Despre o statuetă romană pierdută

Cercetări Arheologice 22, 2015, 273-278
https://doi.org/10.46535/ca.22.09Despre o statuetă romană pierdută

About a Lost Roman Statuette

Authors: Christina Știrbulescu

Keywords:

statuetă, bronz, zeul Men, Drobeta, epoca romană, expoziţie, Milano

bronze statuette; the god Men; Drobeta; Roman period; exhibition; Milan

Abstract:

Few documents which are stored in the National Archives of Romania present four minutes concluded in 1939. These papers are describing the loss of an archaeological item displayed in the Romanian pavilion at the International Exhibition in Milan. This was a bronze statuette from the Roman camp of Drobeta, representing the oriental god Men.

Download: PDF


How to cite: Christina Știrbulescu, Despre o statuetă romană pierdută, Cercetări Arheologice, Vol. 22, pag. 273-278, 2015, doi: https://doi.org/10.46535/ca.22.09


Bibliography


  1. I. Berciu, In memoriam Alexandru Bărcăcilă (18.III.1876–6.VI.1970), Apulum, 10, 1972, p. 884–887.
  2. I. Berciu, C. C. Petolescu, Les cultes orientaux dans la Dacie méridionale, Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain, 54, Leiden, 1976.
  3. Al. Bărcăcilă, Monumentele religioase ale Drubetei. Cu noi descoperiri arheologice, Arhivele Olteniei, XIII, nr. 71–73, ianuarie–iunie 1934, p. 69–107.
  4. Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, VI, s.v. Men, p. 462–473 (R. Vollkommer).
  5. Lucia Ţeposu-Marinescu, C-tin. Pop, Statuete de bronz din Dacia romană, Bucureşti, 2000.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License