Auxiliaria (II)

Cercetări Arheologice 16, 2009, 339-346
https://doi.org/10.46535/ca.16.18Auxiliaria (II)


Authors: Florian Matei-Popescu

Keywords:

ala Flavia; ala Gallorum Atectorigiana; cohors II Hispanorum; legio XIII Gemina; Dacia

Abstract:

Ala Flavia în Dacia Pornind de la lectura lui I. Piso a inscripţiei de construcţie a castrului de la Boroşneul Mare, în care apare o ALA·FLA[…], indentificată succesiv cu ala I Flavia Gaetulorum, ala I Flavia Augusta Britannica milliaria, ala Gallorum Flaviana sau ala Flavia Numidica, încerc să demonstrez că este vorba despre o ala Flavia, despre care avem mai multe informaţii epigrafice. Această unitate, probabil recrutată de Vespasian, este atestată în Siria (la începutul domniei lui Domitian) şi apoi în zona Dunării de Jos, în provincia Moesia inferior (ştampilele de tip AL FL, descoperite la Carsium). După expediţiile dacice ale lui Traian, ea apare în Dacia inferior, conform inscripţiei de la Boroşneul Mare şi apoi, din nou pe baza unei noi lecturi a lui I. Piso, la Căşei, în Dacia Porolissensis. Dacă această unitate se poate identifica cu ala milliaria ce apare pe două inscripţii, la Sutor şi Apulum, rămâne în continuare o problemă deschisă. În urma acestor observaţii propun întregirea ultimului rând al inscripţiei de la Boroşneul Mare în felul următor: ala Fla[via ·ala Asturum]. Această întregire este susţinută şi de existenţa unei ştampile comune de tipul: AL F· AL· AS (ala Flavia, ala Asturum)
Ala Gallorum Atectorigiana în Dacia inferior Această unitate, parte a armatei din Moesia inferior, este atestată de o diplomă militară din 17 iulie 122 în provincia Dacia inferior. Unitatea se va întoarce la sudul Dunării după cum demonstrează o diplomă militară din anul 127. Având în vedere că până de curând, staţionarea acestei unităţi în Dacia nu era cunoscută, ştampilele tegulare de tipul ALA GAL, descoperite la Boroşneul Mare şi Reci, au fost atribuite fie alei I Claudia Gallorum Capitoniana, fie alei Gallorum Flaviana. Totuşi, prima unitate pare a fi folosit ştampile de tipul AL CL, după cum arată descoperirile de la Slăveni, iar despre a doua unitate nu se poate afirma cu siguranţă că a staţionat în Dacia, înainte de transferul ei în Moesia superior, probabil la începutul domniei lui Hadrian. În aceste condiţii, ştampilele în discuţie aparţin, cel mai probabil, alei Gallorum Atectorigiana.
Un nou ofiţer ecvestru de la Philippi O nouă lectură a unei inscripţii descoperite la Simvoli Serron, în teritoriul coloniei Iulia Augusta Philippinensis, datorată lui C. Brélaz, a permis identificarea unui cavaler, originar din această colonie. Cariera sa este legată de istoria foarte timpurie a provinciei Dacia, acesta fiind praefectus cohortis II Hispanorum şi apoi tribunus legionis XIII Geminae. Această nouă inscripţie redeschide discuţia asupra zonei de acţiune a cohortei pe teritoriul Daciei. Pe baza descoperirilor epigrafice mai vechi, s–a presupus că zona sa de acţiune se afla în SV Daciei. Această inscripţie, alături de descoperirea unui fragment de diplomă militară la Apulum, acordată unui component al acestei unităţi, ne permite să ne gândim că zona sa de acţiune s–a schimbat în jurul anului 110. În aceste condiţii, unitatea a fost probabil mutată din SV Daciei spre N, ocupând încă din acel moment castrul de la Bologa, aflat în aria de acţiune a legiunii XIII Gemina.

Download: PDF


How to cite: Florian Matei–Popescu, Auxiliaria (II), Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 339-346, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.18


Bibliography


 1. E. Birley, Alae named after their commanders, Ancient Society 9, 257–273 = Roman Army Papers 1929–1986, Mavors 4, Amsterdam, 1988, 368–384.
 2. E. Birley, Alae and cohortes milliariae, Roman Army. Papers 1929–1986, Mavors 4, Amsterdam, 349–364.
 3. Y. Le Bohec, Les unites auxiliaires de l’armée romaine en Afrique Proconsulaire et Numidie sous le Haut Empire, Paris.
 4. Y. Le Bohec, L`ala Flauia, L’armée romaine en Afrique et en Gaule, Mavors 14, 430–442.
 5. C. Brélaz, Review of P. M. Nigdelis, Επιγραυικά Θεσσαλονίκεια. Σσμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αρταίας Θεσσαλονίκης, Thessaloniki, 2006, Les Études Classiques 76, 300–304.
 6. C. Brélaz, A. Zannis, Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes, vol. I, s. n. (forthcoming).
 7. C. Chiriac, L. Mihailescu–Bîrliba, I. Matei, Un nouveau diplome militaire de Mésie Inférieure, Pontos Euxeinos. Beiträge zur Archäologie und Geschichte des antiken Schwarzmeer und Balkanraumes, (eds. S. Conrad, R. Einicke, A. E.Furtwängler, H. Löhr, A. Slawisch), Langenweißbach, 383–390.
 8. S. Dušanić, Fragment of a Severan auxiliary diploma: notes on a variety of the two–province diplomata, ZPE 122, 219–228.
 9. E. Dabrowa, Les troupes auxiliaires de l’armée romaine en Syrie au Ier siècle de nôtre ère, DHA 5, 233–254.
 10. W. Eck, A. Pangerl, Syria unter Domitian und Hadrian: Neue Diplome für Auxiliartruppen der Provinz, Chiron 36, 205–247.
 11. W. Eck, A. Pangerl, Neue Diplome für die Auxiliartruppen in den mösischen Provinzen von Vespasian bis Hadrian, Dacia N. S. 50, 93–104.
 12. W. Eck, A. Pangerl, Moesia und seine Truppen. Neue Diplome für Moesia und Moesiae Superior, Chiron 38, 317–394.
 13. N. Gostar, Marele monument funerar roman de la Adamclisi, Iaşi.
 14. N. Gudea, Der dakische Limes. Materialen zu seiner Geschichte, Sonderdruck aus JRGZM 44, 1–114.
 15. Chr. Hamdoune, Les auxilia externa africains des armées romaines IIIe siècle av. J.–C. – IVe siècle ap. J.–C., Montpellier.
 16. P. Holder, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan, BAR IS 70 Oxford.
 17. P. Holder, Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian, Documenting the Roman army: essays in honour of Margaret Roxan, BCIS Supplement 81, (ed. J. J. Wilkes), London.
 18. P. Holder, Two Military Diplomas from the Reign of Antoninus Pius, ZPE 156, 255–264.
 19. B. Lőrincz, Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. Teil I: Die Inschriften, Vienna.
 20. D. MacDonald, A. Mihaylovich, A New Moesia inferior Diploma of 97, ZPE 138, 225–228.
 21. F. Marcu, Ala Flavia Gaetulorum oder Gallorum, EN 14–15, 73–80.
 22. F. Marcu, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj–Napoca.
 23. Fl. Matei–Popescu, Trupele auxiliare romane din Moesia Inferior, SCIVA 52–53, 173–242.
 24. Auxiliaria (I), Oltenia 16, 105–111.
 25. Fl. Matei–Popescu, O. Ţentea, The Participation of Upper Moesian Auxiliary Units to the Trajans Dacian Wars, Dacia N.S. 50, 128–140.
 26. Fl. Matei–Popescu, O. Ţentea, Participarea trupelor auxiliare din Moesia Superior şi Moesia Inferior la cucerirea Daciei, Dacia Augusti Provincia, 77–120.
 27. V. Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj–Napoca.
 28. P. M. Nigdelis, Επιγραυικά Θεσσαλονίκεια. Σσμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αρταίας Θεσσαλονίκης, Thessalonic.
 29. C. Opreanu, Din nou despre ala Flavia în Dacia, EN 19, 213–218.
 30. C. C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti.
 31. C. C. Petolescu, Ala Flavia în Dacia Inferior, Argessis 11, 69–73.
 32. C.C. Petolescu, Cronica epigrafică a României (XIX–XX, 1999–. 2000), SCIVA 52–53, 267–300.
 33. C. C. Petolescu, A.–T. Popescu, Ein neues Militärdiplom für die Provinz Moesia inferior, ZPE 148, 269–276
 34. Barbara Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch–Germanischen Zentralmuseums (Kataloge vor– und frühgeshichtlicher Altertümer, Bd. 37, 1–2), Mainz.
 35. H.G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut–Empire romain, I–III, Paris.
 36. P. Pilhofer, Philippi II. Katalog der Inschriften von Philippi, Tübingen.
 37. L’ala Flavia en Dacie, ActaMN 36/1, 81–90.
 38. Ti. Claudius Constans, procurateur de Dacie Inférieure et de Maurétanie Césarienne, ActaMN 37, 1, 231–242.
 39. I. Piso, An der Nordgrenze des römischen Reiches. Ausgewählte Studien (1972–2003), HABES 41, Stuttgart.
 40. M. M. Roxan, An Auxiliary/Fleet Diploma of Moesia Inferior: 127 August 20, ZPE 118, 287–299.
 41. I. I. Russu, Tracii în Dacia romană, ActaMN 4, 85–105.
 42. I. I. Russu, Inscripţiile Daciei in AnnÉp, 1974, SCIVA 29, 4, 555–562.
 43. I. I. Russu, Ala miliaria în armata Daciei Porolissensis, ActaMP 9, 137–142.
 44. J. E. H. Spaul, Ala2. The Auxiliary Cavalry Units of the Pre–Diocletianic Imperial Roman Army, Andover.
 45. K. Strobel, Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Studien zur Geschichte des mittleren und unteren Donauraumes in der Hohen Kaiserzeit, Antiquitas. Reihe 1. Abhandlungen zur Alten Geschichte, Band 33.
 46. Z. Székely, Noi descoperiri din epoca romană din sud–estul Transilvaniei, SCIVA 26, 3, 343–352.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License