Cercetări arheologice sistematice în cuprinsul sitului hallstattian Tărtaria-Podu Tărtăriei vest. Raport preliminar al campaniilor 2016–2017

Cercetări Arheologice 24, 2017, 17-82
https://doi.org/10.46535/ca.24.02Cercetări arheologice sistematice în cuprinsul sitului hallstattian Tărtaria-Podu Tărtăriei vest. Raport preliminar al campaniilor 2016–2017

Scheduled archaeological excavations on the Hallstatt age site from Tărtaria-Podu Tărtăriei vest. preliminary report of the 2016–2017 campaigns

Authors: Corina Borș Luciana Rumega-Irimuș Vlad Rumega-Irimuș

Keywords:

perioada mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu), stilul ceramic Basarabi

middle period of the First Iron Age (middle Hallstatt); Basarabi pottery style

Abstract:

The discovery of the prehistoric site from Tărtăria-Podu Tărtăriei vest (Alba County) was made in 2012 by large-scale preventive archaeological field investigations occasioned by the construction of the A1 motorway along the Mureș river valley. The site is located north to Tărtăria village (Săliștea commune), on a plateau situated on the upper left terrace of the mentioned valley. In 2012, throughout an open area archaeological excavation was completely investigated an area of about 2 hectares (on the southern and eastern limits of the site), where significant archaeological features and vestiges were discovered, providing major new data and finds for Middle Hallstatt period – the Basarabi pottery style. The most important ones are two ditches marking the southern and eastern limits of the site, two bronze hoards (comprising over 400 bronze and iron objects, dated to the middle period of the First Iron Age / the Middle Hallstatt period – the Bâlvănești-Vinț series of bronze hoards, 8th c. BC) and a collective grave. Since 2016 was initiated a scheduled archaeological project, aiming both field excavations and geophysics surveys. As a result, a large-scale magnetic survey and aerial photography were made for documenting the setting of the prehistoric site. Considering the evidence provided by the 2014 and the 2016 geophysics surveys, was set an excavation perimeter in the northern part of the site, by opening two main trenches. In 2017, a third main trench was added to these two ones. Six new archaeological features (pits) were uncovered (all assigned based on the inventory to the Middle Hallstatt period – the Basarabi culture), and was finalised the field investigation for other two, which were identified in 2016. The finds comprise a considerable amount of pottery (including entire vessels with characteristic Basarabi style decoration), as well as a portable hearth, a fragmentary zoomorphic figurine, a miniature stone axe reused as pendant, and a series of metal object – two iron knifes, an iron blade and a bronze hair-pin with the ending in “8” shape.Also were taken a series of aerial images, and in late autumn 2017 was made a preliminary geomagnetic prospection on the western part of the site.Considering all the data recorded up to now and the preliminary analysis of the very rich archaeological finds from Tărtăria-PoduTărtăriei vest, one can consider this site as a very important one for the study of middle period of the First Iron Age in Transylvania and neighbouring areas. Although preliminary, the results of the field researches of 2017 made in here emphasize once again the site’s particular features and the necessity for its longterm field research and protection.

Download: PDF


How to cite: Corina Borș, Luciana Rumega-Irimuș, Vlad Rumega-Irimuș, Cercetări arheologice sistematice în cuprinsul sitului hallstattian Tărtaria-Podu Tărtăriei vest. Raport preliminar al campaniilor 2016–2017, Cercetări Arheologice, Vol. 24, pag. 17-82, 2017, doi: https://doi.org/10.46535/ca.24.02


Bibliography


 1. C. Borș, L. Irimuș, V. Rumega, S. Dobrotă, C. Rișcuța, Un nou sit de tip Basarabi. Raport arheologic preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive de la Tărtăria-Podu Tărtăriei vest (campania 2012), CA, XX, 2013 (2014), p. 9–102
 2. C. Borș, Depozitele de bronzuri Tărtăria I și Tărtăria II, în vol. Artizanii epocii bronzului: descoperiri recente de depozite de bronzuri în județul Alba (catalog de expoziție), Alba Iulia, 2015, p. 51–64
 3. C. Borș, L. Rumega-Irimuș, V. Rumega-Irimuș, Mădălina Voicu, A. Asăndulesei, F. Tencariu, R. Balaur, Situl hallstattian Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, CCA, 2017, nr. 77, p. 139–141
 4. H. Ciugudean, Câteva observații privind cronologia așezării fortificate de la Teleac, Apulum, XLVI, 2009, p. 311–336
 5. B. Craiovan, D. Micle, O frescă a habitatului medieval timpuriu de pe Valea Mureșului. Locuințele și cuptoarele de la Tărtăria, punct Pietroșița, în vol. ArheoVest III.1: Interdisciplinarity in Archaeology and History, In Memoriam Florin Medeleț, 2015, JATEPress Kiadó, Szeged, p. 495–508
 6. E. Dumitrașcu, S. Ene, M. Streinu, Cercetări arheologice preventive pe traseul autostrăzii A1 (Sibiu–Orăștie): locuirea medievală din punctul km 15+550 (com. Săliște, jud. Alba), CA, XXII, 2015, p. 41–64
 7. I.V. Ferencz, C.C. Roman, Un complex La Tène descoperit la Tărtăria, Sargetia, s.n. VI (XLII), 2015, p. 155–167
 8. M. Jevtić, Basarabi and Ferigile Finds on the Border Between the Carpathian Basin and Central Balkans. Contribution to the Early Iron Age Chronology, în S. Berecki (ed.), Iron Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureș (8–10 October 2015), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, p. 9–18
 9. S.A. Luca, Tărtăria Rediviva, Bibliotheca Brukenthal LXXI, Editura  Muzeului Național Brukental / Editura altip, Alba Iulia, 2016
 10. P. Medović, I. Medović, GRADINA NA BOSUTU – naselje starijeg gvozdenog doba / GRADINA NA BOSUTU – Besiedlung der alteren Eisenzeit, Novi Sad 2010 (2011)
 11. C.I. Popa, M. Simina, Cercetări arheologice la Lancrăm-Glod, Editura Ulise, Alba Iulia, 2004
 12. O.C. Rogozea, Un semi-bordei atribuit fazei A3 a culturii Vinča descoperit la Tărtăria (com. Săliște, jud. Alba), în vol. ArheoVest IV.1: Interdisciplinarity in Archaeology and History, In Honorem Adrian Bejan, 2016, JATEPress Kiadó, Szeged, p. 121–161
 13. O.C. Rogozea, D. Micle, R. Dincă, Materiale atribuite culturilor Coțofeni și Noua descoperite în hotarul administrativ al localității Tărtăria (jud. Alba), în vol. ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archaeology and History, Fifth edition: In Honorem Prof. Univ. Emerit Doinea Benea, 2017, JATEPress Kiadó, Szeged, p. 233–245
 14. G. Rustoiu, O așezare preistorică inedită identificată pe teritoriul municipiului Alba Iulia, Buletinul Cercurilor Științifice Studențești. Arheologie – Muzeologie – Istorie, 5, 1999, p. 95–105

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License