Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania

Cercetări Arheologice 13, 2006, 173-187
https://doi.org/10.46535/ca.13.07Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania


Authors: Dragomir Popovici

Keywords: Pintaderas; Eneolithic; Cucuteni; exchange

Abstract:

Până în prezent cercetătorii romani nu au dedicat nici un studiu pintaderelor descoperite în arealul culturii Cucuteni. Prezentul studio îşi propune analizarea unui număr de 41 de piese pentru care există date mai clare, deşi pentru nici una dintre piesele publicate nu se cunoaşte contextul detaliat al descoperirii. Studiul tipologic releva existenţa unor diferenţieri din punctul de vedere al formei dar şi din cel al decorului. Utilizarea, în condiţiile în care condiţiile de descoperire nu pot fi precizare cu certitudine rămane incertă. O serie de ipoteze sunt trecute in revista. Se subliniază însă valoarea acestui tip de piese pentru evidenţierea existenţei şi funcţionării unor sisteme de comunicare intra sit sau inter situri şi vehicularea unor simboluri acceptate şi receptate ca atare.

Download: PDF


How to cite: Dragomir Popovici, Observations about the pintaderas from the Cucuteni Culture area in Romania, Cercetări Arheologice, Vol. 13, pag. 173-187, 2006, doi: https://doi.org/10.46535/ca.13.07


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License