Tactics, Strategies and Fighting specific of the cohortes equitatae in Roman Dacia

Cercetări Arheologice 16, 2009, 329-338
https://doi.org/10.46535/ca.16.17Tactics, Strategies and Fighting specific of the cohortes equitatae in Roman Dacia


Authors: Petru Ureche

Keywords:

mounted cohorts; tactics; fighting particularities

Abstract:

Armata romană este renumită pentru abilitatea de a evolua în funcţie de schimbările cerinţelor politice şi militare ale perioadei imperiale şi a se adapta condiţiilor locale în scopul de a înfrânge aproape orice oponent. Romanii au înţeles că legiunile nu erau cele mai utile trupe în operaţiuni care necesitau forţe care se deplasează rapid sau în lupte pe teren dificil sau muntos, acestea fiind mult mai potrivite pentru asedii şi lupte plănuite. Astfel, în conflictele la scară mică şi pentru menţinerea securităţii interne şi de frontieră, flexibilitatea tactică oferită de trupele auxiliare s–a dovedit extrem de utilă. Acest studiu prezintă şi analizează organizarea şi tacticile utilizate de cohortele equitate – trupe mixte de infanterie şi cavalerie, cu o privire specială asupra celor care au fost prezente şi în Dacia. Analiza s–a făcut atât din punctul de vedere al specificului de luptă al populaţiilor care alcătuiau cohortele equitate, cât şi din cel al locului în care aceste trupe au fost cantonate.

Download: PDF


How to cite: Petru Ureche, Tactics, Strategies and Fighting specific of the cohortes equitatae in Roman Dacia, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 329-338, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.17


Bibliography


 1. Arrian, Appianoυ Ektaξiσ kata Aλanωn, Ed. A. G. Roos, Flavii Arriani quae existant omnia, volumen II, Scripta minora et fragmenta, 1928, 177–185; Ruscu 1996 – D. Ruscu, Ligia Ruscu, „EKTAΞIΣ KATA AΛANΩN‖ a lui Arrian şi strategia defensivă a Imperiului Roman epocă hadrianică, EN 6, 1996, 205–235.
 2. Caesar, De Bello Gallico, L.–A. Constans, César, Guerre des Gaules, (Les Belles Lettres), Paris, 1954–1955.
 3. Cassius Dio, Roman History, E. Cary, Dio’s Roman History, I – VIII, (Loeb). London and Cambridge, 1914–1925
 4. Frontinus, Stratagemata, Ch. E. Bennett, Frontinus, The Stratagems and The Aqueducts of Rome, (Loeb). London and New York, 1925.
 5. Hyginus, De munitionibus castrorum; M. Lenoir, Pseudo–Hygin. Des fortifications du camp, Paris, 1979.
 6. Josephus Flavius, The Jewish War, H. St. J. Thackeray, Josephus II – III, The Jewish War, Loeb). London and Cambridge, 1956–1961.
 7. Strabo, Geografia, H. L. Jones, The Geography of Strabo, I – VIII, (Loeb). London and Cambridge, 1960–1967.
 8. Tacitus, De vita et moribus Iulii Agricolae, M. Hutton, Dialogus. Agricola. Germania, (Loeb).London and New York, 1914.
 9. A. Bejan, Dacia Felix. Istoria Daciei Romane, Timişoara.
 10. Doina Benea, Numerus Palmyrenorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de palmyreni din Dacia, Apulum 18, 131–140.
 11. Doina Benea, Numerus Maurorum Tibiscensium. Contribuţii la istoria trupelor de mauri din Dacia, Banatica 8, 139–154.
 12. D. J. Breeze, Pay Grades and Ranks below the Centurionate, JRS 61, 130–135.
 13. G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman Empire, Oxford.
 14. C. Cichorius, Cohors, RE IV, 246–247.
 15. J. C. Coulston, Roman archery equipment, The Production and Distribution of Roman Military Equipment: Proceedings of the Second Roman Military Equipment Seminar (ed. M. C. Bishop), Oxford, BAR IS 275, 220–256.
 16. R. Davies, Service in the Roman Army, London.
 17. Karen Dixon, Pat Southern, The Roman Cavalry, London.
 18. C. Găzdac, Fighting Style of the Roman Cavalry in Dacia, ActaMN 34, 1, 151–166.
 19. A. K. Goldsworthy, The Roman Army at War 100 BC – AD 200, Oxford.
 20. N. Gudea, The Defensive System of Roman Dacia, Britannia 10, 63–87.
 21. Ann Hyland, Equus: The Horse in the Roman World, London.
 22. Ann Hyland, Training the Roman Cavalry, London.
 23. D. Isac, Castrul roman de la SAMVM – Căşeiu I, Cluj–Napoca.
 24. D. Isac, F. Marcu, Die Truppen im Kastell von Căşeiu: cohors II Br(ittanorum) milliaria und cohors I Britannica milliaria c. R. equitata Antoniniana, Limes 17 Zalău, 585–598.
 25. E. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire, Baltimore–London.
 26. F. Marcu, Comments on the identity and deployment of cohortes I Brittonum, ActaMN 39–40, 1, 219–234.
 27. E. Nemeth, Armata în sud–vestul Daciei romane/ Die Armee im Südwesten des römischen Dakien, Timişoara.
 28. J. Peddie, The Roman War Machine, Boduin.
 29. C. Petolescu, Unităţile auxiliare din Dacia romană (I). Alae, SCIVA 46, 1, 35–50.
 30. C. Petolescu, Unităţile auxiliare din Dacia Romană (II). Cohortes, SCIVA 46, 3–4, 237–275.
 31. C. Petolescu, Auxilia Daciae. Contribuţie la istoria militară a Daciei romane, Bucureşti.
 32. I. Piso, Epigraphica (VI), Studii Clasice 18, 137–144.
 33. D. Ruscu, Ligia Ruscu, „Ektaxi” kat∆ ∆Alanw’n” a lui Arrian şi strategia defensivă a Imperiului Roman în epocă hadrianică, EN 6, 205–235.
 34. I. I. Russu, Elemente syriene în Dacia carpatică, ActaMN 6, 167–186.
 35. Pat Southern, The Numeri of the Imperial Roman Army, Britannia 20, 81–140.
 36. M. Speidel, The Pay of the Auxilia, JRS 63, 141–147.
 37. Ureche 2009, About the tactics and fighting particularity of the Auxiliary Infantry in Roman Dacia, ActaMN 43–44, I, 247–262.
 38. M. Zahariade, Trupele de origine hispanică din Dacia, SCIVA 27, 2, 473–494

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License