Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz

Cercetări Arheologice 16, 2009, 257-294
https://doi.org/10.46535/ca.16.13Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz

Late roman coin in Barbaricum. Romania – a case study

Authors: Delia Moisil

Keywords:

Monedă, tezaur, siliquae, solidi, imitaţii, Barbaricum

Coin; hoards; siliquae; solidi, imitations; Barbaricum

Abstract:

The study is focused on the features of the Late Roman currency in the territory of Romania. They include a preference for silver coin hoarding during the 4th century A. D. drawn on the silver issues from the imperial period for Transylvania and Banat; a relative abundance of siliquae single finds discovered in the area of Sântana de Mureş–Tchernjakov culture, related to the stipends given to the Goths the Romans; a concentration of the most important siliquae hoards in the area of the Danube limes; the 5th century coins represented mainly by the gold issues of Theodosius II, probably related to the tribute given to the Huns; the abundance of the bronze coins from the 4th century A. D. until 378 A. D. and the almost complete absence of the 5th century A. D. bronze coins, except in the area nearby the Roman limes. The bronze and lead imitation coins are a boundary phenomenon related mainly to the Roman limes of the last quarter of the 4th and to the 5th century AD. According to the mints distribution, the coins took the traditional western road to arrive in Transylvania and Banat and a southern one in Walachia and Moldavia.

Download: PDF


How to cite: Delia Moisil, Distribuţia numerarului roman târziu în Barbaricum: România – studiu de caz, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 257-294, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.13


Bibliography


 1. D. Bălănescu, Descoperiri monetare din sudul Banatului (I), SCN 8, 129–136.
 2. B. Bojkova, Ţirculaţia na bronzovi moneti v bălgarskite zemi – IV vek, Numismatika i sfragistika, 1–4, 40–75.
 3. D. Bondoc, The Roman Rule to the North of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine Period, Cluj Napoca.
 4. K. Butcher, The Coins, Nicopolis ad Istrum: a Roman, Late Roman and Early Byzantine City, Journal of Roman Studies Monograph, no. 8, Londra, 304–314.
 5. V. Butnariu, Monedele romane postaureliene în teritoriile romane carpato–dunăreano–pontice (anii 275–491), I. Perioada 275–324, AM 11, 113–140.
 6. V. Butnariu, Monedele romane postaureliene în teritoriile romane carpato–dunăreano–pontice (anii 275–491), II. Perioada 324–383, AM 12, 131–196.
 7. V. Butnariu, Monedele romane postaureliene în teritoriile romane carpato–dunăreano–pontice (anii 275–491), III. Perioada 383–491, AM 14, 67–107.
 8. V. Căpitanu, Descoperiri de monede antice şi bizantine, Carpica 4, 287–293.
 9. E. Chirilă, Câteva date privind circulaţia monetară la Porolissum, ActaMP 14–15, 153–174.
 10. E. Chirilă, N. Gudea, Descoperiri monetare antice din Banat, Apulum 10, 713–717.
 11. E. Chirilă, N. Gudea, V. Lazăr, A. Zrinyi, Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul Judeţean Mureş, Târgu–Mureş.
 12. E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Trei tezaure monetare din Banat din secolul IV, Muzeul de Istorie şi Etnologie Lugoj.
 13. E. Chirilă, A. Socolan, O imitaţie după un solidus de la Theodosius II descoperită în Maramureş, Tezaure şi descoperiri monetare din colecţia Muzeului Judeţean Maramureş, Baia Mare, 72–74.
 14. M. Chiţescu, Gh. Poenaru Bordea, Contribuţii la istoria Diernei în lumina descoperirilor monetare din săpăturile arheologice din 1967, BSNR 75–76, 169–208.
 15. V. Culică, Moneda măruntă romano–bizantină din sec. V e. n. şi unele replici în plumb de la Izvoarele, jud. Constanţa, Pontica 5, 267–300.
 16. F. Curta, Asupra problemelor de cronologie a tezaurelor de lingouri de la Crasna (jud. Covasna) şi Feldioara (jud. Braşov), Mousaios 4, 1, 133–148.
 17. M. Davidescu, Cetatea romană de la Hinova, Bucureşti.
 18. M. Davidescu, I. Stîngă, Monedele din castrul roman târziu de la Hinova, Drobeta 6, 75–102.
 19. G. Depeyrot, Vie et survie des monnaies du Bas–Empire, CN 8, 95–106.
 20. G. Depeyrot, Zilil I Étude du numéraire, Recherches archéologiques franco–marocaines à Dchar Jdid colonia Ivlia Constantia Zilil, École Française de Rome.
 21. G. Depeyrot, Le numéraire gaulois du IVe siècle, aspects quantitatifs I–II, Moneta 24–25, Wetteren.
 22. Gh. Diaconu, Mogoşani, Necropola din sec. IV e.n., Târgovişte.
 23. Gh. Diaconu, Morminte din secolul al V–lea de la Pietroasele, Mousaios, 4, 1, 125–131.
 24. G. L. Duncan, Coin Circulation in the Danubian and Balkan Provinces of the Roman Empire, Londra.
 25. N. Gudea, Gornea. Aşezări din perioada romană târzie, Timişoara.
 26. N. Gudea, Circulaţia monetară şi falsificarea monedei romane, în Porolissum, centru economic al Daciei Porolissensis, Porolissum. Un complex arheologic daco–roman la marginea de nord aImperiului roman 1. ActaMP 13, 208–214.
 27. N. Gudea, C. Găzdac, Monede cu defecte de batere şi imitaţii de secol IV p.Chr. în tezaure din Banat, RB 18, 123–137.
 28. L. Huszár, Das Münzmaterial in den Funden der Völkerwanderungszeit im mittleren Donaubecken, AAASH 5, 61–109.
 29. O. Iliescu, Descoperiri monetare, SCN 2, 447–463.
 30. O. Iliescu, Tezaurul de siliquae de la Redea, Caiet selectiv de informare asupra creşterii colecţiilor Bibliotecii Academiei R.P.R. 6, 304–305.
 31. O. Iliescu, Un lingou roman de aur descoperit în Transilvania, RM 2, 1, 9–11.
 32. L. Kovács, Münzen aus der Ungarischen landnahmezeit, Budapesta.
 33. A. A. Nudelman, E. A. Rikman, Izvestia Kichinev 4.
 34. Al. Madgearu, Istoria militară a Daciei post–romane 275–376, Tîrgovişte.
 35. L. Mărghitan, Monede din secolul al IV–lea descoperite la Micia, RM 6, 6, 533.
 36. V. Mihăilescu Bîrliba, La monnaies romaine chez les daces orientaux, Bucureşti.
 37. V. Mihăilescu Bîrliba, V., Ursachi, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, jud. Neamţ, AM 12, 117–130.
 38. V. Mihăilescu–Bîrliba, Tezaurul de monede romane descoperit la Traian, jud. Neamţ, AM 12, 117–130.
 39. B. Mitrea, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Române, SCIV 10, 150–156.
 40. B. Mitrea, Descoperiri recente de monede antice pe teritoriul Republicii Populare Române, SCIV 11, 1, 189–193.
 41. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Populară Română, SCIV 12, 138–153.
 42. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Populară Română, SCIV 13, 1, 215–223.
 43. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Populară Română, SCIV 14, 2, 466–474.
 44. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Populară Română, SCIV 15, 4, 568–580.
 45. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 16, 3, 605–618.
 46. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 17, 2, 415–427.
 47. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 18, 1, 189–202.
 48. B. Mitrea, Câteva monede romane imperiale, greceşti şi bizantine descoperite în împrejurimile Celeiului, SCN 4, 393–396.
 49. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 19, 1, 169–182.
 50. B. Mitrea, Découvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques et bizantines en Roumanie, Dacia N.S. 13, 539–552.
 51. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 20, 1, 161–172.
 52. B. Mitrea, Découvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques et bizantines en Roumanie, Dacia N.S. 14, 465–482.
 53. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 21, 2, 331–347.
 54. B. Mitrea, Découvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques et bizantines en Roumanie, Dacia N.S. 15, 395–413.
 55. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 22, 1, 115–134.
 56. B. Mitrea, Ştiri noi cu privire la un tezaur de monede romane descoperit la Islaz (jud. Olt), SCN 5, 305–326.
 57. B. Mitrea, Découvertes recentes et plus anciennes de monnaies antiques et bizantines dans la Republique Socialiste de Roumanie (XV), Dacia N.S. 16, 359–374.
 58. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 23, 1, 133–147.
 59. B. Mitrea, Découvertes de monnaies antiques et bizantines dans la Republique Socialiste de Roumanie (XVI), Dacia N.S. 17, 399–416.
 60. B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, SCIV 24, 1, 133–152.
 61. B. Mitrea, Découvertes de monnaies antiques et bizantines en Roumanie (XVII), Dacia N.S. 19, 309–317.
 62. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie (XVIII), Dacia N.S. 19, 318–326.
 63. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie (1975) (XIX), Dacia N.S. 20, 287–293.
 64. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie, 1976 (XX), Dacia N.S. 21, 375–381.
 65. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie, 1977 (XXI), Dacia N.S. 22, 363–369.
 66. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie, 1978 (XXII), Dacia N.S. 23, 371–376.
 67. B. Mitrea, Un tezaur monetar restituit Sucidavei, SCIVA 30, 1, 63–78.
 68. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1979 (XXIII), Dacia N.S. 24, 371–378.
 69. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1980 (XXIV), Dacia N.S. 25, 381–390.
 70. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie: 1981, 1982 et 1983 (XXV, XXVI et XXVII), Dacia N.S. 28, 183–190.
 71. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1984 (XXVIII), Dacia N.S. 29, 1–2, 174.
 72. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1985 (XXIX), Dacia N.S. 30, 1–2, 191–193.
 73. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1986 (XXX), Dacia N.S. 31, 1–2, 173–177.
 74. B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1987 (XXXI), Dacia N.S. 32, 1–2, 215–230.
 75. D. Moisil, Colecţia P. Papahagi – monedele din perioada 378–491, 1997, mss.
 76. D. Moisil, Delia, Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj, CN 8, 111–116.
 77. D. Moisil,Un tezaur roman târziu de bronz descoperit la Tîrgu Jiu, CN 8, 117–120.
 78. D. Moisil, Un grand trésor de siliques découvert au XIXe siècle dans le département de Romanaţi (Roumanie), Cahiers Numismatiques 156, iunie 2003, 41–56.
 79. E. Oberländer–Târnoveanu,Monede antice şi bizantine descoperite la Troesmis, Peuce 8, 248–280.
 80. E. Oberländer Târnoveanu, E. M. Constantinescu, Monede romane târzii şi bizantine din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, Mousaios 4, 1, 311–341.
 81. E. Oberländer–Târnoveanu, Tranziţia de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu (II). De la prima dispariţie a circulaţiei monetare la renaşterea ei în zona Porţilor de Fier ale Dunării (cca. 375–565), MN 16, 39–82.
 82. R. Ocheşeanu, Câteva monede de aur descoperite în Dobrogea, SCN 6, 233–236.
 83. R. Ocheşeanu, Un tezaur de monede romane descoperit în Constanţa, BSNR 67–69, 105–111.
 84. R. Ocheşeanu, Tezaurul de monede romane târzii de la Mircea–Vodă, BSNR 70–74, 231–237.
 85. R. Ocheşeanu, Câteva observaţii privind tezaurul de silicve descoperit în judeţul Romanaţi la mijlocul secolului al XIX–lea, BSNR 131–133, 159–167.
 86. R. Ocheşeanu, Tezaurul de nummi constantinieni de la Arrubium (1908). Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monetare în Scythia Minor între anii 318–324, Peuce 10, 415–455.
 87. R. Ocheşeanu, Circulaţia monetară între anii 270 – 498 e.n. la Dunărea de Jos, cu specială privire asupra Scythiei Minor, PhD thesis, 1997 (mss.).
 88. R. Ocheşeanu, Les monnaies en Dobroudja de 270 à 498 (Scythie Mineure, Mésie Seconde), Moneta 22, Wetteren.
 89. R. Ocheşeanu, P. Dicu, Monede antice şi bizantine în Dobrogea, BSNR 75–76, 451–453.
 90. C. Opaiţ, Descoperiri monetare în fortificaţia de la Independenţa, jud. Tulcea, Peuce 10, 457–482.
 91. V. Pavel, Monede de aur romane imperiale, republicane şi bizantine din colecţia Muzeului din Alba Iulia, Apulum 16, 663–670.
 92. C. M. Petolescu, Două monede din secolul al V–lea descoperite în Transilvania, Apulum 11, 771–774.
 93. Gh. Poenaru Bordea, Note numismatice dobrogene, SCN 4, 399–402.
 94. Gh. Poenaru Bordea, Descoperiri monetare din cetăţuia romano–bizantină de la Sucidava, cu specială privire asupra perioadei 260–328. Campaniile 1966–1971, SCN 6, 69–106.
 95. Gh. Poenaru Bordea, Découvertes monetaires en Roumanie 1994–1996 (XXXVIII – XL), Dacia N.S. 40–42, 425–466.
 96. Gh. Poenaru Bordea, V. Barbu, Contributions à l’histoire du Bas–Empire romain à la lumière des deux trésors monétaires du IV–V siècles, découverts à Celeiu, Dacia N.S. 15, 251–296.
 97. Gh. Poenaru Bordea, P. Dicu, Monede romane târzii şi bizantine (secolele IV–XI) descoperite pe teritoriul judeţului Argeş, SCN 9, 75–88.
 98. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1988 (XXXII), Dacia N.S. 33, 1–2, 259–266.
 99. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1989 (XXXIII), Dacia N.S. 34, 299–308.
 100. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1990 (XXXIV), Dacia N.S. 35, 215–228.
 101. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1991 (XXXV), Dacia N.S. 36, 199–206.
 102. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1992 (XXXVI), Dacia N.S. 37, 307–320.
 103. Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Découvertes monetaires en Roumanie – 1993 (XXXVII), Dacia N.S. 38–39, 459–477.
 104. Gh. Poenaru Bordea, Les monnaies, Histria VI. Les thermes romains, Bucureşti, 113–129.
 105. Gh. Poenaru Bordea, Monedele, în Fortificaţia şi aşezarea romană târzie de la Babadag–Topraichioi, Peuce 10, 309–316.
 106. Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Beştepe, Pontica 23, 277 – 314.
 107. Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Nicolae, E., Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Ulmetum în 1912, Pontica 21–22, 163–186.
 108. Gh. Popilian, Un tezaur roman din secolul al IV–lea descoperit în Oltenia, SCN 6, 229–231.
 109. C. Preda, Descoperiri monetare din raionul Buzău, SCN 2, 463–465.
 110. C. Preda, Monede găsite la Novaci (reg. Bucureşti), SCN 3, 467–475.
 111. C. Preda, H. Nubar, Descoperirile monetare 1914– 1970, Histria III, Bucureşti.
 112. D. Protase, Al. Suceveanu, Daco–romani, romanici, alogeni, Istoria Românilor, vol. 2, Bucureşti.
 113. D. Radu, O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj, ActaMN4, 495–497.
 114. Schönert–Geiss, Edith, Die Fundmunzen von Krivina, Iatrus–Krivina 1, Ergebnisse der Ausgrabungen 1966–1973, Berlin.
 115. Constanţa Ştirbu, Documente inedite din sec. al XIX–lea privind unele descoperiri monetare, CN 3, 149–173.
 116. Z. Szekely, Monede din aşezarea romană de la Cristeşti, SCN 2, 469–473.
 117. Z. Szekely, Noi descoperiri monetare de pe teritoriul regiunii autonome maghiare, SCN 3, 555–558.
 118. Z. Szekely, Noi descoperiri monetare în estul Transilvaniei, SCN 4, 455–456.
 119. Z. Szekely, Sud–Estul Transilvaniei sub stăpânire romană, Angustia 1, 89–92.
 120. I. Ţigăra, Un mic tezaur monetar găsit la Bicaz, SCN 2, 468–469.
 121. I. Ţigăra, Descoperiri monetare de pe teritoriul oraşului Turda, SCN 3, 547–553.
 122. O. Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană sud–carpatică, Craiova.
 123. O. Toropu, O. Stoica, Descoperiri arheologice şi numismatice din Oltenia, MCA 9, 491–501.
 124. D. Tudor, Oltenia romană ed. 3, Bucureşti.
 125. Vertan, Antoaneta, R. Ocheşeanu, Tezaurul de monede romane târzii de la Straja (jud. Constanţa), Pontica 20, 147–179.
 126. Winkler, Iudita, Descoperiri de monede antice în Transilvania, SCN 2, 401–412.
 127. Winkler, Iudita, Note despre colecţia monetară a lui Daniel Leszay, SCN 3, 451–463.
 128. I. Winkler, A. Hopârtean, M. Milea, Monede antice descoperite în Transilvania şi Dobrogea, ActaMN 9, 383–383.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License