Considérations anthropologiques concernant la population du Moyen Age de Vadu Anei

Cercetări Arheologice 13, 2006, 323-329
https://doi.org/10.46535/ca.13.15Considérations anthropologiques concernant la population du Moyen Age de Vadu Anei


Authors: Laura Georgescu

Keywords: medieval necropolis

Abstract:

Autoarea prezintă consideraţii antropologice pe baza studiului unui lot de subiecţi descoperiţi în necropola medievală de la Vadu-Anei în comparaţie cu subiecţii din cuprinsul altor necropole medievale din Câmpia Română cu care au tangenţă din punct de vedere al analizei antropologice. Din cele 446 de morminte cercetate a fost ales un lot de 140 de subiecţi, a căror stare de conservare a permis un studiu de detaliu. Analiza lor s-a făcut pe baza caracteristicilor metrice şi morfologice pentru încadrarea tipologică. Sub raportul metric şi morfologic, seria subiecţilor din necropola de la Vadu-Anei este polimorfă. Studiul morfofuncţional a relevat prezenţa unor impresiuni musculare puternice la nivelul inserţiilor musculare, fapt care ne permite să avansăm ipoteza că subiecţii de la Vadu Anei erau destul de omogeni ca grup, cu o activitate intensă, caracteristică populaţiei agricole din zona cercetată. De asemenea s-a putut diagnostica prezenţa maladiei reumatismale, cu evoluţiile ei deformante, datorită mediului umed, a fracturilor consolidate defectuos şi deformant datorită unei practici empirice, sau în unele cazuri fără nici un fel de intervenţie reparatorie. S-a constatat frecvenţa foarte mare a mortalităţii infantile, în special la grupa infans I, a adolescenţilor şi a femeilor din grupa de vârstă foarte tânără şi tânără nu poate fi întâmplătoare. De exemplu, gruparea copiilor în anumite zone poate fi datorită unor epidemii, care bineînţeles a afectat nu numai această grupă de vârstă, dar şi cea a femeilor foarte tinere. În privinţa speranţei de viaţă, distribuirea populaţiei pe grupe de vârstă ne redă mai amănunţit structura unei populaţii sau a unui grup uman. În acest fel ne dăm seama dacă populaţia e formată mai ales din elemente tinere şi adulte şi cât la sută din elemente bătrâne, inversând rezultatele mortalităţii constatate, deoarece inhumaţii nu reprezintă totalitatea indivizilor care au vieţuit în arealul studiat. O altă problemă pe care o ridică grupul uman de la Vadu Anei este aceea a depunerii inhumaţilor: ei sunt depuşi în decubit dorsal cu membrele superioare flectate pe bazin, pe centură sau cu ambele membre superioare (sau numai cu unul din ele) pe claviculă, iar în unele cazuri pe stern. Reprezentanţii acestor moduri de înhumare au caractere comune-pot fi diferenţe regionale de concepţie. Acest fapt, ca şi la Măicăneşti-Străuleşti, nu exclude posibilitatea originilor etnice diferite, cunoscut fiind faptul că elementele mediteraneene au o zonă de difuziune foarte largă.

Download: PDF


How to cite: Laura Georgescu, Considérations anthropologiques concernant la population du Moyen Age de Vadu Anei, Cercetări Arheologice, Vol. 13, pag. 323-329, 2006, doi: https://doi.org/10.46535/ca.13.15


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License