Imports and Roman imitations from the main dava type settlements on Siret River: Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău

Cercetări Arheologice 16, 2009, 47-84
https://doi.org/10.46535/ca.16.02Imports and Roman imitations from the main dava type settlements on Siret River: Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău


Authors: Sorin Cleșiu

Keywords:

Oppida; fortified settlements; imitations; imports; chronology

Abstract:

Articolul prezentat în acest volum reprezintă un studiu asupra principalelor dave de pe Siret, încercându–se o trecere în revistă a importurilor de factură romană şi a imitaţiilor autohtone. În acest sens au fost luate în calcul piesele de port şi podoabă, fibule şi paftale, amfore prezentând inscripţii sau ştampile, opaiţele, terra sigillata, sticla, monedele romane (denari republicani şi imperiali) descoperite în complexe închise (tezaure), de asemenea, imitaţiile după piesele romane realizate în atelierele locale. Pe baza materialului publicat în reviste de specialitate sau monografii şi analizat în acest studiu, am urmărit să realizez o trecere în revistă a materialului arheologic pentru fiecare din aşezările tratate, scopul fiind o încercare de determinare a secvenţelor cronologice pentru fiecare aşezare. Au fost realizate hărţi şi tabele sugestive. Astfel, aşezarea de la Barboşi îşi începe existenţa probabilă în sec. III–II a. Chr. este foarte probabil ca sfârşitul acestei aşezări să fie legat de acţiunea guvernatorului Moesiei Tib. Plautius Silvanus Aelianus la nordul Dunăre. În cadrul aşezării de la Poiana se constată depunerile cele mai vechi îmcă din sec. V–IV a. Chr. aşezarea fiind părăsită definitiv la jumătatea sec. II p. Chr. – înc. sec. III p. Chr. Aşezările de la Brad şi Răcătău îşi încep existenţa în cu sec. IV a. Chr., sfârşitul acestora fiind probabil legat de războaiele daco–romane.

Download: PDF


How to cite: Sorin Cleșiu, Imports and Roman imitations from the main dava type settlements on Siret River: Barboşi, Poiana, Brad, Răcătău, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 47-84, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.02


Bibliography


 1. M. Babeş, Problèmes de la chronologie de la culture Gèto–Dace à la lumière des fouilles de Cârlomăneşti, Dacia N.S. 19, 125–139.
 2. M. Babeş, La conquête trajane vue par l’archéologie, Civilisation greque et cultures antiques périphériques, Bucarest, 323–338.
 3. V. Căpitanu, O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, Carpica 2, 93–130.
 4. V. Căpitanu, Două tezaure de denari romani republicani şi imperiali descoperite la Răcătău şi Pânceşti, Carpica 4, 162–164.
 5. V. Căpitanu, V. Ursachi, Descoperiri geto–dacice în judeţul Bacău, Crisia 2, 97–114.
 6. V. Căpitanu, V. Ursachi, Noi tezaure de monede antice (jud. Bacău), Carpica 8, 45–52.
 7. V. Căpitanu, Săpături arheologice în dava de la Răcătău, Carpica 8, 49–71.
 8. V. Căpitanu, Fibule descoperite în aşezarea de tip dava de la Răcătău, Carpica 16, 59–84.
 9. V. Căpitanu, Amfore cu inscripţii descoperite în dava de la Răcătău, Carpica 17, 75–80.
 10. V. Căpitanu, Ceramica geto–dacică de la Răcătău, Carpica 18–19, 103–214.
 11. V. Căpitanu, Obiecte de podoabă şi piese vestimentare descoperite la Răcătău, Carpica 20, 97–124.
 12. V. Căpitanu, Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei geto–dace în bazinul Siretului mijlociu, cetatea dacică de la Răcătău (Antica Tamasidava), Carpica 22, 131–147.
 13. V. Căpitanu, Cercetările arheologice în dava de la Răcătău–Tamasidava, Carpica 26, 50–118.
 14. M. Chiţescu, Câteva tezaure monetare romane reprezentative din Moldova, Carpica 4, 161.
 15. I. H. Crişan, Ceramica daco–getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti.
 16. J. Collis, The European Iron Age, London and New York.
 17. M. Florescu, Unele consideraţii asupra cetăţilor traco–getice (hallstattiene) din mileniul I a. Chr. de pe teritoriul Moldovei, CI 2, 103–118.
 18. I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj.
 19. N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Şendreni–Barboşi, MCA 8, 507–509.
 20. N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova, Apulum 5, 144–147.
 21. N. Gostar, Cetăţile dacice din Moldova, Bucureşti.
 22. E. C. Harris, The Laws of archaeological stratigraphy, World Archaeology 11, 111–117.
 23. P. Jockey, L’archéologie, Paris, 241–252.
 24. K. Horedt, Die Dakischen Silberfunde, Dacia N.S. 17, 127–167.
 25. K. Horedt, Fragen der dakischen Latènechronologie, TD 1, 127–130.
 26. B. Mitrea, Etape cronologice în relaţiile Histriei cu geto–dacii pe baza monedelor, TD 5, 1–2, 121–123.
 27. E. Moscalu, Ceramica traco–getică, Bucureşti.
 28. C. Müller Claudii Ptolemei Geographia, I, 1, Paris.
 29. A. Rustoiu, Fibulele din Dacia preromană (sec.II î.e.n.–I e.n), Biblioteca.Thracologica XXII.
 30. V. Pârvan, Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos, ARMSI II, 35, 106–111.
 31. V. Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării (ed. R. Vulpe), Bucureşti.
 32. V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti.
 33. G. Rachet, Universul arheologiei, Bucureşti.
 34. S. Roskams, Excavation – Cambridge Manuals in Archaeology, Cambridge.
 35. A. Rustoiu, Fibule din Dacia preromană, Bucureşti.
 36. S. Sanie, Importuri elenistice şi romane în câteva cetăţi şi aşezări getice din Moldova, SCIV 24, 3, 407–434.
 37. S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec II î.H – III d.H), Iaşi.
 38. S. Sanie, Unele consideraţii asupra cetăţii dacice de la Barboşi, SAA 1, 141–151.
 39. S. Sanie, Cetăţuia geto–dacică de la Barboşi I, AM 11, 101–111.
 40. S. Sanie, Cetăţuia geto–dacică de la Barboşi II, AM 12, 53–103.
 41. S. Sanie, Ş. Sanie, Cetăţuia geto–dacică de la Barboşi III, AM 14, 45–55.
 42. S. Sanie, Ş. Sanie, Cetăţuia geto–dacică de la Barboşi IV, AM 15, 71–96.
 43. Gh. Ştefan, Nouvelles découvertes dans le “Castellum” romain de Barboşi, Dacia 5–6, 341–349.
 44. C. Tătulea, D. Vicoveanu, Depozitul de piese de cult de la Poiana, CI 3, 45–57.
 45. S. Teodor, Civilizaţia geto–dacică la est de Carpaţi. Consideraţii topografice, Symposia Thracologica 7, Tulcea, 115–125.
 46. S. Teodor, Importuri greceşti la Piroboridava, Symposia Thracologica, 9, Băile Herculane.
 47. S. Teodor, L’espace est carpatique aux Ve – IIIe, siecle av. n.è, Actes du XII Congrès International des Sciences Prehistorique et Protohistorique, 2, Bratislava, 275–281.
 48. S. Teodor, Stratigrafia staţiunii arheologice de la Poiana, Carpica 13, 1, 115–124.
 49. S. Teodor, Ceramica de import din aşezarea geto–dacică de la Poiana, jud. Galaţi, Carpica 25, 73–122.
 50. S. Teodor, La ceramique peinte de l’ètablissement gèto–dace de Poiana–Tecuci, TD 16, 1–2, 199–210.
 51. S. Teodor, Regiunile est–carpatice ale României în sec. V–II a. Chr. Consideraţii generale şi repertoriu arheologic, Bucureşti.
 52. S. Teodor, Corps à éclairer gèto–daces, TD 20, 1–2, 205–216.
 53. S. Teodor, V. Mihăilescu–Bîrliba, Descoperiri monetare din aşezarea getică de la Poiana – Tecuci, AM 16, 121–130.
 54. S. Teodor, C. Chiriac, Vase de sticlă din aşezarea getică de la Poiana (jud. Galaţi), AM 18, 183–222.
 55. S. Teodor, M. Nicu, S. Ţau, Tezaurul de monede callatiene descoperit la Poiana, jud. Galaţi, TD 8/1–2, 133–138.
 56. S. Teodor, M. Nicu, S. Ţau, Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana – Tecuci, MA 19, 201–212.
 57. S. Teodor, S. Ţau, Obiecte de port şi podoaba din aşezarea geto–dacică de la Poiana, jud. Galaţi, I Fibule, AM 19, 57–105.
 58. S. Teodor, I. Nicu, S. Ţau, Aşezarea geto–dacică de la Poiana, jud. Galaţi. Obiecte de port şi podoabă (II). Oglinzi, ace, obiecte de os, AM 20, 43–130.
 59. S. Teodor, I. Nicu, S. Ţau, Aşezarea geto–dacică de la Poiana, jud. Galaţi. Unelte, arme, piese de harnaşament şi alte obiecte din fier, bronz, lut ars şi piatră, AM 21, 43–133.
 60. M. Turcu, Geto–dacii din Câmpia Munteniei, Bucureşti.
 61. V. Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului, Carpica 17–19, 31–51.
 62. V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate la Muzeul de istorie din Roman, Carpica 1, 111–188.
 63. V. Ursachi, D. Hordilă, M. Alexianu, Gh. Dumitroaia, Dan Monah, Cercetări de suprafaţă pe Valea Siretului, la nord de municipiul Roman, MA 18, 145–176.
 64. V. Ursachi – Noi sisteme de fortificaţii în aşezarea dacică de la Brad (jud. Bacău), MCA Tulcea, 178–182.
 65. V. Ursachi – Importurile greco–romane în cetatea dacică de la Brad, Symposia Thracologica 7, Tulcea, 281–283.
 66. V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti.
 67. V. Ursachi, Fortificaţii dacice pe Valea Siretului (Fortifications daces de la Vallée de Siret), BMMN 1, 2, 46–53.
 68. I. Vendelin, Săpăturile de la Barboşi, CNA 14/113–114, 141.
 69. Vulpe şi colab, Şantierul Poiana, SCIV 3, 191–230.
 70. R. Vulpe, La civilizations dace et ses probléme a la lumiére des derniéres fouilles de Poiana, en Base Moldavie, Dacia N.S. 1, 143–165.
 71. R. Vulpe, Aşezări getice din Muntenia, Bucureşti.
 72. E. Vulpe–Dunăreanu, Un tezaur de denari romani găsit la Piroboridava, În memoria lui Vasile Pârvan, Bucureşti.
 73. R. Vuple, E. Vulpe, Fouilles de Poiana, Dacia 3–4, 277–351.
 74. R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezarea geto–dacică de la Poiana, Bucureşti.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License