Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba)

Cercetări Arheologice 20, 2013, 103-140
https://doi.org/10.46535/ca.20.02Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba)

Preventive Archaeological Research at Balomiru de Câmp (Alba County)

Authors: Emil Dumitrașcu Alexandru Rațiu Alexandra Dolea

Keywords:

arheologie preventivă, locuinţe medievale timpurii, Valea Mureşului, ceramică medievală timpurie

preventive archaeology; early medieval dwellings; the Mureş Valley; Early Medieval pottery

Abstract:

The archaeological research at Balomiru de Câmp (Şibot commune, Alba County) was undertaken in the framework of Autostrada National Research Project and was carried out in April-May 2012. The archaeological excavations led to the discovery of 13 archaeological complexes: a Roman building and its debris, 8 dwellings and 2 kilns from the Early Medieval period. The Roman building represents an annex of a rural Villa type complex from the 2″d-3’d c. Due to intensive agricultural works and natural phenomena, the only preserved part of the building is the foundation. Out of the numerous findings discovered in the building’s context we can mention a stamped ceramic lamp (FA VOR I F) and two tile fragments bearing the stamp of a local manufacturer (L S). The medieval dwellings belong to a settlement from the l l 1h-131 h c.; the structure ‘s size cannot be accurately determined at this point of the investigations. The artefacts found in the dwellings are similar to other finds of early medieval period made along the Mureş Valley. Among them we can mention a large quantity of pottery (such as ceramic cauldrons, cooking pots and pot lids along with metal artefacts (an iron spur, an arrowhead, a spearhead etc.) A particular feature of the site is represented by the wide spread network of modem draining ditches covering an important area of the investigation area, which overlap or cut in some cases the archaeological complexes making their stratigraphy difficult to interpret.

Download: PDF


How to cite: Emil Dumitrașcu, Alexandru Rațiu, Alexandra Dolea, Cercetări arheologice preventive la Balomiru de Câmp (jud. Alba), Cercetări Arheologice, Vol. 20, pag. 103-140, 2013, doi: https://doi.org/10.46535/ca.20.02


Bibliography


 1. D. Alicu, Opaiţele romane de la Vipia Traiana Sarmisegetusa, Bucureşti, 1994
 2. A. Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia şi Thracia (secolele I-III p. Chr.), Bucureşti, 2011
 3. I. Berciu, Descoperiri din epoca feudală timpurie din raionul Alba Iulia, MCA, IV, 1957,p.335-360
 4. N. Branga, Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1980
 5. N. Branga, Italicii şi veteranii din Dacia. Mărturii epigrafice şi arheologice, Timişoara, 1986
 6. A. Canache, F. Curta, Depozite de unelte şi arme medievale timpurii de pe teritoriul României, Mousaios, IV /1, 1994, p. 179-221
 7. C. Cosma, Ceramica prefeudală şi feudală timpurie de la Orşova, Eph.Nap., II, 1992,p.231-235
 8. C. Cosma, Consideraţii privind aşezările rurale şi tuipurile de locuinţe din Transilvania în secolele VIII-X, Eph.Nap., VI, 1996, p. 261-280
 9. C. Cosma, Pinteni medievali timpurii descoperiţi pe teritoriul Transilvaniei (secolele VIII-X), Eph.Nap., XIV-XV, 2004-2005, p. 177-210
 10. P. Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie, SCIV, 7, 1956,3-4,p.421-439
 11. O. Floca, Ferma (villa rustica) din epoca sclavagistă romană, MCA, I, 1953, p. 752-753
 12. O. Floca, M. Mărghitan, St. Ferenczi, Grupul de cuptoare pentru ars ceramica de la Micia, Deva, 1974
 13. F. Fodorean, Evoluţia cercetărilor privind drumurile romane din Dacia, Revista Bistriţei, XVII, 2003, p. 55-68
 14. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului roman. Vol. I (Cercetări şi descoperiri arheologice până în anul 1977) (= ActaMP, XIII), Zalău, 1989
 15. N. Gudea, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la marginea de nord a Imperiului roman. II. Vama romană. Monografie arheologică. Contribuţii la cunoaşterea sistemului vamal din provinciile dacice, Bibliotheca Musei Napocensis XII, Cluj-Napoca, 1996
 16. J. W. Hayes, Late Roman Pottery. The British School at Rome, London, 1972
 17. A. Ioniţă, Aşezarea din secolele XII-XIII de la Bratei, Alba Iulia, 2009
 18. S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Zurich, 1919
 19. A. Lukacs, Observaţii privind răspîndirea căldărilor de lut pe teritoriul României, SCIVA,35, 1984,4,p.320-330
 20. D. Marcu-Istrate, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică, Sibiu, 2007
 21. Al. V. Matei, I. Bajusz, Castrul roman de la Romita-Certiae/Das Rămergrenzkastell von Romita-Certiae. Fuhrer zu archaologischen Denkmalern, în Dacia Porolissensis Nr. 4/Ghid al monumentelor arheologice din Dacia Porolissensis nr. 4, Zalău, 1997
 22. V. Mihăilescu, Geografiafizică a României, Bucureşti, 1969
 23. N. Mitrofan, Villae rusticae în Dacia Superior I, ActaMN, X, 1973, p. 127-150
 24. Repertoriul arheologic al judeţului Alba, ed. V. Moga, H. Ciugudean, Alba Iulia, 1995
 25. Munsell Soii Color Chart, New Windsor, 1994
 26. N. Orghidan, Văile transversale din România. Studiu geomorfologic, Bucureşti, 1969
 27. C. C. Petolescu, Dacia. Un mileniu de istorie, Bucureşti, 2010
 28. C. I. Popa, Valea Cugirului din preistorie până fn zorii epocii moderne, Cluj-Napoca, 2011
 29. D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania, MCA, II, 1956, p. 175-180
 30. Gh. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, 1976
 31. L. Rembart, Die Datierung des sogenannten Serapeion in Ephesos anhand des stratifizierten Fundmaterials, Wien, 2009
 32. V. Rusu-Bolindeţ, Ceramica romană de la Napoca, Cluj-Napoca, 2007
 33. E. Ţânţăreanu, Habitat medieval în sud-vestul Munteniei în sec. XIV-XVII. Temeiuri istorice şi arheologice, Alexandria, 2010
 34. I. M. Ţiplic, S. Cociş, V. Voişian, Descoperii medievale timpurii la Cluj-Napoca str. V. Deleu, Revista Bistriţei, XVIII, 2004, p. 195-208
 35. M. Vegas, Ceramica comun romana del mediteraneo occidental, Barcelona, 1973 b. Wikander, Acquarossa. Voi. VI. The Roof Tiles, part 2: Typology and techical features, Stockholm, 1993
 36. C. Williams, Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery, Toronto, 1989
 37. Inscripţiile Daciei Romane, voi. III/3, D. M. Pippidi, Ion I. Rusu (ed.), Bucureşti, 1984

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License