Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture (I)

Cercetări Arheologice 12, 2003, 303-322
https://doi.org/10.46535/ca.12.22Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture (I)


Authors: Dragomir Popovici

Keywords: -

Abstract:

Studiul îşi propune să reanalizeze datele existente în publicaţiile monografice din punctul de vedere al organizării, amenajării şi utilizării spaţiului de către comunităţile cucuteniene ale fazei A În această primă parte sunt prezentate observaţiile ce au rezultat din studierea monografiilor publicate ale aşezărilor de la Hăbăşeşti şi Târpeşti, propunându-se noi ipoteze şi puncte de vedere, de natură să permită şi alte interpretări.

Download: PDF


How to cite: Dragomir Popovici, Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A Culture (I), Cercetări Arheologice, Vol. 12, pag. 303-322, 2003, doi: https://doi.org/10.46535/ca.12.22


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License