Recenzie: Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p. Chr) 241 pagini, 64 planșe, Editura Enciclopedică, București 2003


Crișan Mușețeanu,Recenzie: Ioan C. Opriș, Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p. Chr) 241 pagini, 64 planșe, Editura Enciclopedică, București 2003, CA 12/2003 - [Recenzii], pag: 455