L’établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brănești-Vadu Anei

Cercetări Arheologice 12, 2003, 249-272
https://doi.org/10.46535/ca.12.20L'établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brănești-Vadu Anei


Authors: Anca Păunescu, Eugen S. Teodor

Keywords: -

Abstract:

Cercetările arheologice de salvare începute în vara anului 1991, în zona cuprinsă între pădurea Brăneşti şi cătunul Vadu-Anei, pe malul stâng al pârâului Pasărea, au avut drept obiectiv descărcarea de sarcină istorică a terenului afectat de lucrările de construcţie pe tronsonul Bucureşti- Fundulea al viitoarei autostrăzi Bucureşti-Constanţa. Extinderea şi metodologia cercetării arheologice au fost limitate de condiţiile impuse de lucrările specifice ale şantierului autostrăzii. Datorită intervenţiilor cu mijloace mecanizate specializate, care au nivelat terenul pentru zona destinată traseului propriu-zis al autostrăzii, a fost distrusă o suprafaţă de circa 6000m². Descoperirile atestă o lungă perioadă de vieţuire, din epoca neolitică până în secolul XVIII. Până în prezent au fost publicate rezultatele cercetării arheologice referitoare la aşezarea getică şi la aşezarea medieval timpurie. Aceste complexe au fost suprapuse de o aşezare rurală medievală, atestată documentar în secolul al XVI-lea şi un cimitir contemporan. Pe planul general al zonei cercetate, complexele medievale apar dispuse la distanţe inegale. Datorită condiţiilor impuse de şantierul autostrăzii nu s-a putut stabili dimensiunea întinderii acestui sat medieval, dar dacă ţinem seama de amploarea cimitirului cercetat integral, putem presupune existenţa unui număr mare de gospodării. Complexele datate pe baza inventarului arheologic descoperit şi a informaţiei documentare atestă existenţa acestei aşezări rurale în cursul secolelor XVI-XVII. Au fost descoperite şi cercetate integral sau parţial 14 locuinţe semiadâncite, o locuinţă de suprafaţă, o locuinţă cu pivniţă, 10 cuptoare de copt, 9 vetre deschise, 31 de gropi pentru provizii sau reziduri menajere şi una pentru uscatul poamelor. Ca şi în alte aşezări rurale contemporane, tipul de locuinţă semiadâncită este predominant. Nu sau observat urme ale căptuşirii pereţilor cu bârne sau împletituri de nuiele. În interiorul lor, pe suprafaţa podelei s-au descoperit urme ale instalaţiilor de încălzit şi preparare a hranei (vetre sau cuptoare) şi gropi puţin adâncite pentru stâlpii ce susţineau acoperişul. Aceste locuinţe au fost abandonate în mod paşnic. Locuinţa de suprafaţă a fost distrusă de un incendiu. În cadrul aşezării, un interes aparte îl prezintă locuinţa cu pivniţă, care se aseamănă cu locuinţele de acest tip descoperite în mediul urban. Şi aceasta a fost distrusă de un incendiu puternic, în urma căruia soba cu cahle s-a prăbuşit pe podeaua pivniţei. Pe baza inventarului ceramic locuinţa a fost utilizată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Cuptoarele de copt şi vetrele în aer liber erau amenajate în spaţiul dintre locuinţe şi prezintă aceleaşi caracteristici generale cu cuptoarele descoperite în alte aşezări, rurale sau urbane, contemporane. Amenajarea gropilor de mari dimensiuni era legată de păstrarea cerealelor sau a altor provizii de hrană. Ele erau diferite în funcţie de dimensiuni sau formă: cilindrică, conică, tronconică sau în formă de clopot. După utilizare ele au fost umplute cu reziduri menajere. Întregul material arheologic recoltat din cercetarea complexelor mai sus enumerate pune în lumină ocupaţiile principale şi meşteşugurile practicate de locuitorii acestei aşezări. O atenţie sporită am acordat descrierii formelor ceramicii, cu ajutorul căreia se poate stabili încadrarea cronologică în cursul secolelor XVI-XVII a aşezării rurale de la Vadu-Anei. Deşi datele obţinute din cercetarea arheologică a acestei aşezări sunt departe de a fi satisfăcătoare datorită limitelor mai sus menţionate, totuşi ele contribuie la cunoaşterea satului medieval, a tipului de locuinţă, a modului de folosire a spaţiului comun, a relaţiei lor cu centrele urbane din apropiere

Download: PDF


How to cite: Anca Păunescu, Eugen S. Teodor, L'établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brănești-Vadu Anei, Cercetări Arheologice, Vol. 12, pag. 249-272, 2003, doi: https://doi.org/10.46535/ca.12.20


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License