Necropolele medievale din Cîmpia Romînă. Secolele XIV-XVI. I. Populaţia rurală


Laurenţia Georgescu,Necropolele medievale din Cîmpia Romînă. Secolele XIV-XVI. I. Populaţia rurală, CA 09/1992 - [Studii], pag: 91