Băile romane de la Alburnus Maior, Dealul Carpeni – edificiul E2. Raport arheologic

Cercetări Arheologice 21, 2014, 259-289
https://doi.org/10.46535/ca.21.07Băile romane de la Alburnus Maior, Dealul Carpeni – edificiul E2. Raport arheologic

The Roman Baths at Alburnus Maior, Carpeni Hill - Edifice E2. Archaeological Report

Authors: Ovidiu Țentea Valentin Voișian

Keywords:

Dacia romană, Alburnus Maior, balnea, Silvanus, ştampile

Roman Dacia; Alburnus Maior; balnea; Silvanus; brick stamps

Abstract:

Alburnus Maior has a special place in the scholarly literature due to a series of exceptional discoveries made in here since the beginning of the I 91 h c. up to nowadays. Until 2000 the artefacts discovered at Roşia Montană came from stray finds, after that year large-scale preventive archaeological excavations were undertaken on site. As a result, from 2001 to 2012 were investigated ancient mining galleries, worship places, habitation areas and cemeteries. Located in the central part of Roşia Montană, the Carpeni Hill was in time one of the find spots for a consistent number of inscriptions. Recent archaeological excavations made in this area, in the framework of „Alburnus Maior” National Research Program, led to the discovery of a small cluster of dwellings and two groups of graves on the north-western part of the site, as well as two edifices with hypocaustum, namely E 1 to the south-eastern extremity of the site and E2 to the central part of the site, on the so-called spot Bisericuţă. The results of the archaeological investigations made in 2001 were published as a preliminary report (Ţentea, Voişian 2003a, 447-467). This paper represents thee archaeological report of the excavations made in 2002- 2003 in the Roman bath house E2 on Carpeni Hill.

Download: PDF


How to cite: Ovidiu Țentea, Valentin Voișian, Băile romane de la Alburnus Maior, Dealul Carpeni – edificiul E2. Raport arheologic, Cercetări Arheologice, Vol. 21, pag. 259-289, 2014, doi: https://doi.org/10.46535/ca.21.07


Bibliography


 1. Alburnus Maior I (ed. P. Damian), Bucureşti, 2003
 2. D. Baatz (Mit Beitragen von H.-J. Hundt, A. Krug, H. Schubert und H.-G. Simon), Das Badegebaude des Limeskastells Walldilrn (Odenwaldkreis), SJ (Saalburg Jahrbuch, Bericht des Saalburg Museum, Mainz) 35, p. 61-107
 3. Cl. Băluţă, Tipuri de ştampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum. II. Ştampile fără antroponim, Apulum, 34, 1997, p. 133-168Claudia Băluţă. Tipuri de ştampile tegulare inedite descoperite recent la Apulum. Apulum, 37, 2000, p. 369-378
 4. M. Bărbulescu, Africa e Dacia. Gli infussi africani nella Dacia, Africa romana. Atti de! X convegno di studio, Oristano, 11-13 dicembre 1992 (ed A. Mastino, Paola Ruggeri), Sassari 1994, 1319-1338 = Signum originis. Religie, arta şi societate în Dacia Romană, Bucureşti, 2009, p. 61-76
 5. M. Bărbulescu, Interferenţe spirituale în Dacia romană, Cluj-Napoca, 2003 2
 6. E. Bota, O. Ţentea, V. Voişian, Edificiul public din punctul Tomuş (E I), în Alburnus Maior I, p. 433-446
 7. S. Bulzan, Repere istoriografice ale cultului imperial în Dacia, în G. Moisa (ed.), Studii de istoriografie românească, Cluj-Napoca 2008, p. 9-21
 8. P. Damian, Corina Borş, Consideraţii privind managementul arheologic în contextul proiectului minier Roşia Montană .Programul Naţional de Cercetare „Albumus Maior” (2001-2006), CA, 14-15, 2007-2008, p. 481-558
 9. P. Dorcey, The Cult of Silvanus. A Study in Roman Folk Religion, Columbia Studies in the Classical Tradition 20, Leiden/New York/Cologne 1992
 10. S. Dusanic, Roman mining in Illyricum: historical aspects, în Dall’Adriatico al Danubio: l’Illirico nell’eta greca e romana: atti def convegno internazionale, Cividale def Friuli, 25-27 settembre 2003 (a cura di G. Urso), Pisa 2004, p. 247-270
 11. S. Pribac, Aspecte sociale ale vieţii spirituale din Dacia romană, cu privire specială asupra cultelor greco-romane, Timişoara, 2006
 12. D. Fishwick, The Imperial Cult in the Latin West: Studies in the Ruller Cult of Western Provinces of the Roman Empire, II, 1, Leiden, 1991
 13. I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002
 14. Corina Ionescu, Lucreţia Ghergari, O. Ţentea, Interdisciplinary (mineralogical-geological-archaeological) Study on the Tegular Material belonging to the Legion XIII Gemina from Albumus Maior (Roşia Montană) and Apulum (Alba Iulia): possible Raw Materials Sources, CA, 13, 2006, p. 413-436
 15. L. B. van der Meer, Travertine Comerstones in Ostia Antica: Odd Blocks, American Journal of Archaeology, 106, 4, 2002, p. 575-580
 16. V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj-Napoca, 1985
 17. I. Piso, Les legions dans la province de Dacie, în Y. Le Bohec (ed.), Les legions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congres de Lyon (17-19 septembre 1998), Lyon, 2000, p. 205-225
 18. R.G. Collingwood, R.P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain, I, Inscriptions on Stone, Oxford, 1965
 19. Viorica Rusu-Bolindeţ, C.A. Roman, E. Bota, Adriana Isac, Adela Paki, F. Marcu, Monica Bodea, Forme de habitat în punctul Balea, în Alburnus Maior I, p. 389-431
 20. J. Santrot, Le Pan et la divinite „astral” des thermes, în A. Bouet, Les thermes prives et publics en Gaule narbonnaise, Collection de l’Ecole Frarn;:aise de Rome – 320, Rome, 2003, p. 207-209
 21. A. Sântimbreanu, Muzeul mineritului din Roşia Montană, Bucureşti, 1989
 22. J. Szilagyi, A Daciai erodrendszer helyorsegei es a katonai teglabe/yegek (Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dazien und ihre Ziegelstempel), Dissertationes Pannanonicae II. 21, Budapest, 1946
 23. O. Ţentea, Legion XIII Gemina and Albumus Maior, Apulum, 40, 2003, p. 253-265
 24. O. Ţentea, On the Defence of Auraria Daciae, în O. Ţentea, I. C. Opriş (eds.), Near and Beyond the Roman frontier. Proceedings of a Colloquium held at Târgovişte in October 2008, Bucureşti, 2009, p. 371-381
 25. O. Ţentea, Balinea in Dacia, în H. Pop, I. Bejinariu, Sanda Băcueţ-Crişan, D. Băcueţ-Crişan (eds. ), Identităţi culturale locale şi regionale în context european. Studii de arheologie şi antropologie istorică. In memoriam Alexandri V. Matei, Cluj-Napoca, 2010, p. 455-458
 26. O. Ţentea, V. Voişian, Edificiul public din punctul Bisericuţă (E2), în Alburnus Maior I, p. 447-467
 27. O. Ţentea, V. Voişian, Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba [Albumus Maior]. „Bisericuţă” (Edificiul E2) – 2001-2003, CCA, 2003, p. 280-282, nr. 163
 28. V. Wollmann, Monumente epigrafice şi sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior – Ampelum, Sargetia, 14, 1979, p. 190–202
 29. V. Wollmann, Un lucus la Alburnus Maior, Al/A (Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, Cluj-Napoca) 27, 1985-1986, p. 253-295
 30. V. Wollmann, Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană. Der Erzbergbau, die Salzgewinnung und die Steinbriiche im rămischen Dakien, Bibliotheca Musei Napocensis XIII, Cluj-Napoca, 1996
 31. Vitruvvii Pollionis, De Architectura, Libri X, Vitruviu, Despre arhitectură (trad. G.M. Cantacuzino, T. Costa, Gr. Ionescu), Bucureşti, 1964

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License