Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ


Laurenţia Georgescu,Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ, CA 09/1992 - [Studii], pag: 75