Fundațiile unor case bucureștene din secolele XIX–XX identificate în urma unor cercetări arheologice preventive

Cercetări Arheologice 22, 2015, 65-100
https://doi.org/10.46535/ca.22.04Fundațiile unor case bucureștene din secolele XIX–XX identificate în urma unor cercetări arheologice preventive

The Foundations of Certain Bucharest Houses from the 19th–20th Centuries, Uncovered by Preventive Archaeological Research

Authors: Irina Ene Ileana Lăzărescu

Keywords:

Strada Manea Brutarul, Palatul Ştirbei, ziduri de fundație, casă, pivniță, secolele XIX–XX

Manea Brutarul Street; Stirbey Palace; foundation walls; house; 19th –20th c.; cellar

Abstract:

The preventive archaeological excavation undertaken on the site General Constantin Budişteanu Street, no. 7, in Bucharest, from June, 29 to July, 22, 2015, revealed the vestiges of two houses with basement and brick foundations, dating from the 19th –20th centuries. On the same time, the archaeological excavation of the site confirmed the earlier habitation of the site.

Download: PDF


How to cite: Irina Ene, Ileana Lăzărescu, Fundațiile unor case bucureștene din secolele XIX–XX identificate în urma unor cercetări arheologice preventive, Cercetări Arheologice, Vol. 22, pag. 65-100, 2015, doi: https://doi.org/10.46535/ca.22.04


Bibliography


 1. Albumul lunei Bucureștilor 9 mai – 9 iunie 1936, Publicațiune oficială a primăriei municipiului București, Redacția și Administrația București, 1936
 2. Planul Bucureștiului ridicat și nivelat din porunca d-lui marelui vornic al Departamentului Trebilor din Năuntru Barbu Știrbei după întocmirea secției inginerești sub direcția specială a maiorului baron Rudolf Artur Borozin în zilele pre înaltului domn stăpânitor Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V. Anul 1846
 3. Continuități. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea, Carmen Popescu (coord.), București, 2010
 4. Documente pentru istoria Bucureștilor. Începuturi edilitare 1830–1832, București, 1936
 5. Gr. Ionescu, București, Ghid istoric și artistic cu 157 ilustrații în text și 5 planuri afară din text, Fundația pentru Literatură și Artă Carol al II-lea 1938
 6. N. Iorga, Istoria Bucureștilor, București, 2008
 7. Cezara Mucenic, București. Un veac de arhitectură civilă. Secolul al XIX-lea, București, 1997
 8. Cezara Mucenic, Străzi, piețe, case din vechiul București – Urbanism și arhitectură – sec. XV–XX, București, 2002
 9. A. Pănoiu, Evoluția orașului București, București, 2011
 10. G. Potra, Bucureștii la mijlocul secolului al XIX-lea. Impresiile germanului W. Derblich, București, 1941
 11. G. Potra, Din Bucureștiul de altădată, București, 1981
 12. G. Potra, Bucureștii văzuți prin călătorii străini (secolele XVI–XIX), București, 1992

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License