Plastica antropomorfă de lut din așezarea gumelniţeană de la Iepurești (jud. Giurgiu)

Cercetări Arheologice 30.2, 2023, 457-478
https://doi.org/10.46535/ca.30.2.03Plastica antropomorfă de lut din așezarea gumelniţeană de la Iepurești (jud. Giurgiu)

Anthropomorphic clay figurines from the Gumelnița settlement at Iepurești (Giurgiu county)

Authors: Ana Ilie Raluca Kogălniceanu

Keywords:

Figurine; lut; așezare; eneolitic; Gumelnița A1

Figurines; clay; settlement; Eneolithic; Gumelnița A1

Abstract:

În perioada dintre 2007 și 2013 au fost efectuate campanii anuale de săpătură în situl arheologic de la Iepurești, unde a fost deschisă o suprafață de 85 mp, la periferia nordică a așezării. În această așezare au fost evidențiate niveluri de locuire și structuri de tip gropi atribuite culturii Glina și niveluri de locuire, gropi și locuințe ce pot fi atribuite culturii Gumelnița.

În acest articol sunt analizate 14 artefacte, reprezentând întregul lot de figurine antropomorfe gumelnițene descoperit în sit.

Cu toate că acest lot este puțin numeros și este foarte fragmentar, observațiile realizate asupra modului de fabricare, morfologiei, tehnicilor și motivelor decorative sunt foarte interesante și completează o imagine, și ea fragmentară, asupra unei categorii de obiecte de lut puțin cunoscute, datorită săpăturilor reduse ca număr în niveluri atribuite fazei A1 a culturii Gumelnița, așa cum sunt cele din așezarea de la Iepurești.

Artefactele vor fi prezentate în contextul descoperirilor similare provenind din niveluri de locuire atribuite fazei incipiente a culturii Gumelnița, dar și într-un context cultural mai larg, al influențelor percepute ca fiind din medii culturale vecine.


Annual excavation campaigns took place between 2007 and 2013 at Iepurești archaeological site, where a surface of 85 sqm was opened at the northern periphery of the settlement. A Bronze Age (Glina culture) habitation layer and pits and Eneolithic (Gumelnița culture) habitation layers, houses and pits were identified.

A number of 14 artefacts, representing the entire batch of Gumelnița anthropomorphic figurines discovered so far, is analyzed in this paper.

Although this batch is not numerous and it is very fragmented, the observations on the manufacturing method, morphology, decorative techniques, and motifs are all remarkably interesting and complete an image, also fragmented (due to the reduced number of excavations in Gumelnița A1 levels), of a less known type of clay objects as those from the Iepurești settlement.

The artefacts will be presented in the context of similar discoveries made in habitation layers attributed to the initial stage of the Gumelnița culture, but also in a larger cultural context, of the influences perceived as coming from neighbouring cultural environments.

Download: PDF


How to cite: Ana Ilie, Raluca Kogălniceanu, Plastica antropomorfă de lut din așezarea gumelniţeană de la Iepurești (jud. Giurgiu), Cercetări Arheologice, Vol. 30.2, pag. 457-478, 2023, doi: https://doi.org/10.46535/ca.30.2.03


Bibliography


 1. Andreescu, R.R. 2002. Plastica antropomorfă gumelnițeană. Analiză primară. Monografii III. București: Muzeul Național de Istorie a României.
 2. Andreescu, R.R. 2007. Valea Teleormanului. Considerații asupra plasticii antropomorfe. Studii de Preistorie 4: 53-66.
 3. Bailey, D.W. 2005. Prehistoric Figurines: Representation and Corporeality in the Neolithic. London and New York: Routledge.
 4. Berciu, D. 1961. Contribuții la problemele neoliticului în Romînia în lumina noilor cercetǎri. București: Editura Academiei Republicii Populare Române.
 5. Cernău, C.R. și Cernău, I.V. 2021. Contribuții la cunoașterea plasticii antropomorfe gumelnițene. Ialomița N.S. 1 (5): 41-50.
 6. Comşa, E. 1962. Săpăturilor arheologice la Ipoteşti. Materiale și Cercetări Arheologice 8: 213-218.
 7. Comşa, E. 1974. Istoria comunităţilor culturii Boian. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
 8. Comşa, E., 1990. Complexul neolitic de la Radovanu. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos VIII. Călărași: Muzeul Dunării de Jos.
 9. Comşa, E. 1994. Figurinele neolitice din așezarea de la Fulga (jud. Buzău). Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 45 (2): 105-122.
 10. Comşa, E. 1995. Figurinele antropomorfe din epoca neolitică pe teritoriul României. Biblioteca de Arheologie 53. București: Editura Academiei Române.
 11. Comşa, E. 1998. Tipuri de așezări din epoca neolitică din Muntenia. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 17: 144-164.
 12. Frînculeasa, A. și Negrea O. 2010. Plastică antropomorfă și zoomorfă din situl neo-eneolitic de la Seciu (jud. Prahova). Memoria Antiquitatis 25-26 (2008-2009): 115-138.
 13. Frînculeasa, A., Andreescu, R., Preda, B. și Negrea, O. 2012a. Plastica antropomorfă descoperită în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova). Mousaios 17: 7-29.
 14. Frînculeasa, A., Andreescu, R., Negrea, O., Niță, L., Frînculeasa, M., Popa, E. și Preda, B. 2012b. Cercetări arheologice în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova), campaniile 2002-2010. Materiale și Cercetări Arheologice (S.N.) 8: 11-58.
 15. Frînculeasa, A., Preda, B., Garvăn, D., Nica, T. și Negrea, O. 2018. La hotarul nordic al culturii Gumelnița – așezarea de la Urlați (jud. Prahova). Buletinul Muzeului Județean Teleorman 10: 237-278.
 16. Hansen, S. 2006. Kleine Körper, große Ideen – Statuetten aus der kupferzeitlichen Tellsiedlung Măgura Gorgana bei Pietrele an der Unteren Donau, in: N. Tasić und C. Grozdanov (eds.), Homage to Milutin Garašanin: 433- 447. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, Macedonian Academy of Sciences and Arts.
 17. Hansen, S. 2007. Bilder vom Menschen der Steinzeit. Untersuchungen zur anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupferzeit in Südosteuropa, Archäologie in Eurasien 20. Mainz: Philipp von Zabern.
 18. Hansen, S. 2011. Figurines in Pietrele: Copper Age Ideology. Documenta Praehistorica 38: 117-129.
 19. Hansen, S. 2012. Neue Bilder vom Menschen aus der kupferzeitlichen Siedlung Magura Gorgana am der Unteren Donau (Rumänien). Das Altertum 57: 313-316.
 20. Hansen, S. 2013. Figurinen aus Stein und Bein in der Südosteuroäischen Kupferzeit, in: A. Anders and G. Kulcsár (eds.), Moments in time. Papes presented to Pál Raczky on his 60th Birthday: 539-556. Budapest: L’Harmottan.
 21. Harţuche, N. și Bounegru, O. 1997. Săpăturile arheologice de salvare de la Medgidia, jud. Constanţa (1957-1958). Pontica 30: 17-104.
 22. Ignat, T., Constantin, F., Bugoi, R., Parnic, V. și Lazăr, C. 2017. Investigații imagistice asupra unor piese de lut eneolitice. Buletinul Muzeului Județean Teleorman 9: 6-73.
 23. Ignat, T., Bugoi, R., Constantin, F., Parnic, V. and Lazăr, C. 2018. Identifying the chaîne opératoire of prehistoric clay figurines using experimental archaeology and imaging methods. International Journal of Modern Physisc: Conferance Series 48. https://doi.org/10.1142/S2010194518601072.
 24. Ilie, A. și Dumitru, F., 2010. La Plastique anthropomorphe Gumelniţa du site de Morteni. Cercetări Arheologice 17: 21-34.
 25. Kogălniceanu, R., Ilie, A., Mărgărit, M., Niță, L., Dumitrașcu, V. și Răbîncă, I., 2014a. Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, punct: La Izlaz. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2013: 186-187.
 26. Kogălniceanu, R., Ilie, A., Mărgărit, M., Simalcik, A. și Dumitrașcu, V., 2014b. A hoard of astragals discovered in the Copper Age settlement at Iepurești, Giurgiu County. Documenta Prehistorica 41: 283-304.
 27. Marinescu-Bîlcu, S. 1974. Cultura Precucuteni pe teritoriul României. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
 28. Monah, D. 1997. Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 3. Piatra Neamț: Muzeul de Istorie Piatra-Neamț.
 29. Morintz, A. și Kogălniceanu, R. 2012. O piesă gumelnițeană de cupru descoperită în situl de la Iepurești, jud. Giurgiu. Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie 63 (1-2): 119-128.
 30. Neagoe, I.M. 2011. Despre idolii vinčieni de tip „tesalic” descoperiți în teritoriul comunei Hinova, judeţul Mehedinţi. Buletinul Muzeului Județean Teleorman 3: 59-80.
 31. Neagu, M. 2003. Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos. Cu privire specială asupra centrului Munteniei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 20. Călărași: Daim.
 32. Neagu, M. și Măndescu, D. 2011. The anthropomorphous clay figurines from gumelnița tell settlements at Teiu (Argeș county). A preliminary approach. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 28: 75-92.
 33. Opriș, V., Ignat, T. și Poll, I. 2017. Precucuteni anthropomorphic figurines from the Boian Gumelnița settlement at Chitila-Fermă. Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 3: 31-55.
 34. Pandrea, S. 2002. Débout de la culture Goumelnitza au nourd-ouest de la plain Roumaine. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 19: 122-146.
 35. Parnic, A. 2019. Plastica antropomorfă gumelnițeană de lut din Colecțiile Muzeului Dunării de Jos. Pontica 52: 149-174.
 36. Parnic, V. și Lazăr, C. 2005. Consideraţii preliminare asupra plasticii antropomorfe de lut din nivelul Gumelniţa B1 de la Măriuța-La Movilă. Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos 22: 351-370.
 37. Rosetti, D.V. 1939. Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhügel bei Bukarest. Berlin.
 38. Schuster, C., Morintz, A., Popa, T. și Gheorghe, I.C. 2009. Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2008: 331.
 39. Schuster, C., Morintz, A. Popa, T., Kogălniceanu, R., Grofu, F., Niţă, L., Mărgărit, M., Markussen, C., Cary, J. și Coca, O. 2010. Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2009: 271-272.
 40. Schuster, C., Morintz, A., Dumitrașcu, V., Kogălniceanu, R., Niță, L., Mărgărit, M., Markussen, C., Vornicu, M., Gangeni, R. și Coca, O., 2011. Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, punct: La Izlaz, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010: 192.
 41. Schuster, C., Morintz, A., Dumitrașcu, V., Kogălniceanu, R., Ilie, A., Mărgărit M., Niță, L. și Haită, C. 2012. Iepurești, jud. Giurgiu, Punct: Izlaz. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011: 225.
 42. Sîrbu, V. 1980. Cercetările arheologice de la Cireşu. Istros 1: 19-32.
 43. Ștefan, C. 2006. Several points of view regarding the interpretation of anthropomorphic figurines. Peuce (N.S.) 3-4: 71-76.
 44. Ștefan, E.C. 2013. Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu-La Muscalu, in S.-C. Ailincăi, A. Târlea, C. Micu (ed.) Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetării arheologice în Babadag: 45-66 Brăila: Istros.
 45. Vintilă, C.M., Pavel, C. și Neagu, M. 2013. Noi aspecte ale plasticii antropomorfe descoperite la Dunărea de Jos. Materiale și Cercetări Arheologice (S.N.) 9: 83-96

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License