A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava

Cercetări Arheologice 21, 2014, 425-440
https://doi.org/10.46535/ca.21.14A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava

Un Umbo de Scut Romano-Bizantin de la Capidava

Authors: Alexandru Rațiu Ioan C. Opriș

Keywords:

scuturi romane, cetate romano-bizantină, echipament militar, limes-ul Dunării de Jos, provincia Scythia

roman shields; roman-byzantine stronghold, military equipment, Lower Danube limes; Scythia province

Abstract:

Articolul de faţă analizează un umbo de scut descoperit la Capidava, în campania arheologică 2007, respectiv în zona porţii principale –clădirea C 1, în camera III. Umbo-ul este din fier şi are un diametru de 17,50 cm, cu o înălţime de 6,70 cm, dimensiuni standard pentru descoperirile de acest tip. Contextul în care a apărut, alături de numeroase piese ceramice şi în apropierea unui tezaur monetar din bronz (51 piese – 46,50 fol/es), datează complexul la începutul anilor 580 p. Chr., când clădirea a fost distrusă într-un violent atac atribuit slavilor. Umbo-ul aparţinea, cel mai probabil, unui scut de infanterist, iar prezenţa solitară a acestei piese militare într-un context civil permite, cu titlu de ipoteză, atribuirea sa unui membru al comunităţii locale de limitanei, fără însă a exclude posibilitatea ca păstrarea acestui obiect în clădirea amintită să fi avut un scop comercial. Articolul aduce în discuţie tipologiile cunoscute, aspecte tehnice despre producţie, structură şi utilizare, analogii şi datare privind această categorie de piese.

Download: PDF


How to cite: Alexandru Rațiu, Ioan C. Opriș, A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava, Cercetări Arheologice, Vol. 21, pag. 425-440, 2014, doi: https://doi.org/10.46535/ca.21.14


Bibliography


 1. Pliny The Elder, Natural History, transl. H. Rackham el alii, Loeb Classical Library, London-Cambridge, 1938-1962
 2. Notitia Dignitatum: accedunl Notitia urbis Constantinopolitanae et Laterculi provinciarum, edidit Otto Seeck, Berolini – Weidmann, Berlin, 1876
 3. M. C. Bishop, The Military Fabrica and the production of arms in the Early Principate, în M.C. Bishop (ed.), The Production and Distribution of Roman Military Equipment, Proceedings of the Second Roman Military Equipment Research Seminar, BAR 275, Oxford, 1985
 4. M.C. Bishop, J.C.N. Coulston, The Roman Military Equipment: from the Punic Wars to thefall of Rome, Second Edition, London, 2006
 5. D. J. Breeze, Joanna Close-Brooks, J.N. Graham Ritchie, I.R. Scott, A. Young, Soldiers’ Burials at Camelon, Stirlingshire, 1922 and 1975, Britannia, VII, 1976, p. 73-95
 6. P. Buckland, A first Century Shield from Doncaster, Yorkshire, Britannia, IX, 1978, p. 247-269
 7. Dacia Augusti Provincia. Crearea Provinciei, Catalogul Expoziţiei, P. Damian (ed.), Bucureşti, 2006
 8. M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Bucureşti, 1989
 9. Karen R. Dixon, Pat Southern, The Roman Cavalry: from the first to the third century AD, London, 1992
 10. R. Florescu, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane târzii, Pontica, VIII, p. 361-372
 11. R. Florescu, Zaharia Covacef, Stratigrafia Capidavei romane târzii şi feudale timpurii, Pontica, XXI-XXII, 1988-1989, p. 197-247
 12. Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. Monografie arheologică I, Bucureşti 1958
 13. A. Gândilă, Early Byzantine Capidava – the numismatic evidence, CN, 12-13,2006-2007,p. 97-122
 14. A. Gândilă, Un tezaur de monede bizantine timpurii descoperit la Capidava, CN, XV, 2009, p. 87-105
 15. P. Gherghe, L. Amon, Un nou umbo de scut descoperit în cetatea romano-bizantină de la Sucidava (jud. Olt), Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, XVII, 1(21), 2012, p. 7-12
 16. D. Goldsworthy, The Complete Roman Army, London, 2004
 17. Gudrun Gomolka-Fuchs, Die Kleinfunde, în Gerda v. Bülow, B. Bottger, S. Conrad, 8. Dohle, Gudrun Gomolka-Fuchs, Edith Schonert-Geiss, D. Stancev, K. Wachtel (eds.), Iatrus VI. Spätantike Befestigung und Frühmittelalterliche Siedlung an der Unteren Donau, Limesforschungen, Studien Zur Organisation der Romischen Rei, Band 28, Mainz am Rhein, 2007,p.265-304
 18. W. Groenman-van Waateringe, Romeins lederwerk uit Valkenburg Z. H., Groningen, 1967
 19. S. James, Two Roman Shield-Bosses from London, Brilannia, 11, 1980, p.320-323
 20. S. James, The Fabricae: State Arms Factories of the Later Roman Empire, în J.C.N. Coulston (ed.), Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference, BAR lntemational Series 394, Oxford, 1988, p. 257-331
 21. S. James, Excavations at Dura Europos 1928-1937. Final Report VII: The Arms and Armour and other Military Equipment, Second Edition, Exeter, 2010
 22. E. Mazar, The Temple Mount Excavations in Jerusalem 1968-1978. Final Reports Vol. II: The Byzantine and Early Islamic periods, Qedem series, no. 43, Jerusalem, 2003
 23. I. C. Opriş, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-V/ p. Chr.), Bucureşti, 2003
 24. I. C. Opriş, Fortificarea frontierei dobrogene a Moesiei Inferioare în preajma războaielor daco-romane, in DACIA A VGVSTI PROVINCIA. Crearea provinciei, Actele simpozionului desflişurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2006, p. 237-248
 25. I. C. Opriş, A. Raţiu, An Early Byzantine Building next to the Main Gate at Capidava, in Adriana Panaite, R. Cârjan, C. Căpiţă (eds.), Moesica et Christiana. Studies in honour of Professor Alexandru Barnea on his 70th anniversary, Bucharest, 2015 ( forthcoming)
 26. V. Pârvan, Ulmetum lII – Rezultatele ultimei campanii de săpături din vara anului 1914, Analele Academiei Române, Seria II, Tomul XXXVII, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti, 1915, p. 265-304
 27. L. Petculescu, M. Nicu, Echipamentul militar roman din cetatea dacică de la Poiana (jud. Galaţi), în Istro-Pontica, p. 203-220
 28. P. Rance, The Fulcum, the Late Roman and Byzantine Testudo: the Germanization of Roman Infantry Tactics?, Greek, Roman, and Byzantine Studies, London, 44, 2004, p. 265-326
 29. G. Simion (ed.), Aspecte privind prelucrarea metalelor în Dobrogea din preistorie până în evul mediu, Tulcea, 2005
 30. Pat Southem, Karen R. Dixon, The Late Roman Army, London, 1996
 31. M. P. Speidel, Ancient Germanic Warriors: Warrior Styles from Trajan’s Column to Icelandic Sagas, London, 2004
 32. I. P. Stephenson, Roman lnfantry Equipment: the Later Empire, Stroud, 1999
 33. I. P. Stephenson, Romano-Byzantine lnfantry Equipment, Second Edition, Gloucestershire, 2011
 34. Hilary Travis, J. Travis, Roman Shields. Historical Development and Reconstruction, Gloucestershire, 2014
 35. A. Treloar, The Roman Shield: Polybius VI. 23. 2, The Classical Review, New Series, Voi. 21, No. I, 1971, p. 3-5
 36. O. Vâlceanu, Al. Bamea, Ceramica lucrată cu mina din aşezarea romano-bizantină de la Piatra-Frecăţei (secolul VI e.n.), SCIVA, 26, 2, 1975, p. 209-218
 37. M. Vlădescu, Armata romană în Dacia Inferior, Bucureşti, 1983
 38. G. R. Watson, The Roman Soldier, London, 1969

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License