Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău


Costachi Buzdugan,Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău, CA 09/1992 - [Rapoarte de săpături], pag: 35