A New Greek inscription discovered at Histria

Cercetări Arheologice 14-15, 2008, 223-227
https://doi.org/10.46535/ca.15.08A New Greek inscription discovered at Histria


Authors: Adela Bâltâc, Valentin Bottez

Keywords: Histria; Main Gate-Main Tower sector; inscription; ¢ortë — religious feast

Abstract:

Articolul de faţă prezintă o inscripţie descoperită în campania anului 2007, în Sectorul Extra muros, Poarta Mare – Turnu Mare. Piesa, descoperită în poziţie secundară (refolosită ca material de construcţie), păstrează patru rânduri (fragmentare) ale unei inscripţii în limba greacă. Din inscripţie se disting clar cuvintele Agaton A… şi ¢ortë. Personajul amintit mai este cunoscut dintr-o altă inscripţie histriană. Cuvântul ¢ortë are sensul de sărbătoare religioasă (mai apare la Histria în decretul dat în onoarea preotesei Aba a lui Hekataios) şi pare să înlocuiască termenul pangúreiß folosit în perioada elenistică târzie. Inscripţia se datează în a doua jumătate a sec. II – începutul sec. III p.Chr. şi, deşi fragmentară, aduce informaţii interesante referitoare la viaţa religioasă histriană în plină epocă imperială.

Download: PDF


How to cite: Adela Bâltâc, Valentin Bottez, A New Greek inscription discovered at Histria, Cercetări Arheologice, Vol. 14-15, pag. 223-227, 2008, doi: https://doi.org/10.46535/ca.15.08


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License