Once again on the spearheads of triangular cross-section from Dacia

Cercetări Arheologice 14-15, 2008, 229-244
https://doi.org/10.46535/ca.15.09Once again on the spearheads of triangular cross-section from Dacia


Authors: Liviu Petculescu

Keywords: Roman Empire; Roman Dacia; spearhead

Abstract:

În provincia Dacia au fost descoperite 34 de vârfuri de suliţă piramidale cu secţiune triunghiulară plus încă unul la Mătăsaru, în Barbaricum, în apropierea limes-ului Daciei Inferior. În sfârşit o altă piesă asemănătoare a fost găsită în nivelul de secolul al IV-lea p.Chr. al fortificaţiei romane târzii de la Sucidava. Folosite de călăreţi, suliţele prevăzute cu aceste vârfuri au fost probabil preluate apoi şi de pedestraşi. Ele nu au fost incluse în echipamentul standard al soldaţilor romani ci au reprezentat arme specializate utilizate probabil pentru perforarea armurilor. Apărute în contextele arheologice cu exemplarul de la Sarmizegetusa Regia încă din primii ani ai secolului al II-lea p.Chr., ele vor fi utilizate frecvent de la mijlocul secolului II p.Chr. şi până la sfârşitul provinciei Dacia în anii 250/71.

Download: PDF


How to cite: Liviu Petculescu, Once again on the spearheads of triangular cross-section from Dacia, Cercetări Arheologice, Vol. 14-15, pag. 229-244, 2008, doi: https://doi.org/10.46535/ca.15.09


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License