I, 1961, p. 149–209
 53. N. Gudea, O locuință rustică din epoca romană la Gornea, AMN, X, 1973, p. 569–593
 54. N. Gudea, Materiale arheologice din castrul roman de la Bologa, Apulum, XV, 1977, p. 169–215
 55. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului roman, I, AMP, XIII, 1989
 56. N. Cosma, C. Cosma, Opaițele din castrul roman de la Buciumi (Dacia Porolissensis), în C. Firea, C. Opreanu, Studii în onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003, p. 21–38
 57. N. Cosma, C. Cosma, Die lampen aus demRömerkastell von Buciumi (Dacia Porolissensis), în C. A. Roman, N. Gudea (ed.), Lychnological Acts 2, Trade and local production lamps from the Prehistory until the Middle Age. Acts of 2ndInternationl Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices, Zalău–Cluj-Napoca 13th–18th 2006, Cluj-Napoca, 2008, p. 117–128
 58. M. Gheorghiță, Opaițele romane de la Micia, Sargetia, XI–XII, 1974–1975, p. 51–56
 59. P. Gherghe, M. Cojoc, Opaițele romane și romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei, Craiova, 2011
 60. A. C. Hamat, V. Șt. Georgescu, Considerații privind producția locală de opaițe de lut la Tibiscum, Tibiscum, S.N., III, 2013, p. 223–244
 61. C. Höpken, M. Fiedler, Römischen lampen aus dem Domnus und Domna-Heiligtum in Ulpia Traiana Samizegetusa/Dacia, în C. A. Roman, N. Gudea (ed.), Lychnological Acts 2, Trade and local production lamps from the Prehistory until the Middle Age. Acts of 2nd Internationl Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices, Zalău–Cluj-Napoca 13th–18th 2006, Cluj-Napoca 2008, p. 145–151
 62. IDR II Inscriptiones Daciae Romanae, I. I. Russu (red.), Inscripțiile Daciei Romane II, București, 1975
 63. IDR III/6 Inscripţiile Daciei Romane. Instrumentus domesticum (C. L. Băluţă), București, III/6, 1999
 64. D. Isac, Castrul roman de la Samum–Cășeiu, Cluj-Napoca, 2003
 65. D. Isac, C. A. Roman, Lucernele din castrul de Gilău, în C. Cosma, D. Tamba. A. Rustoiu (ed.), Studia Archaeologica et Historica Nicolao Gudea dicata. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani 2001, p. 367–395
 66. D. Ivány, Die pannonischen Lampen. Eine Typologisch Chronologische Übersicht. Dissertationes Pannonicae, Series. 2, no. 2, Budapest, 1935
 67. A. Leibundgut, Die Römischen lampen in der Schweiz, Bern, 1977
 68. I. T. Lipovan, Opaițe romane din Ampelum (I), Sargetia, XVI–XVII, 1982–1983, p. 227–232
 69. I. T Lipovan, Officina ceramistului Gaius Iulius Proclus la Ampelum, AIIA XXVI, 1983–1984, p. 301–317
 70. I. T Lipovan, Opaițe romane din Ampelum (II), Tibiscum, VII, 1988, p. 181–188
 71. I. T Lipovan, Opaițe romane de la Ampelum (III), SCIVA, 45, 2, 1994, p. 179–184
 72. S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa. Ein Beitrage zur Geschichtevon Vindonissa und des antiken Beleuchtungswesens. Zürich, 1919
 73. Lychnus et Lampas. Exhibition Catalogue, în: A. Isac, C. A. Roman Lychnus et Lampas. Exhibition Catalogue, Cluj-Napoca 2006.
 74. N. Man, Așezarea romană de la Cristești, Cluj-Napoca, 2011
 75. L. Marinescu, L. Mărghitan, C.C. Petolescu, Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971–1974, CA, I, 1975, p. 217–229
 76. L. Marinescu, A. Sion, L. Petculescu, I. Andrițoiu, E. Ionescu Rusu, M. Bărileanu, Șantierul arheologic Micia (Vețel, jud. Hunedoara), CA, III, 1979, p. 105–126
 77. L. Marinescu, A. Sion, I. Andrițoiu, Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Vețel), jud. Hunedoara, CA, VII, 1984, p. 121–127
 78. L. Marinescu, A. Sion, I. Andrițoiu, Raport asupra campaniei de săpături arheologice din anul 1983 de la Micia (com. Vețel, jud. Hunedoara), sector therme, CA, VIII, 1986, p. 53–58
 79. A. V. Matei, I Matei, Bajusz, Das Römergrenzkastell von Romita-Certiae, Zalău, 1997
 80. A. V. Matei, H. Pop, E. Muscă, E. Pripon, I. Bejinariu, Instrumente de iluminat din nord-vestul României, Catalog expoziție, Zalău, 2006
 81. H. Menzel, Antike lampen im Römisch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Mainz, 1954
 82. I. Mitrofan, Contribuții la cunoașterea orașului Napoca, AMN 1964, I, p. 197–213
 83. I. Mitrofan, C. Pop, Marele centru ceramic roman de la Micăsasa. Îndeletniciri Artă Credințe, Expoziție, Cluj-Napoca, 1996
 84. V. Moga, C. Inel, A. Gligor, A. Dragotă, Necropola de incinerațiedin punctul Hop, în P. Damian (ed.), Alburnus Maior, I, 2003, p. 193–251
 85.  A. H. Munsell, Soil color charts, 1994
 86. C. Mușețeanu, Raport preliminar asupra campaniei arheologice de la Micia, punctul Edificiul Roman, din anul 1983, CA, VIII, 1986, p. 63–65
 87. M. Negru, Some aspects of the lamps discoverd in the roman forts of Muntenia, în S. Zabehlicky-Scheffengger (ed), Rei Cretariae Romanae Favtorvm. Acta, 33. Congressvs Vndevicesimvs Rei Cretariae Romanae Favtorvm in Dacia Habitvs. MCMXCIV, Abingdon 1996, p. 75–80
 88. M. Negru, Al. Bădescu, Roman lamps discovered in Romula, în: L. Chrzanovski (ed.), Lychnological Acts 1. Actes du 1er Congrès international d’etudes sur le luminaire antique (Nyon–Genève, 29.IX–4.X. 2003), p. 253– 255
 89. M. Negru, Al. Bădescu, R. Avram, Roman lamps discovered in Romula, în: C. A. Roman, N. Gudea (ed), Lychnological Acts 2, Trade and local production lamps from the Prehistory until the Middle Age. Acts of 2ndInternationl Congress on Ancient and Middle Age Lighting Devices. Zalău–Cluj-Napoca 13th–18th 2006, Cluj-Napoca, 2008, p. 191–195
 90. J. F. Neigebaur, Dacien. Aus den Üeberresten des klassischen Alterthums mit besonderem Rücksicht auf Siebenbürgen. Kronstadt, 1851
 91. A. Oancea, Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov, Cumidava, Muzeul de Istorie, Brașov, III, 1969, p. 597–609
 92. R. Ota, G. Bounegru, Opaițele din lut descoperite în așezarea de tip canabae de la Apulum, în Doina Benea (ed.), Studii privind istoria economică a Daciei Romane (II), Timișoara 2009, p. 65–107
 93. A. Pescaru, V. Rădeanu, R. Pavel, N. C. Rișcuță, D. Țuțuianu, A. Bălos, M. Egri, Forme de habitat în punctul Hăbad, în P. Damian (ed.), Alburnus Maior, I, 2003, p. 123–148
 94. L. Plesničar-Gec, Severno Emonsko grobišče (The Northern necropolis of Emona), Ljubljana, 1972
 95. C. Pop, Reprezentări bacchice romane în Transilvania, AMN, VII, 1970, p. 151–161
 96. D. Protase, Necropola oraşului Apulum. Săpăturile din anii 1970–1971, Apulum, XII, 1974, p. 134–159
 97. D. Protase, N. Gudea, R. Ardevan, Din istoria militară a Daciei Romane. Castrul Roman de Interior de la Gherla, Timișoara, 2008
 98. S. Regep-Vlascici, Noi descoperiri de opaițe de tipul Firmalampen la Tibiscum. Considerații privind relațiile interprovinciale, Drobeta, XVII, 2007, p. 146–170
 99. S. Regep-Vlascici. Opaițele de seu din Dacia romană. Producție locală, în Doina Benea (ed.), Dacia in sistemul socio-economic roman. Cu privire la atelierele meșteșugărești locale, Timișoara 2008, p. 341–352
 100. C.A. Roman, Lamps from Dacia Porolissensis. The roman forts from Porolissum–Moigrad, Buciumi, Gilău, Samum-Cășei, Zalău, 2006
 101. I. I. Russu (recenzie) N. Gostar, Inscripțiile de pe lucernele din Dacia romană. SCIV, XIII, 2, 1962, p. 467–471
 102. M. Simion, V. Apostol, D. Vleja, Monumentul funerar circular, Alburnus Maior II, București, 2004
 103. I. Stângă, „Vila rustica” de la Gârla Marea, jud. Mehedinți, Studiu monografic, Craiova, 2004
 104. I. Stângă, Lampes à huile et moules port lampes à huile découverts dans la Villa Rustica de Gîrla Mare, dep. De Mehedinţi (II–III siècles ap. J. Chr.), Drobeta, XVI, 2006, p. 192–197
 105. T. Szentléleky, Ancient Lamps, Budapest, 1969
 106. Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigrafice și sculpturali ale Museului Național de Antichități din Bucuresci, București, 1902
 107. F. Topoleanu, Opaițele de tip „Firmalampen” din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, ArhMold, XXXIII, 2010, p. 151– 188
 108. F. Topoleanu, Lămpile antice din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Ploiești, Ploiești, 2012
 109. G. Trohani, A. Păunescu, L. Petculescu, Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, MN, I, 1975, p. 289–294
 110. D. Tudor, Monumente inedite din Romula, Buletinul Comisei Monumentelor Istorice, XXX, 1937, p. 110–124
 111. D. Tudor, Oltenia romană, ediția a II-a, București, 1958
 112. D. Tudor, Oltenia romană, ediția a III-a, București, 1968
 113. D. Tudor, Oltenia romană, ediția a IV-a, București, 1978
 114. M. Vîrtopeanu, Două morminte romane descoperite la Micia, Sargetia, XI–XII, 1974–1975, p. 111–116
 115. R. I. Zăgreanu, Roman lamps in the collection of Székely National Museum, Acta Siculica, 2011, p. 169–176

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License