Pontic sigillata discovered in the Dacian settlement of Poiana, Nicoreşti commune, Galaţi county

Cercetări Arheologice 16, 2009, 17-46
https://doi.org/10.46535/ca.16.01Pontic sigillata discovered in the Dacian settlement of Poiana, Nicoreşti commune, Galaţi county


Authors: Mariana-Cristina Popescu

Keywords:

Roman pottery; Pontic sigillata; Geto–Dacian settlements; North Pontic sites; Romania

Abstract:

Vesela elenistică şi romană descoperită în aşezarea geto–dacică de la Poiana (com. Nicoreşti, jud. Galaţi, România) şi în mare parte aflată în colecţia Muzeului Orăşenesc din Tecuci, jud. Galaţi, a fost prezentată de–a lungul timpului în rapoartele de săpătură, în articole şi în monografia dedicată sitului şi, de asemenea, în studii dedicate importurilor elenistice şi romane descoperite pe teritoriul Daciei pre– romane sau într–un studiu special dedicat ceramicii de import din aşezarea amintită. O reevaluare a ceramicii descoperite în situl de la Poiana a permis identificarea mai multor clase de ceramică elenistică şi romană, dintre care sigillatele pontice fac subiectul prezentului articol. Din lotul de vase elenistice şi romane pe care le–am avut la dispoziţie pentru studiu am identificat 184 de sigillate pontice, piese întregi şi întregibile, ori fragmente de vase cu decor specific acestei clase de sigillate care, din punct de vedere funcţional, se pot grupa în două categorii: vase pentru servit şi vase pentru băut. În ceea ce priveşte formele de vase, am identificat patru forme Hayes (Hayes I, Hayes V, Hayes VIII si Hayes X) şi trei forme care, pe baza analogiilor nord–pontice şi a pastei similare cu a formelor Hayes, pot fi atribuite aceleiaşi clase ceramice.

Download: PDF


How to cite: Mariana–Cristina Popescu, Pontic sigillata discovered in the Dacian settlement of Poiana, Nicoreşti commune, Galaţi county, Cercetări Arheologice, Vol. 16, pag. 17-46, 2009, doi: https://doi.org/10.46535/ca.16.01


Bibliography


 1. I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj.
 2. J. W. Hayes, The Roman Pottery from South Stoa at Corinth, Hesperia 42, 4, 416–470.
 3. J. W. Hayes, Roman Pottery in the Royal Ontario Museum, Toronto.
 4. J. W. Hayes, Sigillate orientali, Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. Atlante delle forme ceramiche. II. Ceramica fine Romana nell basino Mediteraneo (tardo–ellenismo e primo impero), Roma, 2–95.
 5. J. W. Hayes, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, British Museum Press/ University of Oklahoma Press, Great Britain.
 6. V. Khrschanovskiy, The burials of the 1st – 2nd Centuries AD with red slip pottery from Iluraton necripolis, Papers of the satate Historical Museum, vol.102, Hellenistic and Roman pottery in the Northern Pontic Area I, Moscow, 77–88.
 7. Al. Suceveanu, La céramique romaine des I–er – III –e siècles ap. J.–C, Histria X, Bucureşti.
 8. S. Teodor, Ceramica de import din aşezarea geto–dacică de la Poiana, jud. Galaţi, I, Carpica 25, 73– 123.
 9. R. Vulpe, E. Vulpe, La fouilles de Poiana, Dacia 3–4, 253–351.
 10. R. Vulpe, Raport preliminar asupra activităţii şantierului arheologic Poiana – Tecuci, 1950, SCIV 2, 1, 178–180.
 11. R. Vulpe, La civilisation dace et ses problémes á la lumière des dernières foilles de Poiana, en Basse – Moldavie, Dacia N.S. 1, 143–165.
 12. R. Vulpe, S. Teodor, Piroboridava. Aşezarea geto–dacică de la Poiana, Bucureşti.
 13. D.V. Zhuravlev., Terra Sigillata and red slip pottery in the north pontic region (A short bibliographical survey), Ancient civilization from Scythia to Siberia, vol. 8, nr. 3–4, sept. 2002, 237–309.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License