Pottery kilns from north–western Transylvania from the 2nd – 4th centuries AD

Cercetări Arheologice 16, 2009, 164-186
https://doi.org/10.46535/ca.16.07Pottery kilns from north–western Transylvania from the 2nd – 4th centuries AD


Authors: Alexandru Rațiu

Keywords:

Barbaricum; North–Western Transylvania; pottery kilns; ceramic production

Abstract:

În cadrul acestei lucrări am încercat să aducem în discuţie cuptoarele de ars ceramica din secolele II–IV p. Chr. din zona limitrofă Imperiului Roman de la nordul şi nord–vestul provinciei Dacia. Cuptoarele pentru ars ceramica reprezintă instalaţia centrală a unui atelier de olar, indiferent de perioada la care facem referire sau de populaţia care producea ceramica. Analogii pentru cuptoarele din nord–vestul Transilvaniei se găsesc în toate regiunile Daciei, inclusiv la sud de Carpaţi. Şi în celelalte zone locuite de comunităţi de daci liberi de la est de provincia Dacia sau din Muntenia se întâlnesc o mulţime de analogii pentru cuptoarele de ars ceramică. În nord–vestul Transilvaniei au fost descoperite 24 de cuptoare de ars ceramică, dintre care, din nefericire, doar 14 au fost publicate, în timp ce săpăturile de la Lazuri aşteaptă de aproape trei decenii publicarea. Aceste cuptoare se împart, la rândul lor, în trei tipuri diferite, după modul în care au fost construite, tipuri de cuptoare întâlnite şi în alte regiuni de pe teritoriul României, atât în Imperiu cât şi în Barbaricum. În concluzie se poate afirma faptul că atât apropierea geografică, cât şi cea etnico–culturală a celor două populaţii, daco–romană în interiorul graniţelor provinciei Dacia şi barbară în zonele limitrofe acesteia, au generat un intens schimb, nu numai de mărfuri, dar şi de tehnici sau procedee de producere ale acestora. Acelaşi fenomen s–a manifestat şi în cazul produselor ceramice, dar şi pentru modalităţile de construcţie a atelierelor şi a instalaţiilor folosite în cadrul acestei producţii.

Download: PDF


How to cite: Alexandru Rațiu, Pottery kilns from north–western Transylvania from the 2nd – 4th centuries AD, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 164-186, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.07


Bibliography


 1. M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic, Turda.
 2. D. Benea, Tipare şi medalioane din ceramică din colecţia Muzeului Banatului, Banatica 4, 161–168.
 3. D. Benea, Ateliere ceramice de la Tibiscum. Contribuţii la istoria atelierelor de ceramică din sud–vestul Daciei, Potaissa 3, 22–41.
 4. I. Berciu, Descoperiri arheologice in Apulum I, Apulum 3, 180–187.
 5. Gh. Bichir, Cuptoare de ars ceramică din cadrul culturii Vîrteşcoiu – Poieneşti. Un atelier de olărie descoperit la Butnăreşti, SCIV 17, 3, 489–509.
 6. Gh. Bichir, Geto–dacii din Muntenia în epoca romană, Bucureşti.
 7. I. H. Crişan, Ziridava, Arad.
 8. E. Dörner, Dacii şi sarmaţii din secolele II–III în nord–vestul României, Apulum 9, 681–692.
 9. S. Dumitraşcu, Dacia apuseană (teritoriul dacilor liberi din vestul şi nordul–vestul României în vremea Daciei romane), Oradea.
 10. S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, Satu–Mare.
 11. G. Faciancani, Tecnologia ceramica. I laterizi, Gruppo editoriale Faenza Editrice s.p.a., Faenza.
 12. O. Floca, Der römische Ziegeloffen von Sarmizegetusa, Dacia 9–10, 431–440.
 13. O. Floca, Mărghitan, Şt., Ferenczi, Şt., Micia. Grupul de cuptoare de ars ceramica, Deva.
 14. N. Gudea, Vasele ştampilate de la Porolissum, ActaMP 4, 105–190.
 15. N. Gudea, I. Moţu, Despre ceramica provincială modelată cu mâna din castre. Observaţii arheologice cu specială privire la Dacia Porolissensis, ActaMP 12, 229–250.
 16. Gh. Lazin, Cuptoare dacice de ars ceramică din sec. III–IV descoperite la Satu Mare, StComSatu Mare 4, 133–142.
 17. I.T. Lipovan, Officina ceramistului Gaivs Ivlivs Proclvs la Ampelum, AIIA 26, 301–317.
 18. Al. V. Matei, Repertoriul aşezărilor aparţinând dacilor liberi (sec. II–IV e.n.) descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj, ActaMP 4, 229–243.
 19. Al. V. Matei, Cuptoarele pentru ars ceramica cenuşie ştampilată descoperite la Zalău, ActaMP 21, 377 –455.
 20. Al. V. Matei, I. Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. II–IV p.Chr.) în spaţiul nord–vestic al României, Zalău – Cluj–Napoca.
 21. I. Mitrofan, Les rechérches archéologiques de l ́établissement romain de Micăsasa, Dacia N.S. 34, 129–138.
 22. I. Mitrofan, Le centre de production céramique de Micăsasa, Bulletin of the Centre for Transylvanian Studies 4, 4.
 23. I. Mitrofan, Marele centru de ceramică de la Micăsasa., Napoca. 1880 de ani de la începutul vieţii urbane (coord. D. Protase, D. Brudaşcu), Cluj–Napoca, 166–173.
 24. I. Nestor, et alii, Săpăturile de pe şantierul Valea–Jijiei, SCIV 2, 1, 67–68.
 25. D. P. S. Peacock, Pottery in the Roman world: an ethnoarchaeological approach, Longman Archaeology Series, London and New York.
 26. Gh. I. Petre, Cuptor de olar cu vase dacice şi romane la Buridava, SCIV 19, 1, 147–158.
 27. Petrescu–Dâmboviţa, M. et alii, Şantierul arheologic Truşeşti, SCIV 6, 1–2, 165–194.
 28. R. Popa, C., Kacsó, Cercetări arheologice la Călineşti–Maramureş, SCIVA 25, 4, 561–578.
 29. D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania, MCA 2, 175–180.
 30. Gh. Popilian, Thermele de la Slăveni, Apulum 9, 627–640.
 31. Gh. Popilian, Traditions autochtones dans la céramique provinciale romaine de la Dacie Méridionale, TD N.S. 1, 279–286.
 32. Gh. Popilian, Les centres de production céramique d ́Oltenie, Études sur la céramique romaine et daco–romaine de la Dacie et de la Mésie Inférieure, Timişoara, 7–20.
 33. C. Preda, A. Grosu, Cercetări arheologice din aşezarea civilă a castrului roman de la Enoşeşti–Acidava (Piatra Olt, jud. Olt), AO S.N. 8, 43–57.
 34. Protase, D., Dănilă, Şt., Un cuptor roman de ars cărămizi la Orheiul Bistriţei, Apulum 5, 557–561.
 35. V. G. Swan, The Pottery Kilns of Roman Britain, Her Majesty‟s Stationary Office, London.
 36. D. Tudor, Sucidava, Bucharest.
 37. A. Vernhet, La Graufesenque. Céramique gallo–romaine, Lyon.
 38. Marcus Vitruvius Pollio (Translated by Frank Granger), De Arhitectura, Volume I, books 1–5, Loeb Classical Library No. 251, Harvard University Press, Cambridge (U.S.A.), 1931.
 39. V. Zirra, M. Tudor, Studii şi referate privind istoria României, partea I, Bucureşti

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License