Cercetări arheologice preventive pe traseul autostrăzii A1 (Sibiu–Orăștie): locuirea medievală din punctul km 15+550 (com. Săliște, jud. Alba)

Cercetări Arheologice 22, 2015, 41-63
https://doi.org/10.46535/ca.22.03Cercetări arheologice preventive pe traseul autostrăzii A1 (Sibiu–Orăștie): locuirea medievală din punctul km 15+550 (com. Săliște, jud. Alba)

Preventive Archaeological Excavations on the Route of the A1 Motorway (Sibiu–Orăștie): The Medieval Habitation at Km 15+550 (Commune Săliște, Alba County)

Authors: Emil Dumitrașcu Silviu Ene Marius Streinu

Keywords:

arheologie preventivă, locuinţe medievale timpurii, Valea Mureşului mijlociu, ceramică medievală timpurie

preventive archeology; early medieval dwellings; the Middle Mureş Valley; early medieval pottery

Abstract:

In the autumn of 2011, from October to December, an archaeological diagnostic was undertaken along the route of the future A1 motorway (Sibiu–Orăştie section), sector 1, between 0–24+110 km (Orăştie– Sebeş). Along this motorway sector 11 archeological sites were identified and excavated during the 2012 campaign. Also, at km 15+500 of this motorway sector, during the diagnosis stage, two medieval dwellings and a pit were identified and excavated. The recovered archaeological material of this spot consists mainly of pottery fragments (pots and pans), as well as animal bone remains (Bos taurus, Sus domesticus şi ovicaprin), two grinder fragments and one brick fragment.

Download: PDF


How to cite: Emil Dumitrașcu, Silviu Ene, Marius Streinu, Cercetări arheologice preventive pe traseul autostrăzii A1 (Sibiu–Orăștie): locuirea medievală din punctul km 15+550 (com. Săliște, jud. Alba), Cercetări Arheologice, Vol. 22, pag. 41-63, 2015, doi: https://doi.org/10.46535/ca.22.03


Bibliography


 1. Ghe. Anghel, Noi descoperiri arheologice în legătură cu aşezarea feudală timpurie de la Alba Iulia, Apulum, VII/1, p. 469–481
 2. Ghe. Anghel, H. Ciugudean, Cimitirul feudal timpuriu de la Blandiana, Apulum, XXIV, 1987, p. 179–196
 3. I. Berciu, Descoperiri din epoca feudală timpurie în raionul Alba Iulia, MCA, IV, 1957, p. 335–361
 4. Corina Borş, Luciana Irimuş, V. Rumega, S. Dobrotă, C. Rişcuţa, Un nou sit de tip Basarabi. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive la Tărtăria–Podu Tărtăriei vest (campania 2012), CA, XX, 2013, p. 9–102
 5. Corina Borş, S. Dobrotă, Luciana Irimuş, V. Rumega, C. Rişcuţa, Tărtăria, com. Săliște, jud. Alba, Punct: Podul Tărtăriei vest/Valea Rea (Autostrada Orăștie–Sibiu, lot 1, Sit 7, km 14+100–14+540), CCA 2013,p. 232–234
 6. S. Bulzan, D. Marta, Mişca. O aşezare dispărută şi descoperirile arheologice de la Oradea “Sere”, Crisia, Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, 40, Oradea, 2010, p. 81–94
 7. C. Cosma, Ceramica prefeudală şi feudală timpurie de la Orşova, Eph. Nap., II, 1992, p. 231–236
 8. I. H. Crişan, Consideraţii cu privire la prezenţa pecenegilor în Crăşana, Crisia, Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, 41, Oradea, 2011, p. 97–111
 9. P. Damian, I. Bocan, E. Dumitrașcu, D. L. Ene, S. Ene, M. Streinu, 156. Autostrada Orăștie–Sibiu, Lot 1 (Orăștie–Sebeș), km 00+000–24+110, jud. Hunedoara, Alba (diagnostic arheologic), CCA 2012, p. 280
 10. P. Damian, D. Vleja, F. Munteanu, N. Stoica, Mihaela Simion, P. Petcu, A. Heroiu, Tărtăria, com. Sălişte (jud. Alba), Punct: Podul Tărtăriei est (Autostrada Orăştie–Sibiu, lot 1, Sit 8, km 15+100–15+350), CCA 2013, p. 235–236
 11. P. Damian, I. Bocan, D. Vleja, Mădălina Voicu, C. Cristescu, C. D. Țuţuianu, Pianu de Jos, com. Pianu (jud. Alba), Punct: Lunca Pârâului (Autostrada Orăştie–Sibiu, lot 1, Sit 9, km 20+550–20+870), CCA 2013, p. 223–224
 12. P. Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (sec. X–XIII), SCIV, VII, 3–4, 1956, p. 421–439
 13. E. Dumitraşcu, A. Raţiu, Alexandra Dolea, Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba), CA, XX, 2013, p. 103–140.
 14. K. Horedt, Ceramica slavă din Transilvania, SCIV, II, 1951, 2, p. 189–232
 15. A. Ioniţă, Aşezarea din secolele XII–XIII de la Bratei, Sibiu, 2009
 16. A. Lukacs, Observaţii privind răspândirea căldărilor de lut pe teritoriul României, SCIVA, 35, 1984, 4, p. 320–330
 17. Munsell Soil Color Charts, New Windsor, NY, 1994
 18. N. Orghidan, Văile transversale din România. Studiu geomorfologic, Bucureşti, 1969
 19. R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Țara Haţegului, Bucureşti, 1988
 20. V. Moga, H. Ciugudean, Repertoriul arheologic al judeţului Alba, Bibliotheca Mvsei Apvlensis, II, Alba Iulia, 1995
 21. N. M. Simina, Feudalismul timpuriu pe teritoriul comunei Vinţu de Jos, Apulum, 32/1, 1995, p. 473–488
 22. Mihaela Simion, D. Vleja, R. Petcu, A. Heroiu, Florela Vasilescu, N. Stoica, Contribuţii la cunoaşterea epocii romane pe valea Mureşului mijlociu. Cercetări arheologice preventive în situl de la Tărtăria II, com. Sălişte, jud. Alba, CA, XXI, 2014, p. 211–258
 23. V. Tufescu, România. Natură, om, economie, Bucureşti, 1974
 24. I. M. Țiplic, S. Cociş, V. Voişian, Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu, Revista Bistriţei, XVIII, Cluj-Napoca, 2004, p. 195–208

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License