The anthropological analysis of a skeleton discovered at Sucidava-Celei (Olt county)

Cercetări Arheologice 13, 2006, 437-450
https://doi.org/10.46535/ca.13.23The anthropological analysis of a skeleton discovered at Sucidava-Celei (Olt county)


Authors: Gabriel Vasile

Keywords:

Sucidava – Celei, paleocreştinism, determinarea sexului, estimarea vârstei şi taliei, pseudo-plagiocefalie, caractere nordice

Sucidava-Celei; paleochristianity; sex determination; age and stature estimation; pseudoplagiocephaly; Northern characters

Abstract:

Descoperit în campaniile de săpături arheologice din 1946-1947 de la Sucidava – Celei sub pavimentul primei bazilici paleocreştine de la nordul Dunării de către Dumitru Tudor, scheletul ce face obiectul studiului de faţă este de sex masculin, are o vârstă de aproximativ 36 de ani şi se încadrează în grupa taliilor mari. De asemenea, au fost identificate caracteristici ce aparţin tipului antropologic fizic nordic. La nivelul neurocraniului a fost evidenţiat fenomenul de pseudo-plagiocefalie. Scheletul se prezintă într-o stare de conservare şi reprezentare relativ bună. Nu a putut fi stabilită cauza morţii.

Download: PDF


How to cite: Gabriel Vasile, The anthropological analysis of a skeleton discovered at Sucidava-Celei (Olt county), Cercetări Arheologice, Vol. 13, pag. 437-450, 2006, doi: https://doi.org/10.46535/ca.13.23


Bibliography


 1. Acsádi G., Nemeskéry J., 1970, History of human life span and mortality, Académiai Kiadó, Budapest.
 2. Bass W. M., 1987, Human osteology.
 3. Baumann V., H., 1972, Nouveaux témoignages chrétiens sur le limes nord-sczthique. La basilique à martyrium de basse époque romaine découverte à Niculiţel (dép. de Tulcea), Dacia, nouvelle serie, tome 16, p. 189-202.
 4. Brothwell D., R., 1981, Digging up bones, 3rd edition, Cornell University Press, Ithaca, New York.
 5. Georgescu D., Pescaru M., 2001, Practicum de biologie umană, Editura Ars Docendi, Bucureşti.
 6. Hillson S., 1996, Teeth, Cambridge manuals in archaeology, Cambridge University Press.
 7. Martin R, 1914, Lehrbuch der Anthropologie, Verlag von Gustav Fischer, Jena.
 8. Maximilian C., 1962, Sărata Monteoru- Studiu antropologic, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti.
 9. Maximilian C., 1959, Studiul antropologic al populaţiei de la Verbicioara (secolele XIII-XIV), Probleme de Antropologie, Editura Academiei Republicii Populare Române, vol. IV, p. 79-104.
 10. Miriţoiu N., Nicolăescu-Plopşor D., 1978, Analiza antropologică a osermintelor descoperite în cripta bazilicii “simple” (A) de la Tropaeum Traiani, Pontica, XI, Muzeul de Arheologie Constanţa, p. 189-207.
 11. Miriţoiu N., Soficaru A. D., 2003, Studiu antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin “Tudorca” de la Slava Rusă (antica Ibida), Peuce, new series, I (XIV), Tulcea, p. 511-530.
 12. Miriţoiu N., Soficaru A. D., 2003, Studiu antropologic al osemintelor descoperite în cripta basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris), Peuce, new series, I (XIV), Tulcea, p. 531-580.
 13. Necrasov O., Cristescu M., Maximilian C. şi Nicolăescu-Plopşor D., 1959, Studiu antropologic al scheletelor neolitice, descoperite în cimitirul preistoric de la Cernavodă, Probleme de Antropologie, Editura Academiei Republicii Populare Române, vol. IV, p. 23-45.
 14. Olivier G., 1960, Pratique anthropologique, Vigot Frères, Éditeurs, 23, Rue de l’Ecole de Médicine, 23-Paris- VI e .
 15. Papilian V., 2003, Anatomia omului, volume I, Aparatul locomotor, XIth edition, Editura All, Cluj-Napoca.
 16. Pearson K., 1899, On the reconstruction of stature of prehistoric races. Philosophical Transactions of the Royal Society, ser. A, 192, p. 169-244.
 17. Rösing F. W., 1988, Körperhöhenrekonstruktion aus skelettmaβen, în Anthropologie, Handbuch der vergleichenden biologie des menschen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York, p. 586-599.
 18. Stirland A., 2003, Human bones in archaeology, 2nd edition, A shire archaeology book, 46, Buckinghamshire, UK.
 19. Toropu O., Tătulea C., 1987, Sucidava Celei, Editura Monumente şi Muzee, Bucureşti.
 20. Trotter M., 1970, Estimation of stature from intact long limb bones, in T. D. Stewart (editor), Personal identification in mass disasters, Washington D. C., National Museum of Natural History, Smithsonian, p. 71-83.
 21. Tudor D., 1978, Oltenia Romană, IVth edition, Editura. Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License