Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei

Cercetări Arheologice 11, 2000, 171-173
https://doi.org/10.46535/ca.11.03Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei


Authors: Marin Şeclăman

Keywords: -

Abstract:

Zgurile sunt de regulă sisteme hétérogène alcătuite din două sau mai multe faze amorfe şi cristaline. Prin secţionare în plăcuţe cu grosimi de 0,03 mm, majoritatea fazelor constituente devin transparente şi pot fi examinate cu ajutorul microscopului polarizant. Deoarece între compoziţia chimică a fazelor şi proprietăţile optice există relaţii directe, fazele pot fi determinate la microscop prin stabilirea diverselor constante optice ca: gradul de transparenţă, culoarea proprie, culoarea de birefrigenţă, unghiurile de extincţie, unghiurile dintre axele optice, etc. în afară de acestea, cu ajutorul microscopului se capătă informaţii utile cu privire la condiţia fizică de răcire a zgurii (lentă sau bruscă) prin urmărirea diverselor particularităţi structurale cum sunt: raportul dintre faza sticloasă şi fazele cristaline, porozitatea zgurii (dimensiunile, forma şi frecvenţa bulelor gazoase), caracteristicile morfologice ale cristalelor, dimensiunile relative şi absolute ale acestora, etc. Prin metoda microscopică, urmărind relictele petrografice şi mineralogice din zguri, se poate stabili natura materiei prime precum şi tehnologia de preparare.

Download: PDF


How to cite: Marin Şeclăman, Analiza cristalografică. Zguri arheologice – Vadu Anei, Cercetări Arheologice, Vol. 11, pag. 171-173, 2000, doi: https://doi.org/10.46535/ca.11.03


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License