A Roman import from the Slavic-age settlement in Craiova, the point „Fântâna Obedeanu”

Cercetări Arheologice 16, 2009, 253-256
https://doi.org/10.46535/ca.16.12A Roman import from the Slavic-age settlement in Craiova, the point "Fântâna Obedeanu"


Authors: Dorel Bondoc

Keywords:

Late Roman Period; Craiova; Cioriu Nou; bronze rod; dove

Abstract:

Obiectul acestul articol se referă la o tijă de bronz, descoperită în interiorul unei locuinţe descoperite într–o săpătură arheologică de salvare în oraşul Craiova, în punctul Fântâna Obedeanu, Săpăturile arheologice au pus în evidenţă mai multe vestigii, iar dintre acestea cele mai semnificative sunt cele de epocă slavă. Au fost datate larg în secolele V–VI. Este vorba despre patru locuinţe semiîngropate, prevăzute fiecare cu câte un cuptor. Inventarul prelevat este destul de sărac şi constă în principal în ceramică, lucrată fie cu mâna, fie la roată. O piesă similară provine de la Cioroiu Nou (fig. 6–7). Condiţiile de descoperire sunt necunoscute; este vorba despre săpături mai vechi făcute de către D. Tudor. Cele două obiecte descoperite la Craiova şi Cioroiu Nou reprezintă piese de cult aparţinând epocii romane târzii. Prezenţa lor la nord de Dunăre se datorează unor influenţe culturale sau ca urmare a schimburilor economice. Nu a fost încă lămurită pe deplin utilitatea unor astfel de obiecte. Au fost propuse identificări ale lor drept furci de tors cu verigă pentru deget sau tije purtate de membrii sectei bonosiacilor, dar discuţia privind acest subiect rămâne încă deschisă.

Download: PDF


How to cite: Dorel Bondoc, A Roman import from the Slavic-age settlement in Craiova, the point "Fântâna Obedeanu", Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 253-256, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.12


Bibliography


  1. D. Bondoc, D.R. Dincă, Tipare şi figurine ceramice romane din centrul ceramic de la Romula. Muzeul Romanaţiului Caracal / Roman moulds and figurines of ceramic from the ceramic centre from Romula. The museum from Caracal, Craiova.
  2. O. Bozu, Obiecte creştine inedite de uz casnic. Furcile de tors pentru deget datate în secolele IV–VI e.n., AB, S.N. (Arheologie–istorie) 2, 206–213.
  3. R. Harhoiu, Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien, Bukarest.
  4. L. Lazarov, Historical museum – Dalgopol. Ancient bronze. Catalog, Varna.
  5. Al. Madgearu, A Stick with Dove Head Found at Halmyris, CCDJ, Călăraşi, 24, 221–230.
  6. Gh. Popilian, Un quartier artisanal à Romula, Dacia NS 20, 221–250.
  7. Gh. Popilian, M. Nica, Aşezarea prefeudală de la Craiova (Fântâna Obedeanu), Drobeta 15, 148–165.
  8. O. Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia traiană sud–carpatică, Craiova.
  9. Al. A. Vasilescu, Fântâna Obedeanului în sec. XVIII–lea, AO 6, 29–30, 188–192.
  10. N. Zugravu, Geneza creştinismului popular al românilor, Bucureşti

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License