A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava

Cercetări Arheologice 21, 2014, 425-440
https://doi.org/10.46535/ca.21.14A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava


Authors: Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș

Keywords: roman shields; roman-byzantine stronghold, military equipment, Lower Danube limes; Scythia province

Abstract:

Articolul de faţă analizează un umbo de scut descoperit la Capidava, în campania arheologică 2007, respectiv în zona porţii principale –clădirea C 1, în camera III. Umbo-ul este din fier şi are un diametru de 17,50 cm, cu o înălţime de 6,70 cm, dimensiuni standard pentru descoperirile de acest tip. Contextul în care a apărut, alături de numeroase piese ceramice şi în apropierea unui tezaur monetar din bronz (51 piese – 46,50 fol/es), datează complexul la începutul anilor 580 p. Chr., când clădirea a fost distrusă într-un violent atac atribuit slavilor. Umbo-ul aparţinea, cel mai probabil, unui scut de infanterist, iar prezenţa solitară a acestei piese militare într-un context civil permite, cu titlu de ipoteză, atribuirea sa unui membru al comunităţii locale de limitanei, fără însă a exclude posibilitatea ca păstrarea acestui obiect în clădirea amintită să fi avut un scop comercial. Articolul aduce în discuţie tipologiile cunoscute, aspecte tehnice despre producţie, structură şi utilizare, analogii şi datare privind această categorie de piese.

Download: PDF


How to cite: Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava, Cercetări Arheologice, Vol. 21, pag. 425-440, 2014, doi: https://doi.org/10.46535/ca.21.14


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License