La plastique anthropomorphe Gumelniţa du site de Morteni, dép. de Dâmboviţa

Cercetări Arheologice 17, 2010, 21-34
https://doi.org/10.46535/ca.17.02La plastique anthropomorphe Gumelniţa du site de Morteni, dép. de Dâmboviţa


Authors: Ana Ilie, Florin Dumitru

Keywords: antropomorph plastic; typological and technological analysis; Morteni; Gumelnița

Abstract:

Analiza pieselor, provenite dintr-un sondaj efectuat în anii ’80 în aşezarea de tip teii, a fost axată pe studiul tehnologic al pieselor, fapt posibil şi datorita gradului de rragmentaritate al acestora. Au fost identificate patru grupe definite în functie de criterii tehnologice şi morfologice, fiind sesizată o asociere a unui mod de fabricare cu un tip specific de expresivitate plastică şi artistică, corespunzând şi unui tip de fragmentare difereniat. Datorită lotului redus de piese nu s-au putut trage concluzii privind existenta unor variaţii tehno-tipologice din perspectivă diacronă, având în vedere faptul că stratigrafic sunt menţionate mai multe etape culturale.

Download: PDF


How to cite: Ana Ilie, Florin Dumitru, La plastique anthropomorphe Gumelniţa du site de Morteni, dép. de Dâmboviţa, Cercetări Arheologice, Vol. 17, pag. 21-34, 2010, doi: https://doi.org/10.46535/ca.17.02


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License