Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău

Cercetări Arheologice 02, 1976, 191-237
Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău


Authors: Alexandru Oancea

Keywords:

Abstract:

Download: PDF


How to cite: Alexandru Oancea, Unele observaţii cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cîrlomăneşti, judeţul Buzău, Cercetări Arheologice, Vol. 02, pag. 191-237, 1976, doi:


Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License